Access Statistics for Богдана Степаненко-Липовик (Bohdana Stepanenko-Lypovyk)

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Methodology Features of green business development 0 0 3 20 0 6 27 174
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ЦІНА Й МЕТОДИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАНЬ 0 0 0 5 1 3 10 48
Глобальні зміни клімату: ризики, можливості та адаптація фінансового сектору 0 1 3 9 0 2 6 62
Зелений бізнес в Україні: становлення та фінансування 0 3 3 11 0 3 6 117
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ЗЕЛЕНИЙ БІЗНЕС" 0 0 1 9 0 1 6 82
МОДЕЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ НА ОСНОВНІ МАКРОІНДИКАТОРИ 0 0 0 4 1 3 9 58
Міжнародні злиття та поглинання у фінансовому секторі: світові тенденції та особливості прояву в Україні 0 0 0 15 0 0 4 55
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ НА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ В ЄВРОПІ 0 0 2 4 1 3 6 51
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ 0 0 0 4 0 0 0 46
Фінансовий механізм розвитку зеленого бізнесу в Європі 0 0 1 11 0 0 2 42
Фінансування зеленого бізнесу у контексті забезпечення сталого розвитку 0 0 2 7 0 0 5 38
Total Working Papers 0 4 15 99 3 21 81 773


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Conceptual approaches to the notion "green business" 0 0 0 0 0 0 0 13
Total Journal Articles 0 0 0 0 0 0 0 13


Statistics updated 2021-01-03