Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 0 21 0 0 1 182
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 9 0 0 1 100
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 0 0 82
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 0 9 1 2 2 71
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 0 0 0 93 0 0 1 657
Construction industry forecasting model 0 0 2 302 1 2 5 1,448
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 7 0 0 0 346
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 1 1 161 0 1 2 497
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 0 13 0 0 0 124
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 10 0 1 2 139
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 19 1 1 1 142
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 0 63 0 0 0 194
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 1 9 0 0 4 178
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 13 0 0 2 135
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 0 32 0 0 1 145
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 0 20 0 0 0 110
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 0 0 74 0 0 1 164
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 0 1 51 0 0 2 416
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 1 1 27 0 2 5 190
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 0 13 0 0 0 119
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 0 37 0 1 3 189
Total Working Papers 0 2 6 986 3 10 33 5,628


Statistics updated 2024-02-04