Access Statistics for Branislav Zagoršek

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Aktuálne prístupy k stratégii v postindustriálnom prostredí 0 0 0 0 0 0 0 20
Alternácie podnikateľských modelov 0 0 0 20 0 0 3 36
Business Model Attributes of Value Proposed Regarding the Postindustrial Era 0 0 4 17 0 1 8 80
Information Technologies and Strategies in the Service Industry 0 2 4 21 1 3 7 35
Informačné technológie a stratégie v bankovníctve na Slovensku 0 0 0 8 0 0 1 25
Kontroverzia internetovej stratégie 0 0 0 2 0 0 0 11
Podnikateľské stratégie v deindustrializovanej ére podnikania 0 0 0 2 0 0 9 33
Podnikateľský model v službách parkour a freerunning 0 0 0 14 0 1 4 81
Potreba skúmania podnikateľských stretégií v postindustriálnej ére podnikania 0 0 0 2 0 0 2 11
Utilization of Business Experiments in Postindustrial Environment 0 0 0 9 0 1 3 31
Vizualizácia podnikateľského modelu 0 0 0 14 2 4 12 64
Vplyv intenzity konkurencie na stratégiu podniku 0 0 1 17 2 4 9 43
Využitie informačných technológií pri strategickom rozhodovaní 0 0 0 0 0 0 5 23
Využívanie informačných technológií v postindustriálnom podnikateľskom prostredí 0 0 0 4 0 0 1 24
Total Working Papers 0 2 9 130 5 14 64 517


Statistics updated 2019-11-03