Access Statistics for Rossitsa Toncheva

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Barter System Signals Harmony in Causality 0 0 0 3 1 3 12 40
Bulgarians Are On the Way to Modern Barter Exchange System (MBES). An Expert Survey 0 0 0 5 1 1 4 20
БАРТЕРНИ ПАРИ – АКТУАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ТЕОРИЯТА, ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕСА 0 0 1 10 0 1 8 46
Общностните валути като инструмент за противодействие срещу нежеланите аспекти от икономическата криза (Community currencies as a counter tool to unacceptable aspects of economic crisis) 0 0 0 3 1 1 4 19
Принципи на методологията за анализ на финансовото състояние на търговските дружества чрез финансови съотношения 0 0 0 0 0 1 3 17
Total Working Papers 0 0 1 21 3 7 31 142


Statistics updated 2021-01-03