Access Statistics for Alena Zemplinerova

Author contact details at EconPapers.

Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Does Competition Improve Performance? Evidence from the Czech Manufacturing Industries 0 0 1 36 1 4 9 337
Efekty státní podpory podniků 0 0 0 35 0 0 2 94
Ekonomie obnovitelných zdrojů energie - příklad větrné energie v České republice 0 0 0 32 0 1 2 113
Foreign direct investment in the czech manufacturing sector 1 1 3 41 2 2 10 114
Impact of foreign direct investment on the restructuring and growth in manufacturing 0 1 5 37 2 3 12 117
Impact of foreign trade on market concentration (czech manufacturing industries in 1993 - 1997) 0 0 1 34 0 0 1 85
Inovační aktivita firem a konkurence 0 0 1 41 0 1 8 117
Investice českých firem v zahraničí 1 1 1 24 1 2 8 67
Problems and Environment of Small Businesses in the Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 180
Rùst a strukturální zmìny v zahranièním obchodì èeského zpracovatelského prùmyslu v l. 1993-97 (Growth and Structural Changes in the International Trade in Czech Manufacturing industries in 1993-1997 0 0 0 1 0 1 1 22
Státní podpora podniků a konkurenceschopnost odvětví 0 0 2 44 0 0 3 111
Tržní koncentrace ve zpracovatelském průmyslu České republiky a antimonopolní politika 1 1 1 16 1 1 6 52
Total Journal Articles 3 4 15 341 7 15 62 1,409


Statistics updated 2019-11-03