Access Statistics for Przemysław Włodarczyk

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Employment Protection Legislation and Its Impact on the Elasticity of Employment in OECD Countries 0 0 1 8 0 3 4 43
Importance of Employment Protection and Types of Employment Contracts for Elasticity of Employment in the OECD Countries 0 0 0 10 0 0 0 44
MONETARY POLICY TRANSMISSION TO THE LABOUR MARKET – EVIDENCE FROM THE POLISH ECONOMY 0 0 1 2 0 0 2 18
Modele reprezentatywnych podmiotów gospodarczych jako narzędzie analizy w nowej syntezie neoklasycznej 0 0 0 2 0 0 0 43
Monetary Policy Transmission and the Labour Market in the Non‑eurozone Visegrad Group Countries in 2000–2014. Evidence from a SVAR Analysis 0 1 1 6 0 1 2 22
Rynek pracy w modelu nowej syntezy neoklasycznej ze sztywnościami płac nominalnych 0 0 1 5 1 1 2 26
Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego 0 0 0 1 2 4 7 29
Total Journal Articles 0 1 4 34 3 9 17 225


Statistics updated 2023-06-05