Access Statistics for Serhii Yesimov

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Гарантії прав людини та громадянина при забезпеченні інформаційної безпеки 0 0 0 0 0 0 13 27
Перспективи реформування організаційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина 0 0 0 2 0 0 6 36
Правові аспекти формування системи безпеки об’єктів критично важливої інформаційної інфраструктури в Україні 0 0 0 1 0 0 3 20
Правові режими службової інформації в Україні 0 0 0 1 0 0 3 10
Total Journal Articles 0 0 0 4 0 0 25 93


Statistics updated 2020-09-04