Access Statistics for Ibrahim Tokatlıoğlu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkileri 0 1 7 89 1 6 27 298
Total Working Papers 0 1 7 89 1 6 27 298


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
1950-1980 Yılları Arasındaki Dönemde Türkiye'de Uygulanan Para Ve Maliye Politikalarının Etkinliği 13 56 192 274 29 275 862 1,504
AB Ülkeleri ve Türkiye İşgücü Piyasasında Histeri Etkisi: RATCHET Modeli Analizi 0 2 2 5 1 4 7 21
Devalüasyon Ve J Eğrisi 0 9 44 134 2 19 92 316
Doğal Tekeller Ve Regülasyon 1 2 8 22 1 2 20 54
Türkiye Ekonomisi İçin ARIMA ve Phillips Eğrisi Modellerinin Enflasyon Tahmin Performanslarının Karşılaştırılması: 1995-2014 1 10 34 82 1 16 72 215
Türkiye Ekonomisi İçin Enflasyonun Üçgen Modeli İle Phillips Eğrisi Denklemi Tahmini: 1998-2014 3 11 16 95 10 49 90 404
Türkiye'de Bölgeler Arası Gelişmişlik Düzeyi Ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği: Kuznets Eğrisi Geçerli Mi? 3 20 116 296 10 100 425 1,097
Türkiye'de Yoksulluğun Dağılımı, Yapışkanlığı ve Transfer Politikaları 1 3 6 23 1 4 14 49
Türkiye’de 2002-2011 Yılları Arasında Katastrofik Sağlık Harcamalarının Yoksulluk Yaratma Kapasitesi 4 11 29 107 7 24 76 433
Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Bu Harcamaları Belirleyen Faktörler: 2002-2014 Dönemi 0 3 7 11 0 3 23 35
Türkiye’de tüketim fonksiyonunun dilim regresyon yöntemi ile tahmini 0 0 0 0 4 32 102 1,052
İktisadi Analizde Rekabet Kavramının Gelişimi 0 6 27 96 2 15 67 209
Total Journal Articles 26 133 481 1,145 68 543 1,850 5,389


Statistics updated 2020-09-04