Access Statistics for Petr Wawrosz

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
What is the contribution of the theory of redistribution systems to the theory of corruption? 0 0 0 43 0 0 2 107
Total Working Papers 0 0 0 43 0 0 2 107


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Alternativní metoda měření extenzivních a intenzivních faktorů změny HDP a její aplikace na vývoj HDP USA a Číny 0 0 0 11 0 0 3 39
Dosahování a narušování institucionální rovnováhy v redistribučních systémech 0 0 0 12 1 1 3 67
Rozbor návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu 0 0 0 1 1 1 2 15
What is the Contribution of the Theory of Redistribution Systems to the Theory of Corruption? 0 0 0 6 0 0 0 34
Total Journal Articles 0 0 0 30 2 2 8 155


Statistics updated 2020-11-03