Access Statistics for Tomáš Želinský

Author contact details at EconPapers.

Working Paper File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
A Spatial Analysis of Foreign Aid and Civil Society 0 0 5 43 0 1 15 49
Anti-Social Behavior in Groups 0 2 13 13 1 5 17 17
Anti-social Behavior in Groups 0 4 59 59 1 10 35 35
Anti-social Behavior in Groups 0 0 18 18 4 12 48 48
Chudoba a deprivácia na Slovensku: Metodologické aspekty a empíria 0 1 1 5 1 5 9 29
Determinants of Monetary Poverty in the European Union 0 0 0 112 0 1 4 227
Faktory míry materiální deprivace v České republice a jejich vztahy k typu domácnosti 0 0 2 5 0 0 6 11
Occupational Mobility, Educational Mobility and Intergenerational Transmission of Disadvantages in Europe 0 0 1 17 0 2 8 30
Porovnanie alternatívnych prístupov k odhadu individuálneho blahobytu domácností ohrozených rizikom chudoby 0 0 1 1 0 0 1 5
Social Identity and Role Models 0 1 1 22 2 4 10 57
Spatial Distribution of Poverty in the European Union 0 0 1 26 0 1 2 66
Vliv nízké pracovní intenzity na chudobu v České republice a Slovenské republice 0 0 1 2 0 0 3 8
Total Working Papers 0 8 103 323 9 41 158 582


Journal Article File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Analysis of the regional economy and environment for innovation in Eastern Slovakia 0 0 1 2 0 0 1 6
Analýza chudoby na Slovensku založená na koncepte relatívnej deprivácie 0 0 0 65 0 1 3 248
Changes in Relative Material Deprivation in Regions of Slovakia and the Czech Republic 0 0 0 17 1 1 1 87
Nekonzistentnosť časových preferencií ľudí z arginalizovaných rómskych komunít 0 0 1 9 1 2 7 38
Regional Poverty Levels in the European Union: A Spatial Econometric Approach 0 0 2 2 0 5 9 18
Regional poverty levels in the European Union: a spatial econometric approach 0 0 0 12 0 0 2 28
Regionálne aspekty príjmovej polarizácie v Slovenskej republike 0 0 2 14 0 1 7 47
The extent of poverty in the Czech and Slovak Republics 15 years after the split 0 0 0 14 0 1 1 56
Total Journal Articles 0 0 6 135 2 11 31 528


Statistics updated 2019-07-03