Access Statistics for Alena Zemplinerova

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Does Competition Improve Performance? Evidence from the Czech Manufacturing Industries 0 0 2 38 1 4 10 349
Efekty státní podpory podniků 0 0 0 35 0 1 3 98
Ekonomie obnovitelných zdrojů energie - příklad větrné energie v České republice 0 0 0 32 1 2 6 120
Foreign direct investment in the czech manufacturing sector 0 2 3 46 0 2 7 123
Impact of foreign direct investment on the restructuring and growth in manufacturing 0 0 0 37 1 3 22 141
Impact of foreign trade on market concentration (czech manufacturing industries in 1993 - 1997) 0 1 5 39 1 4 14 99
Inovační aktivita firem a konkurence 0 0 0 42 0 1 7 129
Investice českých firem v zahraničí 0 1 1 25 0 2 3 70
Problems and Environment of Small Businesses in the Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 180
Rùst a strukturální zmìny v zahranièním obchodì èeského zpracovatelského prùmyslu v l. 1993-97 (Growth and Structural Changes in the International Trade in Czech Manufacturing industries in 1993-1997 0 0 0 1 0 0 1 23
Státní podpora podniků a konkurenceschopnost odvětví 1 1 1 45 2 2 3 117
Tržní koncentrace ve zpracovatelském průmyslu České republiky a antimonopolní politika 1 1 1 17 4 4 6 60
Total Journal Articles 2 6 13 357 10 25 82 1,509


Statistics updated 2021-01-03