Access Statistics for Ралица Симеонова-Ганева (Ralitsa Simeonova-Ganeva)

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Effective exchange rates of the Bulgarian Lev 1879-1939 1 1 4 75 2 3 12 222
Human Capital Formation during Communism and Transition: Evidence from Bulgaria 0 0 2 60 1 2 9 145
Institutionally Induced Human Capital Vintages and Economic Growth in Transition 0 0 0 24 1 2 2 69
Interaction of leading and supporting factors for the SME competitiveness 1 1 2 34 3 3 5 102
Significance of globalization-specific factors for SME competitiveness: a conceptual model and an empirical test 0 0 0 14 1 1 8 51
The Impact of Gender on Mid-Career Labour Income: The Case of Bulgaria 0 0 4 31 0 0 7 63
Влияние на човешкия капитал върху икономическия растеж (България, 1949-2005 г.) 0 0 5 62 0 1 25 219
Ефекти от политиките, финансирани от европейските фондове: оценяване на въздействието на инвестициите в образование и наука в България 0 0 0 47 0 0 3 74
Измерване на човешкия капитал в икономиката. Приложения за България 0 0 1 15 0 2 6 59
Моделиране на възвращаемостта от образование и реализация на притежателите на докторски степени на пазара на труда в България 1 1 2 48 1 4 11 124
Формиране на човешкия капитал през комунизма: България 0 0 2 25 2 2 7 72
ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ, ВОДЕЩ ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ И ДОХОДИ ОТ ТРУД: Как образованието определя дохода от труд в икономиката на България? 0 1 1 30 1 4 10 145
Човешки капитал, водещ човешки капитал и доходи от труд: Как образованието определя дохода от труд в икономиката на България? 0 2 3 86 5 13 21 463
Total Working Papers 3 6 26 551 17 37 126 1,808


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Advantages and Disadvantages of the Different Types of Working Hours' Organisation 0 0 1 5 1 1 5 28
Human Capital in Economic Growth: A Review of Theory and Empirics 2 5 13 135 3 9 26 260
Human Capital in the Contemporary Empirical Theory of Economic Growth 0 0 0 48 0 0 2 137
INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN SMEs IN THE TEXTILE SECTOR 0 0 0 4 1 2 6 54
Total Journal Articles 2 5 14 192 5 12 39 479


Statistics updated 2020-09-04