Access Statistics for Eva Zamrazilová

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Active employment policy: a chance for czech labour market? 0 0 0 19 0 0 1 73
Czech Economy at the Time of EU Entry 0 0 1 13 2 2 5 83
Czech Economy: First Year after the EU Entry 0 0 1 11 1 1 7 73
Czech economy at the beginning of 1997 0 0 0 5 0 1 4 78
Czech economy at the beginning of 2002: uncertain prospects 0 0 0 6 0 0 1 21
Czech economy at the start of 1996 1 1 1 5 1 1 6 35
Czech economy in 1998: risks and challenges 0 0 0 8 0 0 3 54
Czech economy in 1999: struggling for revival 0 0 1 5 0 0 5 37
Czech economy in 2001: catching up again? 0 0 2 8 0 0 3 33
Czech economy in 2002: record-low inflation 0 0 3 11 0 3 12 67
Czech economy on a way back to growth 0 0 1 5 0 2 6 36
Czech foreign trade in the nineties: adaptation to developed markets 0 0 1 22 0 0 2 79
Dlouhodobá nezaměstnanost: další riziko české ekonomiky? 1 2 2 9 1 2 6 41
External Imbalance: The Czech Case 0 0 0 3 0 0 2 12
Měnová politika: krátkodobá stabilizace versus dlouhodobá rizika 0 1 1 34 0 2 6 84
Měnová politika: staré lekce, nové výzvy 0 0 0 45 0 0 7 106
Perspektivy české ekonomiky po vstupu do Evropské unie 0 0 2 13 0 1 4 55
Přímé zahraniční investice v české ekonomice: rizika duality a role trhu práce 0 0 4 35 1 2 15 119
Rok 2002: desinflace v české ekonomice 0 0 1 3 0 0 4 34
Rok 2002: zpomalí česká ekonomika? 0 0 1 4 0 1 3 62
The Puzzle of Czech Economic Growth 0 0 0 18 0 0 3 74
Vnější nerovnováha: cena za konsolidaci 0 0 0 4 0 0 1 21
Česká ekonomika 2001: akcelerace růstu 0 0 4 10 0 0 7 54
Česká ekonomika po vstupu do Evropské unie 0 0 1 13 0 0 6 62
Česká ekonomika v r. 1999: nesnadná cesta k oživení 0 0 1 3 0 0 10 33
Česká ekonomika v roce 1998: možnosti a rizika 0 0 0 2 0 0 4 40
Česká ekonomika v roce 2000: obrat v tempu růstu 0 0 1 9 0 1 6 33
Česká ekonomika: rok po vstupu do EU 0 0 2 7 0 0 5 72
Total Journal Articles 2 4 31 330 6 19 144 1,571


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Two Czech crises revisited: pantarhei 0 0 0 0 0 1 5 17
Total Chapters 0 0 0 0 0 1 5 17


Statistics updated 2020-11-03