Access Statistics for Leos Vitek

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Adjustments to Accounting Profit in Determination of the Income Tax Base: Evolution in the Czech Republic 0 1 2 10 0 1 13 106
Changes in the taxation of personal and corporate income in developed countries 2 2 3 4 2 4 6 9
Contracting-out at local government level 0 0 0 2 0 0 2 9
Corporate Income Taxation and the Corporate Tax Base in the Czech Republic 0 0 1 22 0 1 5 61
Effectiveness of the Czech Tax System 0 1 2 30 2 5 8 99
Fiscal Instruments of a Support of the Families with Children and their Changes in Developed Countries 0 0 0 2 0 0 2 21
Hodnocení veřejných projektů z hlediska společenské míry diskontace 0 0 0 38 0 1 3 126
Impact of taxes on redistribution in the Czech Republic 0 0 1 3 1 1 3 7
Implementace mezinárodních standardů účetního výkaznictví v České republice a její vliv na zdanění podniků 0 0 0 11 1 5 14 84
K nìkterým aspektùm daòových reforem ve støední a východní Evropì (Some Aspects of Tax Reform in CEE Countries) 0 0 0 0 0 0 0 6
Mezní efektivní daňové sazby zaměstnanců na českém a slovenském pracovním trhu v období transformace 0 0 1 23 0 2 11 107
Regulatory Impact Assessment in the Czech Republic 0 0 1 9 0 2 13 69
Social Health Insurance and Its Failures in the Czech Republic and Slovakia: The Role of the State 0 0 1 20 2 4 17 143
Systémy účetnictví a evidence daňových příjmů vládních institucí 0 0 0 38 0 2 2 124
Tax Literacy 3 4 13 27 7 16 69 132
The Retail Sales in the Czech Republic and the European Union and the Comparison of Evolution 0 0 0 15 2 3 10 143
Vyvolané náklady daňového systému v ČR 0 0 3 10 2 7 18 42
Total Journal Articles 5 8 28 264 19 54 196 1,288


Statistics updated 2021-01-03