Access Statistics for Muhammet Ensar Yesilyurt

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Denizli ve Çevresinin (cografi-sektörel) Karsilastirmali Etkinlik Analizi 0 0 0 29 0 0 3 224
Imalat Sanayi, Madencilik ve Tasocakçiligi ve Enerji Gaz ve Su Sektörlerine Ait ISIC Revize 2-Revize 3 Veri Siniflandirma Sistemlerine Iliskin dönüsüm oranlarinin Hesaplanmasi 0 0 0 29 0 0 5 297
Leontief Inverse Matrix in 2 And 3 Digits 0 0 3 353 3 7 50 3,294
Sectoral Transformation Ratios (ISIC Revise 2 and Revise 3) 0 0 1 42 0 0 5 189
Total Working Papers 0 0 4 453 3 7 63 4,004


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Cinsiyet ve İl Kırılımlı İnsani Gelişme Endeksi: Türkiye Örneği 0 0 3 6 0 0 11 24
Efficiency, CongestionandSlackAnalysisofGeneral Hospitals 0 0 0 23 0 1 1 83
Eğitim sektöründe etkinlik ve mekansal ilişkiler -Girdi tıkanıklığı, aylak girdi ve gizli işsizlik- 0 0 0 0 0 4 23 300
Imalat Sanayinde Sektorel Donusum Oranlari 0 0 1 7 0 0 8 46
Impact of Firm Attributes on the Efficiency of Brokerage Houses 1 1 3 15 1 1 8 55
Impacts of neighboring countries on military expenditures 0 1 2 10 1 4 9 30
Introducing the Literaturematic.Com: Survey of Defence Economics 0 0 0 10 0 2 4 32
Poliklinik Ve Ameliyat Hizmeti Veren Hastanelerin Sahipliklerine Bağlı Olarak Oluşan Refah Kayıpları 0 0 2 7 1 2 8 34
The Determinants of Arms Production 0 0 1 21 0 0 3 54
İlk beş yüz imalat sanayi kuruluşunun etkinlik analizi ve sigma yakınsaması-Türkiye örneği: 1993-2000 0 0 0 0 17 43 55 313
Total Journal Articles 1 2 12 99 20 57 130 971


Statistics updated 2020-09-04