Access Statistics for Michal Tvrdoň

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Labour Market Flexibility: the Case of Visegrad Countries 0 0 0 30 1 2 5 133
Labour Market Institutions and Labour Market Performance in the European Union 0 0 1 94 2 2 10 159
Total Working Papers 0 0 1 124 3 4 15 292


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Historická reflexe k počátkům evropské integrace v západní Evropě 0 1 1 11 0 4 4 87
INTERNATIONAL DIVISION OF LABOUR IN THE CONTEXT OF GLOBALISATION: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC 0 0 0 51 1 4 14 264
Institucionální aspekty fungování trhu práce 0 1 4 24 0 6 14 72
Teoreticko-metodologická východiska vnějších smluv Evropských spoločenství 0 1 1 6 1 4 7 48
Total Journal Articles 0 3 6 92 2 18 39 471


Statistics updated 2021-01-03