Access Statistics for Theo van de Klundert

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A macroeconomic two-country model with price-discriminating monopolists 0 0 0 0 0 0 3 7
A macroeconomic two-country model with price-discriminating monopolists 0 0 1 1 0 0 1 6
A note on Strumilin's model of optimal saving 0 0 0 3 0 0 2 10
Activiteiten overheid op weegschaal economie 0 0 0 0 0 0 0 6
Balans van de wetenschap 0 0 0 0 0 0 0 9
Betrekkelijkheid moderne technologie 0 0 0 0 0 2 5 20
Biased Efficiency Growth and Capital-Labor Substitution in the U.S., 1899-1960Biased Efficiency Growth and Capital-Labor Substitution in the U.S., 1899-1960 0 1 4 19 0 1 16 71
CROWDING OUT AND THE WEALTH OF NATIONS 0 0 0 0 0 0 2 253
Capital Mobility and Catching Up in a Two-Country, Two-Sector Model of Endogenous Growth 0 0 0 1 0 0 0 6
Catching-up and Regulation in a Two-Sector Small Open Economy 0 0 0 0 0 0 0 10
Catching-up and regulation in a two-sector small open economy 0 0 0 1 0 0 1 7
Coordination failure in an industrial society 0 0 0 0 0 0 0 8
Crowding out and the wealth of nations 0 0 0 1 1 2 3 12
Crowding out of private and public capital accumulation in an international context 0 0 0 3 0 0 1 12
De economische wetenschap in het licht van de methodologie 0 0 0 0 0 0 1 6
De internationale onderneming 0 0 0 0 0 0 4 23
De proliferatie van economische modellen 0 0 0 0 0 0 2 6
De zorgelijke jaren zeventig 0 0 0 0 0 0 2 2
Demand and supply as factors determining economic growth 0 0 0 0 0 1 2 12
Distribution, taxation and employment in an open economy 0 0 0 0 0 0 0 4
Economic Development in Europe: 1960-1996 0 0 0 5 0 1 3 31
Economic growth and induced technical progress 0 0 0 0 0 0 0 3
Economic resilience: a two-country analysis 0 0 0 5 0 0 2 18
Economische Efficiëntie en Ethiek 0 0 0 1 0 1 4 17
Economische dynamica 0 0 0 0 0 0 0 4
Economische groei en energieverbruik in mondiaal perspectief 0 0 0 0 0 0 1 4
Economische groei in Nederland in een internationaal perspectief 0 0 0 0 0 1 1 12
Economische groei in internationaal perspectief 0 1 1 2 0 1 3 9
Employment Protection Legislation and Catching up 0 1 1 7 1 3 8 45
Endogenous Growth and Income Distribution 0 0 0 0 0 0 1 150
Endogenous growth and income distribution 0 0 0 6 0 0 1 17
Enkele beschouwingen over moderne ontwikkelingen in de macro-economische theorie 0 1 1 1 0 2 2 6
Enkele opmerkingen naar aanleiding van de theorie van Patinkin 0 0 0 0 0 0 1 6
Essentiële aspecten van de theorie van het consumentengedrag 0 0 0 2 0 6 53 73
Financialisering en functionele inkomensverdeling 0 0 0 3 0 1 4 23
Fiscal policy and finite lives in interdependent economies with real and nominal wage rigidity 0 0 0 1 0 2 2 8
Flexibele wisselkoersen op korte en lange termijn in een kleine open economie 0 0 0 0 0 0 1 8
Fusies 0 0 0 1 0 0 2 6
Het centraal economisch plan 1975 0 0 0 2 0 0 2 8
Het einde van een droom 0 0 0 0 0 0 0 8
Het moderne kapitalisme 0 0 0 0 0 2 7 19
Het tijdselement in de theorie van het partiële oligopolie 0 0 0 0 0 0 1 6
Imperfect competition, concentration and growth with firm-specific R&D 0 1 2 26 2 3 10 70
Inflatie en werkloosheid 0 0 1 4 0 1 8 17
LDCs versus DCs: Trade and growth 2 3 3 12 2 3 9 79
Liquidity constraints and the Keynesian corridor 0 0 0 3 0 0 5 16
Loss of technological leadership of rentier economies, a two country endogenous growth model 0 0 0 2 0 0 0 13
Maatschappijkritiek en economie: Een methodologische beschouwing 0 0 0 0 0 0 0 4
Marcuse, Wemelsfelder en de economie 0 0 0 0 0 0 1 7
Markt, planning en menselijk gedrag 0 0 0 0 0 0 1 5
Marktwerking of dynamiek? 0 0 0 0 0 0 1 4
Marxistische economie 0 0 0 2 0 4 5 11
Maximalisatie: Principes en investeringscriteria 0 0 0 0 0 0 2 7
McKinsey on capital productivity 0 0 0 5 0 0 1 18
Meerdimensionale schaarste 0 0 0 0 0 0 1 6
Modellenbouw en economische realiteit 0 0 0 0 0 0 0 4
Monopolistic competition and economic growth 0 0 3 24 0 0 10 71
Monopolistic competition, product variety and growth: Chamberlin vs. Schumpeter 0 0 1 20 1 1 5 77
Naschrift 0 0 0 0 0 0 1 3
North-South knowledge spillovers and competition: Convergence versus divergence 0 0 0 5 0 0 2 20
OPTIMAL GOVERMENT DEBT UNDER DISTORTIONARY TAXATION 0 0 0 0 0 2 6 585
On shift and share of durable capital 0 0 0 1 0 0 0 8
On the Historical Continuity of the Process of Economic Growth 0 0 3 63 1 1 8 435
On the Viability of Gift Exchange in a Market Environment 0 0 1 4 1 1 4 18
On the historical continuity of the process of economic growth 0 0 2 5 0 0 5 16
Optimal capital accumulation in generalized Leontief models 0 0 0 1 0 0 1 4
Optimal government debt under distortionary taxation 0 0 0 1 0 0 19 26
Over Sociale Dimensies in de Economie 0 0 0 1 0 0 2 14
Over de grondslagen van de prijstheorie 0 0 0 1 0 0 3 8
Political trade-off between growth and government consumption 0 0 2 6 0 2 4 21
Politieke economie 0 0 0 0 0 7 8 15
Price inertia in a macroeconomic model of monopolistic competition 0 0 0 1 0 0 1 13
Price inertia in a macroeconomic model of monopolistic competition 0 0 0 0 1 1 3 18
Problemen rond de dollar 0 0 0 0 0 0 0 4
Productivity Growth and the Labor Market 0 0 2 11 0 0 3 27
Produktie, kapitaal en interest 0 0 0 0 0 0 1 7
REDUCING EXTERNAL DEBT IN A WORLD WITH IMPERFECT ASSETS AND IMPERFECT COMMODITY SUBSTITUTION 0 0 0 0 0 0 2 325
Reconstructing growth theory: A survey 0 0 0 5 0 0 4 25
Reconstructing growth theory: A survey 0 0 1 7 0 0 3 26
Recontructing Growth Theory: A Survey 0 0 0 1 0 1 6 274
Reducing external debt in a world with imperfect asset and imperfect commodity substitution 0 0 2 2 0 0 2 7
Reducing external debt in a world with imperfect asset and imperfect commodity substitution 0 0 0 0 1 1 2 8
Simulatie en economische theorie: Enkele resultaten met betrekking tot de Nederlandse economie 0 0 0 1 0 0 2 6
Stagnatie op laag niveau 0 0 0 0 0 0 1 6
Strategies for Growth in a Macroeconomic Setting 0 0 0 0 0 0 1 345
Strategies for Growth in a Macroeconomic Setting 0 0 0 0 0 0 4 166
Strategies for growth in a macroeconomic setting 0 0 0 6 0 0 1 20
Strategies for growth in a macroeconomic setting 0 0 0 6 1 1 1 18
Structurele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 0 0 0 0 0 0 0 5
THE ULTIMATE CONSEQUENCES OF THE NEW GROWTH THEORY: AN INTRODUCTION OF THE VIEWS OF M. FITZGERALD SCOTT 0 0 0 0 0 1 2 467
Tax incidence in a model with perfect foresight of agents and rationing in markets 0 0 0 0 0 0 2 12
The energy problem in a small open economy 0 0 0 2 0 0 0 7
The ultimate consequences of the new growth theory: An introduction to the views of M. Fitzgerald Scott 0 1 1 1 0 1 1 9
The welfare consequences of different regimes of oligopolistic competition in a growing economy with firm-specific knowledge 0 0 0 0 0 0 0 9
Theorieen van de economische groei en de international handel 0 0 0 1 0 0 2 9
Twee visies op het vraagstuk van de kapitaalaccumulatie 0 0 0 0 0 0 0 8
UNEMPLOYMENT PERSISTENCE AND LOSS OF PRODUCTIVITY CAPACITY: A KEYNESIAN APPROACH 0 0 0 0 0 0 3 881
Unemployment persistence and loss of productive capacity: A Keynesian approach 0 0 0 4 0 0 4 26
Unemployment persistence and loss of productive capacity: A Keynesian approach 0 0 0 1 0 0 0 12
Valeur travail et commerce international: Une reformulation de la théorie de A. Emmanuel 0 0 0 0 0 0 2 7
Vintaf-II en de werkloosheid 0 0 0 0 0 0 8 23
Wage Rigidity and Capital Mobility in an Optimizing Model of a Small Open Economy 0 0 0 26 0 2 6 200
Wage differentials and employment in a two-sector model with a dual labour market 0 0 3 12 0 0 5 20
Wage rigidity and capital mobility in an optimizing model of a small open economy 0 0 0 0 0 1 1 19
Wage rigidity and capital mobility in an optimizing model of a small open economy 0 0 0 0 0 1 1 15
Wage rigidity, capital accumulation and unemployment in a small open economy 0 0 0 0 0 0 1 6
Winstmaximalisatie, marktvorm en economische levensduur van kapitaalgoederen: Een antwoord aan Den Butter 0 2 2 8 1 3 5 32
Total Working Papers 2 11 37 346 13 64 346 5,615


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Catching-up and Regulation in a Two-Sector Small Open Economy 0 0 0 0 0 0 2 140
Crowding out of private and public capital accumulation in an international context 0 0 0 16 0 1 2 53
Economic development and trade in the world economy 0 0 0 19 0 1 2 63
Fiscal Policy and Finite Lives in Interdependent Economies with Real and Nominal Wage Rigidity 0 0 0 6 0 1 1 57
Imperfect competition, concentration and growth with firm-specific R & D 0 1 5 140 1 2 16 330
Looking back, looking ahead: Biased technological change, substitution and the wage gap 0 1 1 25 0 1 3 72
Loss of technological leadership of rentier economies: a two-country endogenous growth model 0 0 0 53 1 1 5 156
North-South knowledge spillovers and competition: convergence versus divergence 0 0 0 87 0 0 2 213
On socioeconomic causes of 'wait unemployment' 0 0 0 63 0 1 3 443
On the determinants of institutional design 0 0 1 9 0 1 4 71
Reducing external debt in a world with imperfect asset and imperfect commodity substitution 0 0 0 6 0 0 1 40
Strategies for Growth in a Macroeconomic Setting 0 0 0 0 0 0 0 147
Tax incidence in a model with perfect foresight of agents and rationing in markets 0 0 0 3 0 0 2 21
The energy problem in a small open economy 0 0 1 6 1 2 3 29
Unemployment persistence and loss of productive capacity: A Keynesian approach 0 0 0 22 1 2 4 93
Total Journal Articles 0 2 8 455 4 13 50 1,928


Statistics updated 2021-01-03