Access Statistics for Annelore Verhagen

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Competencies: requirements and acquisition 0 0 1 22 1 1 8 51
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018 0 0 2 51 2 3 12 122
Does Stimulating Physical Activity Affect School Performance? 0 0 0 60 0 2 27 39
Does Stimulating Physical Activity Affect School Performance? 0 1 3 41 2 3 16 25
Evaluatie van het School-Ex 2.0 programma. De rol van studiekeuze- en exitgesprekken in het MBO 0 2 8 50 4 6 30 161
Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 0 0 0 17 0 0 4 44
Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2013 0 1 1 14 1 2 4 20
Sectorrapportage Hoger Agrarisch Onderwijs 0 0 1 2 1 1 3 17
Sectorrapportage Hoger Economisch Onderwijs 0 0 0 1 1 1 2 11
Sectorrapportage Hoger Gezondheidszorgonderwijs en Hoger Sociaal-Agogisch Onderwijs 0 0 0 7 1 1 3 33
Sectorrapportage Hoger Pedagogisch Onderwijs 0 0 0 8 0 0 4 35
Sectorrapportage Hoger Technisch Onderwijs 0 0 1 2 0 0 2 21
The Dutch vocational education and training system 0 0 2 18 0 0 5 44
Vervolgopleidingen op eigen initiatief en investering door politiemensen: welke prikkels dragen hieraan bij? 0 0 0 6 2 2 5 33
Total Working Papers 0 4 19 299 15 22 125 656


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Does Stimulating Physical Activity Affect School Performance? 0 0 1 1 0 1 16 16
Total Journal Articles 0 0 1 1 0 1 16 16


Statistics updated 2020-09-04