Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 0 0 2 366 4 13 43 1,914
Xara-Brasil, Duarte 0 0 0 6 0 0 0 14
Xavier, Ana 2 3 17 2,015 11 36 126 8,694
Xavier-Oliveira, Emanuel 1 1 3 58 6 8 42 364
Xefteris, Dimitrios 5 22 247 1,315 83 203 664 3,171
Xekalaki, Evdokia 0 1 12 830 8 14 55 4,831
Xenidis, Yiannis 0 0 2 565 0 1 6 1,703
Xenogiani, Theodora 5 12 51 2,059 21 51 223 6,485
Xepapadeas, Anastasios 55 110 644 13,260 209 532 2,181 44,336
Xesfingi, Sofia 5 15 61 249 27 42 124 380
Xia, Jun 0 0 1 27 1 3 13 177
Xiang, Chong 4 23 97 2,788 27 93 444 8,861
Xiang, Guocheng 0 0 3 9 2 4 15 84
Xiang, Jun 3 5 39 1,226 7 26 157 4,543
Xiang, Tao 0 1 19 347 11 25 75 1,492
Xiang, Yi 0 1 5 40 4 6 17 176
Xiao, Erte 11 27 167 2,865 81 188 644 9,400
Xiao, Jasmine 0 2 40 87 4 8 51 112
Xiao, Jing 5 14 73 856 28 61 260 1,585
Xiao, Jingliang 3 4 28 260 9 19 93 611
Xiao, Jun 0 0 1 63 0 2 8 151
Xiao, Junji 1 7 30 346 8 31 124 1,252
Xiaojun, Zhao 0 6 24 460 6 31 122 2,303
Xiao, Kezhou 1 1 2 2 1 2 8 18
Xiao, Qin 1 10 37 1,546 7 28 139 4,514
Xiao, Tim 35 70 138 377 27 74 207 652
Xiao, Wei 7 9 34 920 27 62 231 3,976
Xiao, Wei 4 7 60 122 10 20 76 238
XIAO, Yan 0 3 33 119 6 12 78 457
Xiao, Yan fei 0 2 6 34 0 3 22 152
Xiao, Ying 0 0 0 46 2 4 12 158
Xiao, Yu 0 0 0 31 0 1 2 97
Xiao, Zhiguo 1 3 18 461 7 17 59 1,302
Xiao, Zhijie 7 24 103 9,454 60 151 500 27,167
Xia, Qingjie 1 5 35 1,449 14 46 197 5,046
Xiarchos, Irene 0 0 1 107 4 7 17 312
Xia, Tian 2 7 59 1,168 20 62 215 5,071
Xia, Weixuan 1 2 8 14 2 5 24 51
Xia, Xiao-Hua 3 10 41 141 9 43 151 754
Xie, Chaoping 2 3 20 111 4 6 58 338
Xie, Danxia Daniel 1 3 33 1,122 16 40 166 3,560
Xie, Danyang 16 43 173 11,098 117 252 817 38,610
Xie, Fangzhou 1 1 1 1 2 5 5 5
Xie, Fei 4 9 44 777 9 33 140 2,089
Xie, Feixue 10 23 166 1,414 53 136 657 4,061
Xie, Huan 0 3 28 936 9 26 113 1,984
Xie, Jun 0 1 10 31 5 9 34 153
Xie, Li 3 6 21 247 6 14 59 613
Xie, Ru 0 0 3 169 0 1 12 409
Xie, Taojun 2 4 11 36 3 10 28 131
Xie, Wei 5 8 30 45 15 53 151 205
Xie, Xin 0 0 0 16 0 5 9 1,203
Xie, Yu 0 2 6 239 4 7 20 2,265
Xie, Yuanyuan 0 0 2 125 7 13 27 511
Xie, Zoe 0 20 36 165 3 10 62 134
Xifré, Ramon 1 1 12 141 3 10 51 659
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 1 8 46 619 20 54 185 1,953
Xin, Baogui 2 2 19 35 6 19 110 370
Xing, Chunbing 23 63 257 1,714 60 131 509 4,140
Xin, Guangyi 0 1 2 72 2 4 20 92
Xing, Victor 6 11 76 281 44 145 459 721
Xing, Weibo 1 9 22 213 6 25 87 812
Xing, Yuhang 18 57 323 5,233 95 272 1,136 17,713
Xing, Yuqing 110 181 704 5,175 216 473 2,070 14,844
Xin, Katherine 0 0 2 53 0 0 11 354
Xinshuo, Hou 0 3 13 13 6 18 79 91
Xin, Xian 3 8 66 3,232 42 100 396 10,997
Xiong, Bo 2 4 31 871 19 46 156 2,192
Xiong, Chenfeng 0 0 2 26 0 0 6 85
Xiong, Hang 1 1 2 6 3 5 13 53
Xiong, Siyang 0 1 3 258 4 8 47 1,504
Xiong, Wei 13 57 302 4,765 113 295 1,090 17,808
Xiouros, Costas 0 0 3 150 4 5 15 388
Xiu, Dacheng 0 1 4 83 3 6 16 366
Xu, Bin 0 11 48 2,148 12 60 225 6,714
Xu, Bing 6 9 49 295 38 75 273 975
Xu, Bing 0 1 18 68 5 13 68 318
Xu, Bing 0 1 6 291 15 23 71 943
Xu, Changqing 0 1 1 10 0 1 2 28
xu, Chenggang 15 28 147 9,839 151 390 1,702 41,922
Xu, Dingbo 0 0 0 56 0 1 1 136
Xu, Dinghai 2 6 45 1,229 16 38 140 3,366
XUE, Jianpo 3 15 74 746 16 51 228 1,849
Xue, Lian 0 0 0 2 0 1 5 14
Xue, Licun 4 9 33 2,506 23 54 168 9,337
Xue, Mei 1 1 11 1,171 3 6 55 4,602
Xue, Melanie Meng 1 7 121 241 14 50 201 405
Xue, Yi 2 3 16 242 11 26 125 1,093
Xue, Yuhan 0 1 2 5 0 4 11 19
Xue, Yunkui 0 0 3 26 1 2 8 86
Xu, Fang 3 15 82 3,054 22 83 488 11,889
Xu, Fangya 0 0 0 0 4 6 6 6
Xu, Guo 12 17 105 489 50 104 449 1,817
Xu, Haiqing 2 6 19 256 17 36 108 1,198
Xu, Hangtian 2 3 23 403 13 28 93 823
Xu, Hao 0 2 12 18 3 12 67 105
Xu, Haofeng 0 6 19 46 10 23 96 154
Xu, Heng 1 6 37 37 2 6 33 33
Xu, Jiajun 1 1 14 33 7 18 64 166
Xu, Jianhuan 0 0 10 44 1 5 35 88
Xu, Jianwei 6 8 55 574 26 68 250 1,229
Xu, Juanyi 4 11 115 1,889 11 49 215 5,719
Xu, Jun 0 0 5 33 0 1 10 73
Xu, Junyi 1 1 3 19 1 2 15 64
Xu, Kai 0 0 1 16 1 3 9 64
Xu, Ke-Li 0 0 2 977 6 14 40 2,834
Xu, Kuan 2 23 63 1,548 17 59 223 7,773
Xu, Lei 0 0 4 4 2 2 25 25
Xu, Lihe 0 0 6 70 2 6 16 358
Xu, Lin 0 1 2 8 0 1 5 25
Xu, Lin 1 11 51 51 3 7 19 19
XU, Liujing 0 0 0 48 1 2 5 418
Xu, Lixin Colin 36 112 488 12,906 221 568 2,170 47,283
Xu, Mingxin 0 0 5 993 9 15 39 2,792
Xu, Minya 0 0 0 12 0 0 0 47
Xu, Nan 1 1 5 45 2 2 11 124
Xu, Ning 0 2 5 47 0 5 19 90
Xu, Qiuhua 0 0 1 6 0 1 8 28
Xu, Rong 0 1 9 174 3 10 41 367
Xu, Shaofeng 0 7 65 298 7 30 177 528
Xu, TengTeng 5 15 97 2,112 33 95 375 5,453
Xu, Tong 0 1 2 6 1 3 8 24
Xu, Wei 0 3 10 982 4 19 71 3,112
Xu, Weineng 1 1 1 91 4 6 12 123
Xu, Wenli 3 7 23 292 14 37 125 692
Xu, Xian 0 2 11 80 7 12 36 187
Xu, Xiaonian 3 7 27 1,936 8 23 92 5,369
Xu, Xinpeng 3 7 30 1,566 13 29 120 5,317
Xu, Xinzhong 4 13 64 2,124 9 42 184 5,362
Xu, Yahua 0 1 6 6 1 3 13 24
Xu, Yang 1 6 18 126 4 13 54 207
Xu, Yi Daniel 37 73 334 4,008 137 322 1,366 13,520
Xu, Yilan 0 2 15 50 0 9 48 238
Xu, Yilong 0 0 2 86 2 8 33 202
Xu, Ying 0 3 8 91 4 14 29 207
Xu, Ying 0 3 12 312 3 14 50 1,107
Xu, Yingfeng 0 1 3 1,051 6 17 45 3,092
Xu, Yizhi 1 4 7 55 3 11 23 59
Xu, Yongdeng 8 25 174 1,393 77 159 495 2,569
Xu, Yongsheng 10 28 154 3,999 58 154 557 20,553
Xu, Zeyu 0 3 17 536 11 20 82 1,927
Xu, Zhenhui 2 2 15 1,219 12 36 140 7,420
Xu, Zhicheng Phil 1 7 32 190 31 73 241 607
Xu, Zhiwei 5 11 83 800 24 66 266 1,927
Xu, Zhiying 0 0 1 419 2 10 24 2,168
Xu, Zhun 0 0 2 7 0 1 6 40
Xyngis, Georgios 0 0 1 1 1 3 12 21