Access Statistics for Harun Terzi

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Causal Relations Among ISE, Inflation, Interest Rates and Real Activity in Turkey: A VAR Analysis 0 0 0 8 0 0 3 33
Ekonomik Kalkınmada Doğrudan Yabancı Yatırımların Rolu: Türkiye Açısından Değerlendirme 0 0 0 0 0 1 8 32
Kalkınma Sürecinde Kamu Harcamaları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme 0 0 0 0 2 13 19 274
Kamu Harcamaları ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme 0 0 0 0 4 53 238 3,980
Kur Politikasının Dış Ticaret Dengesini Sağlamadaki Etkinliği: Türkiye Uygulaması 0 5 21 109 1 12 60 333
Sermaye Hareketlerinde Liberalizasyona Geçiş Latin Amerika Ve Türkiye Deneyimi 0 0 0 0 0 1 1 43
Turizm Talebini Etkileyen Faktörler: Ülkeler İtibariyle Bir İnceleme 0 0 0 0 0 3 11 564
Türkiye''de Elektrik Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Sektörel Bir Karşılaştırma 0 0 0 0 1 22 123 1,762
Türkiye'de Dolarizasyon Sürecinde Döviz Kuru Ve Enflasyon İlişkisi 2 22 73 178 6 111 231 618
Yuksek Enflasyon Enflasyon Belirsizligini Artiriyor mu? 0 0 1 60 0 0 2 260
Total Journal Articles 2 27 95 355 14 216 696 7,899


Statistics updated 2020-09-04