Access Statistics for Eva Zamrazilová

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Active employment policy: a chance for czech labour market? 0 0 1 19 0 0 1 72
Czech Economy at the Time of EU Entry 0 0 0 12 0 1 1 79
Czech Economy: First Year after the EU Entry 0 0 0 10 0 0 1 66
Czech economy at the beginning of 1997 0 0 0 5 0 2 2 76
Czech economy at the beginning of 2002: uncertain prospects 0 0 0 6 0 1 1 20
Czech economy at the start of 1996 0 0 0 4 0 1 1 30
Czech economy in 1998: risks and challenges 0 0 1 8 0 3 4 52
Czech economy in 1999: struggling for revival 0 0 0 4 1 2 3 34
Czech economy in 2001: catching up again? 1 1 1 7 1 1 2 31
Czech economy in 2002: record-low inflation 0 0 2 8 0 0 4 55
Czech economy on a way back to growth 0 0 0 4 1 3 4 32
Czech foreign trade in the nineties: adaptation to developed markets 0 1 1 22 0 1 1 78
Dlouhodobá nezaměstnanost: další riziko české ekonomiky? 0 0 0 7 0 2 2 35
External Imbalance: The Czech Case 0 0 0 3 0 0 0 10
Měnová politika: krátkodobá stabilizace versus dlouhodobá rizika 0 0 0 33 1 2 5 80
Měnová politika: staré lekce, nové výzvy 0 0 0 45 2 4 6 101
Perspektivy české ekonomiky po vstupu do Evropské unie 0 0 0 11 0 0 0 51
Přímé zahraniční investice v české ekonomice: rizika duality a role trhu práce 2 4 7 34 2 8 16 109
Rok 2002: desinflace v české ekonomice 0 0 0 2 0 0 1 30
Rok 2002: zpomalí česká ekonomika? 0 0 0 3 0 1 3 59
The Puzzle of Czech Economic Growth 0 0 1 18 0 1 4 72
Vnější nerovnováha: cena za konsolidaci 0 0 0 4 0 1 1 20
Česká ekonomika 2001: akcelerace růstu 3 3 3 9 3 4 4 51
Česká ekonomika po vstupu do Evropské unie 0 1 2 13 0 2 3 57
Česká ekonomika v r. 1999: nesnadná cesta k oživení 0 0 0 2 0 2 3 24
Česká ekonomika v roce 1998: možnosti a rizika 0 0 0 2 0 3 4 39
Česká ekonomika v roce 2000: obrat v tempu růstu 0 0 0 8 1 3 5 30
Česká ekonomika: rok po vstupu do EU 1 1 1 6 1 2 7 69
Total Journal Articles 7 11 20 309 13 50 89 1,462


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Two Czech crises revisited: pantarhei 0 0 0 0 0 1 3 13
Total Chapters 0 0 0 0 0 1 3 13


Statistics updated 2020-01-03