Access Statistics for Aldona Zawojska

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Do Cooperative Banks Really Serve Agricultural Sector in Poland? 0 0 0 60 0 1 2 246
Homo agricola considered as homo economicus and homo politicus 0 1 2 24 2 3 20 228
Quality of national governance and rural development: The case of the European Union countries 0 0 1 5 0 1 3 25
Relationship of Development and Fiscal Indicators with Agricultural Producer Support in the OECD Economies 0 0 0 14 0 1 4 67
Young and Older Farmers’ Perception and Assessment of Government Agricultural Agencies in Poland 0 0 0 16 0 1 1 89
Total Working Papers 0 1 3 119 2 7 30 655


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolno-żywnościowych? 0 0 0 0 0 2 8 38
Distribution of EU and National Funds Supporting Agriculture and Rural Development: Empirical Insights from Mazovia Region 0 0 0 1 0 0 2 8
Globalna grabież ziemi rolniczej postrzegana przez pryzmat ekonomii politycznej 0 0 0 0 0 1 2 8
Jakość rządzenia a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej 0 0 0 0 0 0 0 8
Ocena przez rolników instytucji realizujących wspólną politykę rolną oraz politykę rozwoju obszarów wiejskich w Polsce 0 0 0 1 0 0 2 38
The Distribution of Direct Payments of CAP to producers amongst EU Member States 0 0 0 2 0 1 4 10
The International Competitiveness of Polish Agriculture 0 0 0 60 1 2 4 221
Zatrudnienie zagranicznej siły roboczej w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym na przykładzie zatrudnienia polskich pracowników w wybranych krajach UE 0 0 0 0 0 0 1 16
Total Journal Articles 0 0 0 64 1 6 23 347


Statistics updated 2019-07-03