Access Statistics for Bora Süslü

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi 0 0 0 0 0 1 6 290
Enflasyon Açısından Kurların Önemi 0 0 0 0 0 0 1 130
Finansal Gelişme Ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz 0 0 0 0 0 1 3 217
Turkish Non-Core Bank Liabilities 0 0 0 21 0 0 2 132
Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler 0 3 3 779 4 11 17 3,327
Total Journal Articles 0 3 3 800 4 13 29 4,096


Statistics updated 2024-06-06