Access Statistics for Recep Tekeli

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analysing the Fiscal Sustainability of Central and Local Governments in Turkey 0 0 0 20 1 4 6 67
Budget Deficits and Democracy: The Case of Turkey 0 1 4 12 0 3 19 39
Determinants of the Distribution of the Central-Government Budgetary Grants in Turkey 0 0 0 23 0 0 6 87
Karbon Vergisinin Ekonomik Analizi ve Etkileri: Karbon Vergisinin Emisyon Azaltıcı Etkisi Var Mı? 0 0 2 3 0 0 7 16
Türkiye’de belediye harcama ve gelirlerinin illerin yakınsamasına etkisi 0 0 0 0 1 2 4 281
Yerel yönetimlerde politik konjonktür hareketleri: Türkiye’de belediyeler üzerine bir uygulama 0 0 0 0 0 2 13 310
Total Journal Articles 0 1 6 58 2 11 55 800


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Similarities and Differences of The 1994 and 2001 Turkish Currency Crises: A Signal Approach 0 0 3 83 3 3 9 329
Total Chapters 0 0 3 83 3 3 9 329


Statistics updated 2020-09-04