Access Statistics for Andrzej Piotr Wiatrak

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
AGROBIZNES W STRATEGIACH ROZWOJU LOKALNEGO 0 0 0 1 0 0 0 19
ISTOTA I CELE KRAJOWYCH I REGIONALNYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W SEKTORZE ROLNYM 0 0 0 0 0 0 1 2
Istota i uwarunkowania usług brokerskich we wdrażaniu innowacji w agrobiznesie 0 0 0 0 0 0 2 2
KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ W ŚWIETLE PLANÓW ROZWOJOWYCH POLSKI 0 0 1 2 0 0 3 8
KNOWLEDGE AND INNOVATION MANAGEMENT IN AGRIBUSINESS 0 0 0 0 1 2 6 6
Potrzeby i kierunki wspierania innowacyjności w agrobiznesie 0 0 0 1 0 0 4 12
Producer groups as a form of relationships in agribusiness (Grupy producenckie jako forma wiêzi w agrobiznesie) 0 0 0 0 2 2 3 24
Sieć innowacji w rolnictwie – istota, cele i uwarunkowania 0 1 1 2 0 1 1 7
Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego jako narzędzie rozwoju i aktywności ludności 0 0 1 1 0 2 5 15
The Scope and Conditions of the European Union's Innovation Policy 0 0 0 1 1 1 2 6
Total Journal Articles 0 1 3 8 4 8 27 101


Statistics updated 2021-01-03