Access Statistics for Valerijs Skribans

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Būvmateriālu ražošanas un būvniecību ietekmējošie faktori Latvijā 0 0 0 19 0 0 3 149
Būvniecības nozares prognozēšanas modelis 0 0 0 8 0 1 6 85
Būvniecības tirgus novērtēšana jaunās ekonomikas apstākļos 0 0 0 3 0 0 1 77
Būvnozares prognozēšanas modelis un tā izstrādāšanas metodika 0 0 2 9 0 0 5 64
Construction demand: a model of research and forecast for Latvia from 2002 to 2025 0 0 11 77 2 13 73 549
Construction industry forecasting model 1 6 34 257 14 49 157 1,253
Ekonomisko un vadības profesiju darba apmaksas tirgus konjuktūra Latvijā 0 0 0 7 4 4 10 314
Influence Of Labour Migration On Latvia’s Labour Market 0 0 7 143 0 2 16 445
Jauna produkta ievešanas tirgū modelēšana, izmantojot sistēmdinamikas metodi 0 0 1 13 0 0 1 99
Jaunā ekonomika un jaunie tirgi: pamatprincipi un veidošanās problēmas 0 0 0 9 1 1 3 117
Krīzes un 2009. gada nodokļu politikas izmaiņu ietekme uz Latvijas ekonomiku 0 0 0 17 0 0 9 122
Latvian and Europe construction comparison: stability and reasons of crisis 0 0 0 61 0 1 3 184
Latvijas būvniecības industrijas resursu problēmas vienotā Eiropā 0 0 0 8 0 0 9 157
Latvijas būvniecības nozares attīstības prognozēšanas modelis 0 0 0 12 0 1 3 119
Latvijas energosektora sistēmdinamikas prognozēšanas modeļa izstrāde 0 0 3 29 0 3 13 119
Lauksaimniecības nozares stratēģiskās attīstības sistēmdinamikas modelēšana 0 0 0 16 0 1 2 90
Modelling crediting volume by using the system dynamic method 0 0 7 68 0 0 10 138
Prognozēšanas metodes uzņēmējdarbībā 1 3 6 44 6 15 53 369
Влияние Трудовой Эмиграции на Рынок Труда в Латвии 0 0 1 21 1 2 11 161
Модель жилищного строительства в постсоциалистических странах на примере Латвии 0 0 1 10 0 1 10 98
Разработка модели макроэкономического равновесия с использованием метода системной динамики 0 0 2 31 0 0 6 166
Total Working Papers 2 9 75 862 28 94 404 4,875


Statistics updated 2017-12-03