Access Statistics for Yagmur Tokatlioglu

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Yeni Bir Para Politikası Aracı: Rezerv Opsiyon Mekanizması 0 0 13 180 0 1 28 428
Total Working Papers 0 0 13 180 0 1 28 428


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Türkiye’de 2002-2011 Yılları Arasında Katastrofik Sağlık Harcamalarının Yoksulluk Yaratma Kapasitesi 4 7 27 114 8 13 73 446
Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Bu Harcamaları Belirleyen Faktörler: 2002-2014 Dönemi 0 1 6 12 3 5 18 40
Total Journal Articles 4 8 33 126 11 18 91 486


Statistics updated 2021-01-03