Access Statistics for Aldona Zawojska

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Do Cooperative Banks Really Serve Agricultural Sector in Poland? 0 0 0 60 0 0 1 246
Homo agricola considered as homo economicus and homo politicus 0 0 2 24 0 1 18 229
Quality of national governance and rural development: The case of the European Union countries 0 0 1 5 1 2 5 27
Relationship of Development and Fiscal Indicators with Agricultural Producer Support in the OECD Economies 0 0 0 14 1 1 5 68
Young and Older Farmers’ Perception and Assessment of Government Agricultural Agencies in Poland 0 0 0 16 0 0 1 89
Total Working Papers 0 0 3 119 2 4 30 659


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolno-żywnościowych? 0 0 0 0 2 3 10 41
Distribution of EU and National Funds Supporting Agriculture and Rural Development: Empirical Insights from Mazovia Region 0 0 0 1 0 0 2 8
Globalna grabież ziemi rolniczej postrzegana przez pryzmat ekonomii politycznej 0 0 0 0 0 0 2 8
Jakość rządzenia a rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej 0 0 0 0 0 0 0 8
Ocena przez rolników instytucji realizujących wspólną politykę rolną oraz politykę rozwoju obszarów wiejskich w Polsce 0 0 0 1 0 2 3 40
The Distribution of Direct Payments of CAP to producers amongst EU Member States 0 0 0 2 0 0 4 10
The International Competitiveness of Polish Agriculture 1 1 1 61 1 1 5 222
Zatrudnienie zagranicznej siły roboczej w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym na przykładzie zatrudnienia polskich pracowników w wybranych krajach UE 0 0 0 0 0 1 2 17
Total Journal Articles 1 1 1 65 3 7 28 354


Statistics updated 2019-10-05