Access Statistics for Yuriy Yaroslavovych Vovk

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Аналіз досвіду здійснення інноваційної політики зарубіжними країнами 0 0 1 3 0 1 3 26
Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів 0 0 0 11 0 1 4 115
Технічний рівень виробництва в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства (методичні основи і діагностика) 0 0 0 4 0 5 8 65
Total Working Papers 0 0 1 18 0 7 15 206


Statistics updated 2021-01-03