Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 0 0 1 382 0 0 19 2,249
Xandri Antuña, Juan Pablo 2 5 9 99 9 40 90 334
Xanthopoulos, Apostolos Toli 1 4 16 52 3 16 63 471
Xara-Brasil, Duarte 0 0 1 8 0 3 6 26
Xavier, Ana 0 2 14 2,069 3 12 55 9,013
Xavier-Oliveira, Emanuel 0 0 2 80 1 4 16 503
Xefteris, Dimitrios 35 59 176 1,943 54 149 606 5,990
Xekalaki, Evdokia 0 2 17 876 1 9 57 5,187
Xenidis, Yiannis 0 1 5 575 1 5 18 1,745
Xenogiani, Theodora 6 11 45 2,232 10 25 108 7,171
Xepapadeas, Anastasios 37 161 627 15,418 131 355 1,631 52,157
Xesfingi, Sofia 0 0 7 313 0 3 39 732
Xhoxhi, Orjon 0 1 4 35 0 1 15 179
Xia, Fan Dora 21 30 189 1,082 59 138 632 3,539
Xia, Jun 0 0 2 37 4 12 30 258
Xiang, Chong 3 23 59 3,006 17 51 220 10,189
Xiang, Guocheng 0 0 0 10 0 0 2 115
Xiang, Jun 1 4 16 1,311 5 20 86 5,006
Xiang, Shuwen 0 0 3 4 0 0 7 17
Xiang, Tao 0 0 9 379 4 18 47 1,868
Xiang, Yi 0 0 4 54 0 0 12 230
Xian, Hui 0 0 3 55 1 1 5 326
Xiao, Erte 4 19 68 3,486 57 157 600 12,395
Xiao, Han 0 0 0 2 0 1 4 16
Xiao, Hongyu 10 18 28 79 9 22 52 192
Xiao, Jasmine 0 1 6 96 0 2 13 169
Xiao, Jing 0 5 65 1,107 7 24 191 2,450
Xiao, Jingliang 0 0 8 307 0 4 33 888
Xiao, Jun 0 0 0 64 1 2 6 179
Xiao, Junji 4 6 39 480 9 24 132 1,919
Xiaojun, Zhao 5 7 16 524 11 19 69 2,629
Xiao, Qin 3 6 17 1,599 6 18 70 4,891
Xiao, Saizi 6 9 61 316 16 33 162 1,070
Xiao, Tim 1 2 19 577 9 17 91 1,768
Xiao, Wei 2 6 13 987 2 13 57 4,374
Xiao, Wei 0 1 4 146 1 4 15 362
Xiao, Xiao 0 1 3 49 5 10 30 133
XIAO, Yan 2 6 10 167 4 11 27 620
Xiao, Yan fei 0 0 1 42 0 0 1 178
Xiao, Ying 0 0 1 56 0 0 6 185
Xiao, Yu 0 0 0 31 0 0 2 123
Xiao, Zhiguo 3 10 51 635 10 37 134 1,932
Xiao, Zhijie 6 30 130 9,673 23 84 387 28,513
Xia, Qingjie 4 5 29 1,562 9 15 83 5,624
Xiarchos, Irene 0 2 7 120 0 4 14 381
Xia, Shuo 0 6 28 68 31 61 290 482
Xia, Tian 1 5 46 1,338 11 26 136 5,976
Xia, Weixuan 2 5 14 26 6 18 53 111
Xia, Xiao-Hua 1 6 35 288 3 17 96 1,335
Xia, Xing 0 0 1 15 0 3 9 64
Xie, Chaoping 0 6 23 253 5 19 78 788
Xie, Danxia Daniel 6 19 103 1,331 27 83 303 4,372
Xie, Danyang 6 19 112 10,971 34 85 401 38,795
Xie, Erhao 0 1 17 199 2 9 50 291
Xie, Fangzhou 0 0 4 16 1 3 11 120
Xie, Fei 4 11 50 965 8 28 134 2,724
Xie, Feixue 11 32 156 1,987 37 121 525 6,349
Xie, Huan 0 0 5 1,029 2 8 76 2,474
Xie, Jian 0 0 4 41 0 0 11 92
Xie, Jun 0 1 9 81 6 22 70 469
Xie, Jun 0 3 23 69 7 22 90 260
Xie, Kuangli 0 0 0 8 0 1 2 51
Xie, Li 0 0 5 287 0 2 19 786
Xie, Ru 0 0 2 179 0 0 5 448
Xie, Taojun 0 1 11 169 0 5 40 538
Xie, Tian 3 11 75 668 14 52 271 1,385
Xie, Wei 1 3 21 96 13 23 98 610
Xie, Xin 0 0 0 16 0 0 1 1,238
Xie, Yinxi 16 54 95 482 22 60 265 1,345
Xie, Yu 0 0 4 247 1 2 17 2,333
Xie, Yuanyuan 0 0 1 127 0 0 5 578
Xie, Zhoudan 0 0 2 14 0 2 18 46
Xie, Zoe 1 6 37 344 4 16 115 742
Xifré, Ramon 0 1 3 168 2 6 25 876
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 0 1 15 621 4 14 69 2,362
Xin, Baogui 1 4 13 88 4 8 45 786
Xing, Chunbing 6 17 81 2,082 15 55 334 5,849
Xin, Guangyi 0 0 0 76 0 1 4 128
Xing, Victor 0 0 7 332 3 6 46 1,212
Xing, Weibo 1 4 15 276 3 11 42 1,043
Xing, Yuhang 13 36 204 6,175 80 205 834 21,540
Xing, Yuqing 31 99 421 6,819 87 374 1,348 20,985
Xin, Katherine 0 0 0 62 3 3 10 437
Xinshuo, Hou 1 2 14 58 6 23 86 340
Xin, Xian 4 5 28 3,145 12 28 127 11,052
Xiong, Bo 0 1 13 937 3 10 70 2,716
Xiong, Chen 0 4 7 130 3 8 26 248
Xiong, Chenfeng 0 0 1 35 0 0 6 130
Xiong, Hang 0 1 3 17 1 5 12 116
Xiong, Siyang 0 0 7 270 1 3 18 1,659
Xiong, Wei 28 50 224 5,828 113 264 1,244 23,587
Xiong, Zequan 1 1 1 3 1 1 3 24
Xiouros, Costas 0 1 4 166 0 1 16 479
Xiu, Dacheng 55 123 492 1,965 189 457 1,943 6,770
Xu, Alan 0 0 4 109 2 2 12 181
Xu, Anqi 0 1 3 10 5 10 25 62
Xu, Bin 3 9 53 2,320 9 31 163 7,330
Xu, Bing 0 1 4 319 0 3 22 1,303
Xu, Bing 1 1 6 118 5 5 18 499
Xu, Bing 5 6 35 492 21 42 209 2,083
Xu, Changqing 0 0 0 10 0 0 0 32
xu, Chenggang 10 28 120 9,734 106 316 936 44,468
Xu, Chong 2 2 10 32 4 11 42 134
Xu, David 1 3 20 60 3 20 86 200
Xu, Dingbo 0 0 2 58 0 0 2 140
Xu, Dinghai 0 0 22 1,437 4 9 85 4,063
XUE, Jianpo 0 1 13 845 11 31 116 2,576
Xue, Li 1 1 3 20 2 4 13 115
Xue, Lian 0 0 2 7 0 2 5 33
Xue, Licun 1 1 18 2,590 4 11 70 9,882
Xue, Lin-Lin 0 1 4 12 1 3 8 33
XU, Elvis Cheng 0 0 0 39 0 0 3 88
Xue, Mei 0 1 8 1,199 1 6 33 4,778
Xue, Melanie Meng 13 24 93 535 25 48 233 1,397
Xue, Yi 0 0 2 268 3 9 33 1,323
Xue, Yuhan 1 3 10 42 5 15 53 263
Xue, Yunkui 0 0 1 28 0 0 3 100
Xu, Fang 3 5 51 3,377 17 39 263 13,928
Xu, Fangya 0 0 0 1 0 0 2 47
Xu, Guo 6 9 45 756 13 23 203 2,964
Xu, Haiqing 0 1 5 289 0 4 38 1,486
Xu, Hangtian 1 2 8 434 2 5 49 1,144
Xu, Hao 0 0 4 43 1 2 17 232
Xu, Haofeng 0 0 5 67 0 1 16 292
Xu, Heng 0 0 2 61 0 1 9 152
Xu, Jiahua 3 15 126 366 18 57 347 1,218
Xu, Jiajun 0 0 6 64 1 4 22 308
Xu, Jianhuan 0 0 4 65 0 0 22 192
Xu, Jianwei 3 11 32 659 12 29 120 1,644
Xu, Jiawen 1 2 5 42 2 4 11 52
Xu, Jing 3 7 25 161 13 33 89 524
Xu, Juanyi 1 1 62 2,027 14 34 155 6,330
Xu, Jun 0 0 0 32 0 1 7 100
Xu, Junyi 0 0 3 31 0 1 9 124
Xu, Kai 0 0 0 17 0 1 1 90
Xu, Ke 3 8 36 240 16 38 253 956
Xu, Ke-Li 0 0 10 1,001 0 3 23 2,996
Xu, Kuan 3 5 29 1,685 12 42 181 8,824
Xu, Lei 0 0 0 8 0 1 3 76
Xu, Lihe 0 0 1 76 0 2 11 459
Xu, Liheng 0 0 0 9 2 2 3 59
Xu, Lili 2 5 30 356 7 21 106 901
Xu, Lin 0 0 1 13 2 3 6 56
Xu, Lin 0 0 1 58 0 0 1 56
XU, Liujing 0 0 0 49 0 0 2 431
Xu, Lixin Colin 37 130 404 14,454 115 293 1,240 54,128
Xu, Mingxin 0 0 6 1,010 0 3 15 2,921
Xu, Minya 0 0 0 13 0 0 0 50
Xu, Nan 1 2 6 63 2 4 12 180
Xu, Ning 0 1 4 70 0 4 17 178
Xu, Qian 0 1 2 44 0 3 7 140
Xu, Qiuhua 0 0 0 6 0 0 1 35
Xu, Rong 0 0 7 213 1 3 26 555
Xu, Rongwei 0 0 1 5 0 0 1 18
Xu, Shaofeng 1 2 11 385 3 7 45 842
Xu, Shengxia 0 1 3 12 0 1 12 40
Xu, Tao 1 3 49 62 1 6 82 117
Xu, TengTeng 2 5 35 2,281 8 18 108 6,403
Xu, Tong 0 0 10 58 3 5 25 168
Xu, Wei 2 5 10 871 7 14 36 2,915
Xu, Weineng 0 0 0 92 0 0 3 151
Xu, Wenli 5 6 32 410 12 21 74 1,142
Xu, Xian 0 0 3 93 0 1 10 281
Xu, Xiaonian 0 2 17 2,020 2 7 50 5,698
Xu, Xing 2 2 11 74 2 3 27 152
Xu, Xinpeng 3 8 48 1,805 9 34 166 6,141
Xu, Xinzhong 1 3 30 2,000 12 23 113 5,151
Xu, Yahua 0 0 0 11 0 1 10 73
Xu, Yang 0 1 7 156 5 10 37 389
Xu, Yi Daniel 12 48 287 5,307 89 245 1,230 19,618
Xu, Yilan 0 1 7 88 0 2 22 438
Xu, Yilong 0 1 2 102 0 2 8 270
Xu, Ying 0 1 4 328 10 29 84 1,379
Xu, Ying 0 0 3 102 1 1 7 274
Xu, Yingfeng 1 2 5 1,073 1 5 14 3,215
Xu, Yizhi 0 1 5 64 1 3 14 120
Xu, Yongdeng 5 20 164 1,850 12 45 266 3,820
Xu, Yongsheng 4 21 79 4,383 18 72 276 22,753
Xu, Yu 0 2 4 104 2 6 24 394
Xu, Yuanwei 0 0 1 55 0 0 2 50
XU, Yuchen 1 3 22 58 4 7 50 113
Xu, Zeyu 0 2 15 619 1 6 54 2,279
XU, Zhengchuan 0 0 0 1 0 1 2 55
Xu, Zhenhui 0 1 9 1,099 1 5 46 6,954
Xu, Zhicheng Phil 1 6 18 135 8 21 66 515
Xu, Zhiwei 10 37 140 1,286 24 79 380 3,374
Xu, Zhiying 0 1 2 507 1 8 21 2,925
Xu, Zhun 1 1 5 18 1 2 10 66
Xyngis, Georgios 0 0 2 3 1 3 5 42