Access Statistics for Andrzej Piotr Wiatrak

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
AGROBIZNES W STRATEGIACH ROZWOJU LOKALNEGO 0 0 0 1 0 0 1 19
ISTOTA I CELE KRAJOWYCH I REGIONALNYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W SEKTORZE ROLNYM 0 0 0 0 1 1 2 2
Istota i uwarunkowania usług brokerskich we wdrażaniu innowacji w agrobiznesie 0 0 0 0 0 0 2 2
KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ W ŚWIETLE PLANÓW ROZWOJOWYCH POLSKI 0 0 1 2 1 1 4 8
KNOWLEDGE AND INNOVATION MANAGEMENT IN AGRIBUSINESS 0 0 0 0 0 3 4 4
Potrzeby i kierunki wspierania innowacyjności w agrobiznesie 0 0 0 1 1 2 5 11
Producer groups as a form of relationships in agribusiness (Grupy producenckie jako forma wiêzi w agrobiznesie) 0 0 0 0 1 1 5 22
Sieć innowacji w rolnictwie – istota, cele i uwarunkowania 0 0 0 1 0 0 2 6
Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego jako narzędzie rozwoju i aktywności ludności 0 0 0 0 0 1 3 12
The Scope and Conditions of the European Union's Innovation Policy 0 0 0 1 0 0 3 5
Total Journal Articles 0 0 1 6 4 9 31 91


Statistics updated 2020-09-04