Access Statistics for Tomáš Želinský

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Spatial Analysis of Foreign Aid and Civil Society 1 1 2 44 3 4 10 53
Anti-Social Behavior in Groups 0 0 13 13 2 4 22 22
Anti-social Behavior in Groups 0 0 20 20 15 26 81 81
Anti-social Behavior in Groups 0 0 60 60 5 10 49 49
Chudoba a deprivácia na Slovensku: Metodologické aspekty a empíria 0 0 1 5 4 12 20 42
Determinants of Monetary Poverty in the European Union 0 0 0 112 0 0 3 227
Faktory míry materiální deprivace v České republice a jejich vztahy k typu domácnosti 0 0 1 5 5 8 12 20
Occupational Mobility, Educational Mobility and Intergenerational Transmission of Disadvantages in Europe 0 0 1 17 2 5 13 35
Porovnanie alternatívnych prístupov k odhadu individuálneho blahobytu domácností ohrozených rizikom chudoby 0 0 1 1 0 0 1 5
Social Identity and Role Models 1 1 2 23 3 7 14 64
Spatial Distribution of Poverty in the European Union 0 0 1 26 0 0 2 66
Vliv nízké pracovní intenzity na chudobu v České republice a Slovenské republice 0 0 0 2 1 2 4 10
Total Working Papers 2 2 102 328 40 78 231 674


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analysis of the regional economy and environment for innovation in Eastern Slovakia 0 0 0 2 0 0 0 6
Analýza chudoby na Slovensku založená na koncepte relatívnej deprivácie 0 0 0 65 0 2 5 250
Changes in Relative Material Deprivation in Regions of Slovakia and the Czech Republic 0 0 0 17 0 2 3 89
Nekonzistentnosť časových preferencií ľudí z arginalizovaných rómskych komunít 0 0 1 9 0 0 7 39
Regional Poverty Levels in the European Union: A Spatial Econometric Approach 1 1 3 3 2 3 11 21
Regional poverty levels in the European Union: a spatial econometric approach 1 1 1 13 1 1 3 29
Regionálne aspekty príjmovej polarizácie v Slovenskej republike 1 1 2 15 4 4 10 51
Subjective Perceptions of Poverty and Objective Economic Conditions: Czechia and Slovakia a Quarter Century After the Dissolution of Czechoslovakia 1 1 1 1 2 4 4 4
The extent of poverty in the Czech and Slovak Republics 15 years after the split 0 0 0 14 1 2 3 58
Total Journal Articles 4 4 8 139 10 18 46 547


Statistics updated 2019-11-03