Access Statistics for Rahmi Yamak

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Re-examination of LowryÂ’s Hypothesis for Turkish Case 0 0 0 83 0 0 0 390
Anticipated Money Growth and Stock Prices in Turkey 0 0 0 258 1 2 6 946
Anticipated versus Unanticipated Money in Turkey 0 0 0 243 0 3 10 1,071
Total Working Papers 0 0 0 584 1 5 16 2,407


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Bebek Endüstri Tezinin Amprik Testi: Türkiye İmalat Sanayii İçin Bir Uygulama 1981-1993 0 0 0 0 0 1 1 197
Ekonomik Büyüme Ve Kaldor Yasası Türkiye Örneği 1979-1994 0 0 0 0 2 6 21 238
Enflasyonla Mücadelede Vergi Esaslı Gelirler Politikası 0 10 17 24 5 50 92 123
Kalman Filtre Yöntemi Ve Wagner Yasası: Türkiye Örneği, 1950-1996 0 0 0 0 1 4 13 301
Katsayıları Zamana Bağlı Değişken Regresyon Denklemlerinin Tahmini Ve Kalman Filtre Yöntemi. Tarım Ürünlerinin Arz Fonksiyonlarına Uygulanışı 0 0 0 0 0 1 4 91
Konut Elektrik Talep Denkleminin Tahmini: Türkiye Örneği, 1950-1991 0 0 2 41 0 3 14 157
Osmanlı Dönemi Dış Ticaret Hadleri Ve Prebisch Singer Tezi 0 0 0 0 0 0 7 161
P-Star Modeli: Denge Fiyat Açığı Enflasyon İlişkisi 0 1 3 18 1 3 7 38
Phillips Eğrisi Üzerine Lucas Değişkenlik Hipotezi 0 0 0 9 1 1 2 40
REEL DÖVIZ KURU VE DIS TICARET DENGESI ILISKISI 0 1 3 223 1 2 18 2,138
Tarım Sektöründe Ürünlerarası Nisbi Fiyat İlişkileri 0 0 0 0 0 1 1 46
Türk Sanayi Üretiminde Mevsimsellik 0 0 0 0 3 5 6 66
Türk İmalat Sanayiinde Uzun Dönem Denge İlişkisi 0 0 0 0 0 1 4 76
Türkiye''de Enflasyon ve Enflasyon Belirsizliği 0 0 0 0 1 3 24 95
Türkiye''de Genel Milletvekili Seçimleri Ve Ekonomi 0 0 0 0 0 1 5 102
Türkiye''de Kayıtdışı Ekonomi Kayıtlı Ekonominin Rakibi midir? 0 0 0 0 0 1 3 93
Türkiye''de Konut Piyasasının Talep Yönlü Analizi 0 0 0 0 3 33 157 1,091
Türkiye’nin Laffer Eğrisi: Kalman Filtre Tahmin Tekniği 1 3 10 53 1 6 21 127
Türkiye’nin Vergi Türlerine Göre Laffer Eğrisi 1 2 11 47 2 6 27 164
Total Journal Articles 2 17 46 415 21 128 427 5,344


Statistics updated 2020-09-04