Access Statistics for Rahmi YÜCEL

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Bütcesel Kontrol ve Gevseklik Iliskisinde Bütcesel Katilim, Dagitimsal Adalet ve Iletisimin Rolü 0 0 0 5 0 0 5 45
Pazarlama Ve Üretim Maliyetlerinin Karşılaştırmalı Analizi: İmkb Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma 0 0 0 0 0 2 4 375
The Effect of Advanced Management Accounting Practices on the Competitive Strategies and Performance 1 1 1 17 4 5 14 102
The Effects of Management Control on Employees’ Behavior Performance: A Case in Pharmaceutical Companies 2 2 11 368 5 7 83 2,227
Zarar Ve Karların Hisse Senedi Getirileri Ve Muhasebe Karları Arasındaki İlişki Üzerindeki Etkileri 0 0 0 0 1 1 4 107
Total Journal Articles 3 3 12 390 10 15 110 2,856


Statistics updated 2020-11-03