Access Statistics for Jerzy Wilkin

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Agriculture in new Member States - expectations and lessons learned 0 0 0 33 0 0 0 77
Multifunctionality of Agriculture: Comments, Case Studies and Areas for Further Research 0 0 0 13 0 0 0 56
Scenarios for Modelling Trade Policy Effects on the Multifunctionality of European Agriculture 0 0 0 0 0 0 0 5
Scenarios for modelling trade policy effects on the multifunctionality of European agriculture 0 0 0 11 0 0 0 18
Scenarios for modelling trade policy effects on the multifunctionality of european agriculture 0 0 0 106 0 0 1 273
Supply chain restructuring and its impact on farmers' income - the evidence from dairy sector in Poland 0 0 0 70 0 0 0 300
Total Working Papers 0 0 0 233 0 0 1 729


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej 0 0 0 2 0 0 1 29
Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej 0 0 0 1 0 1 2 16
Aspects of Integration between Western and Eastern Europe: Discussion 0 0 0 0 0 0 0 83
EWOLUCJA PARADYGMATÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 0 0 0 1 0 0 0 10
Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej 0 0 0 2 0 0 1 8
Jerzy HAUSNER: Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości 0 0 2 2 0 0 3 3
Komunikat Sądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2022 roku 0 0 0 0 0 0 0 0
Konflikty o ziemię rolną – perspektywa ekonomiczna 0 0 0 4 0 0 2 35
Konflikty o ziemię rolną – perspektywa ekonomiczna 0 0 0 5 0 0 1 13
Le modèle d'innovation induite du développement agricole et le système économique socialiste 0 0 0 11 0 0 0 66
Międzynarodowe uwarunkowania wykorzystania ziemi rolniczej 0 0 0 1 0 0 0 14
New Regional Roles for Agriculture: Discussion 0 0 0 0 0 0 1 83
Regoverning the dairy sector in Poland 0 0 0 3 0 0 0 30
The Induced Innovation Model of Agricultural Development and the Socialist Economic System 0 0 0 0 0 0 1 903
WIELOFUNKCYJNOŚĆ ROLNICTWA – KONCEPTUALIZACJA I OPERACJONALIZACJA ZJAWISKA 0 0 0 5 0 0 5 32
WIELOFUNKCYJNOŚĆ WSI I ROLNICTWA A ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY 0 0 0 2 1 1 1 14
ZIEMIA ROLNICZA – DOBRO WIELOFUNKCYJNE 0 0 0 2 0 0 0 8
Total Journal Articles 0 0 2 41 1 2 18 1,347
1 registered items for which data could not be found


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
The future of EU agricultural and rural policy from the perspective of CEE candidate countries 0 0 1 1 0 0 3 69
Total Chapters 0 0 1 1 0 0 3 69


Statistics updated 2024-05-04