Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 1 1 21 0 2 13 177
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 9 0 0 1 99
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 0 2 82
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 0 9 0 0 2 69
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 0 1 3 93 0 3 20 656
Construction industry forecasting model 0 2 6 299 0 4 23 1,440
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 7 0 0 8 344
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 2 3 158 1 5 8 492
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 0 13 0 0 7 124
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 10 0 0 4 137
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 19 0 0 5 140
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 0 63 0 0 2 194
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 0 8 0 0 8 174
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 12 0 1 3 132
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 0 31 0 1 3 143
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 1 20 0 0 4 108
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 0 0 74 0 0 2 160
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 0 0 0 50 0 0 9 412
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 1 1 26 0 1 1 185
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 0 13 1 1 9 119
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 0 36 0 0 4 184
Total Working Papers 0 7 15 974 2 18 138 5,571


Statistics updated 2022-06-07