Access Statistics for Ozlem Yigit

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Alternative Methods Of Estimating Output Gap For Turkey 0 0 1 30 0 1 3 97
Inter-Sectoral Spillover Effects in Turkiye: A Global VAR Approach (Türkiye’de Sektörler Arası Yayılma Etkileri: Global VAR Yaklaşımı) 0 0 1 1 0 1 4 4
Turkiye'de Cekirdek Enflasyon: Ekonometrik Bir Yaklasim 0 1 1 42 0 1 2 154
Türkiye Ekonomisi İçin NAIRU Tahmini 0 0 1 18 0 0 2 117
Total Journal Articles 0 1 4 91 0 3 11 372


Statistics updated 2024-07-03