Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 0 0 1 383 0 4 11 2,260
Xandri Antuña, Juan Pablo 0 3 14 108 2 9 106 400
Xanthopoulos, Apostolos Toli 1 3 13 58 7 14 45 454
Xara-Brasil, Duarte 0 0 1 9 0 0 5 28
Xavier, Ana 0 2 5 2,072 6 13 45 9,046
Xavier-Oliveira, Emanuel 0 0 1 81 1 6 20 519
Xefteris, Dimitrios 12 37 166 2,050 42 118 525 6,366
Xekalaki, Evdokia 2 3 9 814 7 10 41 4,770
Xenidis, Yiannis 1 2 6 580 2 6 21 1,761
Xenogiani, Theodora 4 7 30 2,251 10 23 87 7,233
Xepapadeas, Anastasios 36 108 481 15,738 109 326 1,407 53,209
Xesfingi, Sofia 2 2 8 321 4 12 36 765
Xhoxhi, Orjon 0 1 5 39 1 4 11 189
Xia, Fan Dora 8 24 117 1,169 29 99 551 3,952
Xia, Jun 0 0 1 38 0 2 39 285
Xiang, Chong 2 16 71 3,054 16 50 216 10,354
Xiang, Guocheng 0 0 0 10 1 1 3 118
Xiang, Jun 0 3 8 953 4 12 53 3,537
Xiang, Shuwen 0 0 0 4 0 0 0 17
Xiang, Tao 0 0 5 384 0 2 46 1,896
Xiang, Yi 0 1 1 55 3 5 15 245
Xian, Hui 0 0 0 55 0 4 13 338
Xiao, Erte 1 8 59 3,526 21 60 540 12,778
Xiao, Han 0 1 1 3 0 1 2 17
Xiao, Hongyu 0 2 30 91 3 12 62 232
Xiao, Jasmine 0 0 1 96 0 1 10 177
Xiao, Jing 3 9 39 1,141 7 20 105 2,531
Xiao, Jingliang 1 1 4 311 1 6 22 906
Xiao, Jun 0 0 0 64 0 1 7 184
Xiao, Junji 2 6 25 499 5 18 86 1,981
Xiaojun, Zhao 1 3 11 528 4 12 43 2,653
Xiao, Kezhou 0 0 0 6 0 0 3 42
Xiaolan, Mindy Zhang 5 15 71 485 18 52 221 1,650
Xiao, Mo 3 12 36 1,144 10 44 187 5,213
Xiao, Qin 1 3 13 1,606 3 13 64 4,937
Xiao, Saizi 3 8 34 341 11 31 147 1,184
Xiao, Tim 0 1 7 582 4 22 87 1,838
Xiao, Wei 1 5 17 1,013 5 18 79 4,497
Xiao, Wei 0 1 5 150 3 7 20 378
Xiao, Xiao 0 1 7 55 0 4 38 161
XIAO, Yan 0 0 0 71 1 3 6 376
Xiao, Yan fei 0 0 0 42 2 3 3 181
Xiao, Ying 1 1 1 57 1 1 1 186
Xiao, Yu 0 0 2 33 0 0 2 125
Xiao, Zhiguo 6 16 54 679 19 49 166 2,061
Xiao, Zhijie 9 27 100 9,613 24 77 310 28,356
Xia, Qingjie 0 1 20 1,577 5 9 59 5,668
Xiarchos, Irene 0 1 3 121 2 5 14 391
Xia, Shuo 1 4 18 80 11 56 248 669
Xia, Tian 0 2 28 1,361 7 19 107 6,057
Xia, Weixuan 0 1 8 29 0 8 38 131
Xia, Xiao-Hua 1 10 27 309 7 37 98 1,416
Xia, Xing 2 3 26 41 8 14 38 99
Xie, Chaoping 2 7 33 280 6 23 87 856
Xie, Danxia Daniel 6 26 90 1,402 31 96 393 4,682
Xie, Danyang 8 28 90 11,042 26 90 336 39,046
Xie, Erhao 0 0 6 204 1 3 22 304
Xie, Fangzhou 0 0 0 16 0 0 4 121
Xie, Fei 3 9 38 992 8 30 127 2,823
Xie, Feixue 5 26 128 2,083 28 106 501 6,729
Xie, Huan 1 1 6 1,035 3 18 45 2,511
Xie, Jian 1 1 1 42 3 5 8 100
Xie, Jun 0 3 9 89 4 18 78 525
Xie, Jun 2 4 23 90 9 21 110 383
Xie, Kuangli 0 0 0 8 0 0 3 53
Xie, Li 1 3 5 292 1 5 17 801
Xie, Lusi 0 2 5 23 2 7 16 72
Xie, Ru 0 0 0 179 0 2 3 451
Xie, Shihan 0 0 0 3 0 0 0 11
Xie, Taojun 1 1 7 175 5 7 27 560
Xie, Tian 3 10 49 706 7 28 154 1,487
Xie, Wei 0 1 13 111 1 7 63 677
Xie, Xin 0 0 0 16 2 2 3 1,241
Xie, Yinxi 3 26 136 564 14 58 238 1,523
Xie, Yu 0 1 1 248 0 3 7 2,338
Xie, Yuanyuan 0 0 0 127 1 2 3 581
Xie, Zhoudan 0 0 0 14 0 0 10 54
Xie, Zoe 0 2 15 353 8 25 82 808
Xifré, Ramon 1 4 5 172 4 9 20 890
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 1 4 14 634 7 23 67 2,415
Xin, Baogui 1 1 10 94 3 9 37 815
Xing, Chunbing 2 16 81 2,146 25 68 246 6,040
Xin, Guangyi 0 0 0 76 0 2 4 131
Xing, Victor 1 2 3 335 2 7 38 1,244
Xing, Weibo 0 6 15 287 3 17 47 1,079
Xing, Yuhang 13 40 145 6,284 42 127 716 22,051
Xing, Yuqing 27 64 315 7,035 77 220 1,099 21,710
Xin, Katherine 0 1 1 63 0 8 15 449
Xinshuo, Hou 1 3 12 68 12 22 97 414
Xin, Xian 3 8 26 3,356 17 31 101 11,920
Xiong, Bo 1 2 8 944 4 9 43 2,749
Xiong, Chen 0 2 10 136 1 8 29 269
Xiong, Chenfeng 0 2 2 37 1 3 5 135
Xiong, Hang 2 2 3 19 4 5 12 123
Xiong, Siyang 0 0 1 271 4 7 19 1,675
Xiong, Wei 7 22 149 5,927 58 176 995 24,318
Xiong, Zequan 0 0 1 3 1 1 5 28
Xiouros, Costas 0 0 4 169 2 3 25 503
Xiu, Dacheng 21 84 432 2,274 100 349 1,723 8,036
Xu, Alan 0 0 3 112 1 3 11 190
Xu, Anqi 0 1 2 11 1 3 20 72
Xu, Bin 2 13 50 2,393 15 47 165 7,713
Xu, Bing 0 0 2 320 0 3 17 1,317
Xu, Bing 0 0 4 121 0 0 14 508
Xu, Bing 1 9 25 499 6 32 145 2,125
Xu, Changqing 0 0 0 10 0 0 1 33
xu, Chenggang 6 21 95 9,801 59 149 772 44,924
Xu, Chong 1 1 5 35 2 4 26 149
Xu, David 1 2 13 70 1 16 73 253
Xu, Dingbo 0 0 1 59 0 0 4 144
Xu, Dinghai 0 3 13 1,450 5 13 50 4,104
XUE, Jianpo 0 5 13 857 0 14 138 2,683
Xue, Li 0 0 2 21 0 3 16 127
Xue, Lian 0 0 0 7 0 2 5 36
Xue, Licun 2 4 15 2,604 3 16 51 9,922
Xue, Lin-Lin 0 0 3 14 0 0 12 42
XU, Elvis Cheng 0 0 0 39 0 0 0 88
Xue, Mei 0 0 2 1,075 1 1 8 4,378
Xue, Melanie Meng 5 11 75 586 17 43 180 1,529
Xue, Yi 0 1 4 272 0 10 35 1,349
Xue, Yuhan 1 3 9 48 2 7 54 302
Xue, Yunkui 0 0 0 28 0 1 2 102
Xu, Fang 1 5 26 3,412 9 31 159 14,087
Xu, Fangya 0 0 0 1 0 0 0 47
Xu, Guo 2 11 42 789 7 28 131 3,072
Xu, Haiqing 0 1 5 293 5 17 35 1,517
Xu, Hangtian 0 4 14 446 1 11 41 1,180
Xu, Hao 1 3 5 48 1 5 14 244
Xu, Haofeng 0 2 3 70 0 3 6 297
Xu, Heng 0 0 2 63 0 1 8 159
Xu, Jiahua 5 12 43 394 20 41 175 1,336
Xu, Jiajun 1 1 2 66 2 3 14 318
Xu, Jianhuan 0 0 1 66 0 2 4 196
Xu, Jianwei 1 4 23 671 7 21 91 1,706
Xu, Jiawen 0 0 3 43 0 0 7 55
Xu, Jing 0 5 17 166 1 14 63 523
Xu, Juanyi 1 8 13 2,039 6 21 131 6,427
Xu, Jun 0 1 4 36 0 6 12 111
Xu, Junyi 0 0 0 31 1 1 2 125
Xu, Kai 0 0 0 17 0 0 3 92
Xu, Ke 0 2 19 251 9 40 173 1,091
Xu, Ke-Li 0 0 6 1,007 1 2 17 3,010
Xu, Kuan 3 9 31 1,728 9 31 141 9,017
Xu, Lei 0 0 0 8 0 0 5 80
Xu, Lihe 0 0 0 76 0 2 6 463
Xu, Liheng 0 0 1 10 1 1 6 63
Xu, Lili 0 4 22 373 3 20 76 956
Xu, Lin 0 0 0 58 0 0 0 56
Xu, Lin 0 0 0 13 0 0 4 57
XU, Liujing 0 0 0 49 0 0 0 431
Xu, Lixin Colin 34 76 343 14,669 127 344 1,268 55,105
Xu, Ming 1 1 17 80 5 12 47 240
Xu, Mingxin 0 0 1 1,011 1 5 12 2,930
Xu, Minya 0 0 0 13 0 0 0 50
Xu, Nan 1 1 5 66 2 3 14 190
Xu, Ning 1 1 3 72 2 2 13 187
Xu, Pengyuan 0 0 0 5 0 2 5 45
Xu, Qian 0 2 3 46 0 4 10 147
Xu, Qiuhua 0 0 0 6 0 2 3 38
Xu, Rong 0 1 5 218 0 3 23 575
Xu, Rongwei 0 0 1 6 0 1 2 20
Xu, Rongxin 0 1 14 41 2 6 36 85
Xu, Shaofeng 0 6 12 395 8 17 39 874
Xu, Shengxia 0 1 4 15 3 6 16 55
Xu, Tao 0 1 6 65 1 4 17 128
Xu, TengTeng 3 6 20 2,296 11 31 115 6,500
Xu, Tong 0 0 3 73 4 5 17 229
Xu, Wei 1 4 15 1,040 1 7 41 3,411
Xu, Weineng 0 0 0 92 1 4 4 155
Xu, Wenli 3 5 22 426 6 17 68 1,189
Xu, Xian 0 0 1 94 1 2 6 286
Xu, Xiaonian 0 1 19 2,037 1 6 55 5,746
Xu, Xinpeng 2 8 33 1,830 13 40 155 6,262
Xu, Xinzhong 1 6 19 2,016 2 15 86 5,214
Xu, Yahua 1 2 3 14 2 3 6 78
Xu, Yang 0 0 3 158 1 2 29 408
Xu, Yi Daniel 15 46 199 5,458 68 192 890 20,263
Xu, Yilan 0 3 10 97 1 8 25 461
Xu, Yilong 0 0 3 107 1 5 14 316
Xu, Ying 1 1 2 104 1 3 9 282
Xu, Ying 0 0 2 329 0 6 79 1,429
Xu, Yingfeng 1 1 5 1,076 3 5 18 3,228
Xu, Yizhi 0 2 5 68 0 2 10 127
Xu, Yongdeng 1 9 58 1,888 8 25 140 3,915
Xu, Yongsheng 5 20 68 4,430 28 78 265 22,946
Xu, Yu 0 0 3 105 0 2 21 409
Xu, Yuanwei 0 0 5 60 0 3 12 62
XU, Yuchen 1 3 25 128 5 20 109 353
Xu, Zeyu 2 4 9 626 8 13 41 2,314
XU, Zhengchuan 0 0 1 2 0 0 2 56
Xu, Zhenhui 1 1 6 1,104 3 7 43 6,992
Xu, Zhicheng Phil 0 1 17 146 4 18 81 575
Xu, Zhiwei 8 30 116 1,365 39 112 374 3,669
Xu, Zhiying 1 4 5 511 4 10 26 2,943
Xu, Zhun 0 1 2 19 0 1 5 69