Access Statistics for Przemysław Włodarczyk

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Fiscal sustainability of the Visegrad Group countries in the aftermath of global economic crisis 0 0 4 43 0 1 8 66
Total Working Papers 0 0 4 43 0 1 8 66


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Employment Protection Legislation and Its Impact on the Elasticity of Employment in OECD Countries 0 0 2 6 0 1 14 30
Importance of Employment Protection and Types of Employment Contracts for Elasticity of Employment in the OECD Countries 0 0 1 9 1 1 3 38
MONETARY POLICY TRANSMISSION TO THE LABOUR MARKET – EVIDENCE FROM THE POLISH ECONOMY 0 0 0 1 0 0 5 12
Modele reprezentatywnych podmiotów gospodarczych jako narzędzie analizy w nowej syntezie neoklasycznej 0 0 0 1 1 2 7 24
Monetary Policy Transmission and the Labour Market in the Non‑eurozone Visegrad Group Countries in 2000–2014. Evidence from a SVAR Analysis 0 0 0 4 0 0 4 14
Rynek pracy w modelu nowej syntezy neoklasycznej ze sztywnościami płac nominalnych 0 0 0 2 0 1 4 10
Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego 0 0 1 1 0 1 7 11
Total Journal Articles 0 0 4 24 2 6 44 139


Statistics updated 2020-11-03