Access Statistics for Rahmi YÜCEL

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Bütcesel Kontrol ve Gevseklik Iliskisinde Bütcesel Katilim, Dagitimsal Adalet ve Iletisimin Rolü 0 0 0 5 0 0 9 45
Pazarlama Ve Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırmalı Analizi: İmkb Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma 0 0 0 0 1 1 3 374
The Effect of Advanced Management Accounting Practices on the Competitive Strategies and Performance 0 0 0 16 1 3 15 98
The Effects of Management Control on Employees’ Behavior Performance: A Case in Pharmaceutical Companies 0 2 11 366 0 8 107 2,220
Zarar Ve Karların Hisse Senedi Getirileri Ve Muhasebe Karları Arasındaki İlişki Üzerindeki Etkileri 0 0 0 0 0 2 3 106
Total Journal Articles 0 2 11 387 2 14 137 2,843


Statistics updated 2020-09-04