Access Statistics for Bora Süslü

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Belirsizliğin Para Politikasına Etkisi: 2003 Yılı Para Politikasının Değerlendirilmesi 0 0 0 0 3 9 31 197
Enflasyon Açısından Kurların Önemi 0 0 0 0 2 2 8 101
Finansal Gelişme Ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz 0 0 0 0 0 1 10 184
Turkish Non-Core Bank Liabilities 2 2 4 8 16 18 31 48
Türkiye'de Kişisel Gelir Dağılımını Belirleyen Makroekonomik Faktörler 9 26 94 276 68 125 468 1,276
Total Journal Articles 11 28 98 284 89 155 548 1,806


Statistics updated 2017-12-03