Access Statistics for Eva Zamrazilová

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Active employment policy: a chance for czech labour market? 0 0 1 19 0 0 1 72
Czech Economy at the Time of EU Entry 0 0 0 12 0 0 0 78
Czech Economy: First Year after the EU Entry 0 0 0 10 0 0 0 65
Czech economy at the beginning of 1997 0 0 0 5 0 0 2 74
Czech economy at the beginning of 2002: uncertain prospects 0 0 0 6 0 0 0 19
Czech economy at the start of 1996 0 0 0 4 0 0 0 29
Czech economy in 1998: risks and challenges 0 1 1 8 0 1 1 49
Czech economy in 1999: struggling for revival 0 0 0 4 0 0 0 31
Czech economy in 2001: catching up again? 0 0 0 6 0 1 2 30
Czech economy in 2002: record-low inflation 0 0 2 7 0 0 3 52
Czech economy on a way back to growth 0 0 0 4 0 0 1 29
Czech foreign trade in the nineties: adaptation to developed markets 0 0 0 21 0 0 0 77
Dlouhodobá nezaměstnanost: další riziko české ekonomiky? 0 0 0 7 0 0 0 33
External Imbalance: The Czech Case 0 0 0 3 0 0 0 10
Měnová politika: krátkodobá stabilizace versus dlouhodobá rizika 0 0 0 33 0 1 5 78
Měnová politika: staré lekce, nové výzvy 0 0 0 45 0 0 2 97
Perspektivy české ekonomiky po vstupu do Evropské unie 0 0 0 11 0 0 0 51
Přímé zahraniční investice v české ekonomice: rizika duality a role trhu práce 1 1 6 29 2 4 14 99
Rok 2002: desinflace v české ekonomice 0 0 0 2 0 0 2 29
Rok 2002: zpomalí česká ekonomika? 0 0 0 3 0 1 8 57
The Puzzle of Czech Economic Growth 0 1 1 18 0 1 3 70
Vnější nerovnováha: cena za konsolidaci 0 0 0 4 0 0 0 19
Česká ekonomika 2001: akcelerace růstu 0 0 0 6 0 0 2 47
Česká ekonomika po vstupu do Evropské unie 0 0 0 11 0 0 2 54
Česká ekonomika v r. 1999: nesnadná cesta k oživení 0 0 0 2 0 0 2 21
Česká ekonomika v roce 1998: možnosti a rizika 0 0 0 2 0 1 1 36
Česká ekonomika v roce 2000: obrat v tempu růstu 0 0 0 8 0 0 2 25
Česká ekonomika: rok po vstupu do EU 0 0 0 5 0 4 4 66
Total Journal Articles 1 3 11 295 2 14 57 1,397


Chapter File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Two Czech crises revisited: pantarhei 0 0 0 0 0 0 1 11
Total Chapters 0 0 0 0 0 0 1 11


Statistics updated 2019-07-03