Access Statistics for Dominik Vymetal

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Agent oriented modeling of business information systems 0 0 0 38 0 0 8 132
Could a Resource be Simultaneously a Schedule according to the REA Ontology 0 0 0 10 0 0 8 94
Demand function and its role in a business simulator 0 0 1 18 1 5 11 49
E-business Environment in the Global Information Society 4 9 19 253 59 130 367 3,240
ERP systémy u nadnárodních firem: podpora, údržba a rozvoj 0 1 3 20 0 1 5 98
Enterprise modeling:process and REA value chain perspective 0 1 2 36 2 9 31 176
Enterprise planning model using REA ontology 0 1 1 43 0 1 5 179
Formal REA model at operational level 0 0 3 15 0 0 43 129
ICT in Czech companies: business efficiency potentials to be achieved 0 0 0 27 0 0 2 126
ICT ve veřejné správě a SMB sektoru: Čtyři roky nových výzev 0 0 0 13 0 0 2 142
Identifikace, měření a analýza poruch E-Commerce systémů 0 0 0 7 0 0 2 139
Některé právní otázky související se zaváděním informačních systémů v nadnárodních firmách 0 0 0 1 0 0 3 77
Organizační a psychologické aspekty zavádění SFA v obchodních firmách 0 0 0 6 0 0 2 76
Projekty informačních systémů v podnicích a jejich realizace 0 0 0 35 1 2 10 209
Realizace rozhraní e-commerce systémů v moderním podniku 0 0 0 13 1 4 17 131
Some Ontological Issues of the REA Framework in Relation to Enterprise Business Process 0 0 0 8 0 0 5 83
The Formalization of a Generic Trading Company Model Using Software Agents as Active Elements 0 2 4 25 2 4 14 62
The Systematization of Disturbances Act upon E-commerce Systems 0 0 0 19 1 2 6 101
Total Working Papers 4 14 33 587 67 158 541 5,243


Statistics updated 2021-01-03