Access Statistics for Branislav Zagoršek

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Aktuálne prístupy k stratégii v postindustriálnom prostredí 0 0 0 0 0 0 0 20
Alternácie podnikateľských modelov 0 0 0 20 1 1 2 35
Business Model Attributes of Value Proposed Regarding the Postindustrial Era 0 0 4 17 0 0 7 79
Information Technologies and Strategies in the Service Industry 1 1 3 19 2 2 5 32
Informačné technológie a stratégie v bankovníctve na Slovensku 0 0 0 8 0 1 1 25
Kontroverzia internetovej stratégie 0 0 0 2 0 0 0 11
Podnikateľské stratégie v deindustrializovanej ére podnikania 0 0 0 2 1 1 11 32
Podnikateľský model v službách parkour a freerunning 0 0 0 14 0 0 3 80
Potreba skúmania podnikateľských stretégií v postindustriálnej ére podnikania 0 0 0 2 0 1 2 11
Utilization of Business Experiments in Postindustrial Environment 0 0 0 9 0 0 3 30
Vizualizácia podnikateľského modelu 0 0 0 14 1 1 6 58
Vplyv intenzity konkurencie na stratégiu podniku 0 0 1 17 0 1 6 39
Využitie informačných technológií pri strategickom rozhodovaní 0 0 0 0 1 3 4 22
Využívanie informačných technológií v postindustriálnom podnikateľskom prostredí 0 0 0 4 0 0 1 24
Total Working Papers 1 1 8 128 6 11 51 498


Statistics updated 2019-07-03