Access Statistics for Petr Wawrosz

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
What is the contribution of the theory of redistribution systems to the theory of corruption? 0 0 0 46 0 0 2 131
Total Working Papers 0 0 0 46 0 0 2 131


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Alternativní metoda měření extenzivních a intenzivních faktorů změny HDP a její aplikace na vývoj HDP USA a Číny 0 0 0 11 0 0 1 45
Dosahování a narušování institucionální rovnováhy v redistribučních systémech 0 0 0 12 0 1 3 72
Rozbor návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu 0 0 0 1 0 0 1 18
What is the Contribution of the Theory of Redistribution Systems to the Theory of Corruption? 0 0 0 6 0 0 0 35
Total Journal Articles 0 0 0 30 0 1 5 170


Statistics updated 2023-06-05