Access Statistics for Annelore Verhagen

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Competencies: requirements and acquisition 0 0 0 23 0 0 2 59
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018 0 0 0 51 0 0 1 125
Does Stimulating Physical Activity Affect School Performance? 0 0 0 42 0 0 2 36
Does Stimulating Physical Activity Affect School Performance? 0 0 0 63 2 2 2 61
Early School-leavers 0 0 0 0 0 0 0 1
Early school-leavers 0 0 0 0 0 0 1 5
Evaluatie van het School-Ex 2.0 programma. De rol van studiekeuze- en exitgesprekken in het MBO 0 0 3 62 0 0 11 197
Oordelen over beroepsopleidingen in het MBO 0 0 0 0 0 0 0 3
Regionale verschillen in arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden 0 0 0 0 0 1 2 5
Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers 0 0 0 0 0 0 1 1
School-Ex 2.0: de implementatie van ombuiggesprekken 0 0 0 0 0 0 0 1
School-leavers between education and the labour market 2011. Facts and figures 0 0 0 0 0 0 0 0
School-leavers between education and the labour market 2013. Facts and figures 0 0 0 0 0 0 0 0
Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 0 0 0 11 0 0 0 39
Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011. Feiten en cijfers 0 0 0 0 0 0 2 3
Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 0 0 0 18 0 0 1 52
Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2013 0 0 0 14 0 0 0 21
Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2013. Feiten en cijfers 0 0 0 0 0 0 0 0
Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2014 0 1 9 20 0 2 23 61
Sectorrapportage Hoger Agrarisch Onderwijs 0 0 0 2 0 0 0 21
Sectorrapportage Hoger Economisch Onderwijs 0 0 0 3 0 0 1 20
Sectorrapportage Hoger Gezondheidszorgonderwijs en Hoger Sociaal-Agogisch Onderwijs 0 0 0 7 0 0 0 35
Sectorrapportage Hoger Pedagogisch Onderwijs 0 0 0 8 0 0 1 36
Sectorrapportage Hoger Technisch Onderwijs 0 0 0 2 0 0 0 23
The Dutch vocational education and training system 0 0 0 19 0 0 0 53
The changing labour market for graduates from medium-level vocational education and training 1 1 2 11 1 1 2 22
Vervolgopleidingen op eigen initiatief en investering door politiemensen: welke prikkels dragen hieraan bij? 0 0 0 7 0 0 0 37
Voortijdige schoolverlaters 0 0 0 0 0 0 0 4
Voortijdige schoolverlaters 0 0 0 0 0 0 0 6
Total Working Papers 1 2 14 363 3 6 52 927


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Does Stimulating Physical Activity Affect School Performance? 0 0 0 4 0 0 1 35
Total Journal Articles 0 0 0 4 0 0 1 35


Statistics updated 2023-03-10