Access Statistics for Ivan Alexandrov Verbanov

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Forerunner of the Theories of the Free Market Economy 1 1 2 15 1 4 8 79
The Economic Philosophy of Friedrich Hayek 0 0 0 70 1 1 4 465
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И СВЕТОВНАТА КРИЗА 1 1 1 2 1 5 12 18
ГЛОБАЛНАТА ЧОВЕШКА ЕПОХА И ТОЛЕРАНТНОСТТА 0 0 0 0 0 0 2 3
ЛОГИЧЕСКИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО 0 0 0 0 0 0 3 5
СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В СА “Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ 0 0 1 2 1 1 6 13
ТРЕТАТА МИСИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ПРИНОСЪТ НА АЛУМНИ ОТНОШЕНИЯТА КЪМ НЕЯ 0 0 0 0 2 2 3 8
Total Journal Articles 2 2 4 89 6 13 38 591


Statistics updated 2021-01-03