Access Statistics for Alena Zemplinerova

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Does Competition Improve Performance? Evidence from the Czech Manufacturing Industries 0 1 2 36 0 2 18 333
Efekty státní podpory podniků 0 0 0 35 0 0 2 94
Ekonomie obnovitelných zdrojů energie - příklad větrné energie v České republice 0 0 0 32 0 1 1 112
Foreign direct investment in the czech manufacturing sector 0 0 1 39 0 1 6 110
Impact of foreign direct investment on the restructuring and growth in manufacturing 1 1 5 36 1 3 11 114
Impact of foreign trade on market concentration (czech manufacturing industries in 1993 - 1997) 0 0 2 34 0 0 2 85
Inovační aktivita firem a konkurence 0 0 1 41 0 2 9 114
Investice českých firem v zahraničí 0 0 0 23 1 4 6 65
Problems and Environment of Small Businesses in the Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 180
Rùst a strukturální zmìny v zahranièním obchodì èeského zpracovatelského prùmyslu v l. 1993-97 (Growth and Structural Changes in the International Trade in Czech Manufacturing industries in 1993-1997 0 0 0 1 0 0 0 21
Státní podpora podniků a konkurenceschopnost odvětví 0 1 2 44 0 1 4 111
Tržní koncentrace ve zpracovatelském průmyslu České republiky a antimonopolní politika 0 0 0 15 0 0 4 50
Total Journal Articles 1 3 13 336 2 14 63 1,389


Statistics updated 2019-07-03