Access Statistics for Andrzej Piotr Wiatrak

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
AGROBIZNES W STRATEGIACH ROZWOJU LOKALNEGO 0 0 0 1 0 0 0 20
ISTOTA I CELE KRAJOWYCH I REGIONALNYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W SEKTORZE ROLNYM 1 1 2 3 1 1 2 5
Istota i uwarunkowania usług brokerskich we wdrażaniu innowacji w agrobiznesie 0 0 0 0 0 0 0 4
KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ W ŚWIETLE PLANÓW ROZWOJOWYCH POLSKI 0 0 0 2 0 0 0 8
KNOWLEDGE AND INNOVATION MANAGEMENT IN AGRIBUSINESS 0 0 0 2 0 0 2 13
Potrzeby i kierunki wspierania innowacyjności w agrobiznesie 0 0 0 1 0 0 0 13
Producer groups as a form of relationships in agribusiness (Grupy producenckie jako forma wiêzi w agrobiznesie) 0 0 0 0 0 0 0 29
Sieć innowacji w rolnictwie – istota, cele i uwarunkowania 0 0 0 2 0 0 1 9
Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego jako narzędzie rozwoju i aktywności ludności 0 0 1 3 0 0 2 23
The Scope and Conditions of the European Union's Innovation Policy 0 0 0 1 0 0 0 7
Total Journal Articles 1 1 3 15 1 1 7 131


Statistics updated 2023-11-05