Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 0 2 3 359 8 17 53 1,847
Xavier, Ana 4 7 20 1,979 12 29 97 8,493
Xavier-Oliveira, Emanuel 0 1 7 46 5 11 34 269
Xefteris, Dimitrios 6 11 116 802 34 66 268 2,033
Xekalaki, Evdokia 1 5 13 806 16 33 82 4,729
Xenidis, Yiannis 0 0 3 560 0 0 6 1,691
Xenogiani, Theodora 3 23 70 1,960 14 62 220 6,048
Xepapadeas, Anastasios 33 127 636 12,057 239 637 2,362 41,081
Xesfingi, Sofia 3 9 61 131 6 23 83 179
Xia, Jun 3 4 4 26 10 13 20 153
Xiang, Chong 12 40 167 2,595 56 148 548 8,108
Xiang, Guocheng 0 1 1 6 3 4 13 55
Xiang, Jun 5 10 57 1,150 23 62 247 4,240
Xiang, Tao 0 0 7 297 4 9 62 1,275
Xiang, Yi 1 1 4 32 6 9 16 150
Xiao, Erte 53 86 165 2,501 58 158 517 8,278
Xiao, Jing 18 52 213 673 44 118 476 1,021
Xiao, Jingliang 0 0 8 202 5 5 30 435
Xiao, Jun 0 0 1 59 0 2 9 128
Xiao, Junji 3 9 31 294 14 30 123 1,039
Xiaojun, Zhao 1 5 31 496 12 31 174 2,315
Xiao, Qin 5 9 49 1,473 17 38 177 4,260
Xiao, Wei 1 8 35 858 19 47 182 3,654
Xiao, Wei 0 2 4 59 0 9 27 154
XIAO, Yan 1 3 7 78 4 11 38 356
Xiao, Yan fei 0 0 1 26 2 4 17 111
Xiao, Ying 0 0 3 43 0 1 8 140
Xiao, Yu 0 0 0 31 2 4 9 91
Xiao, Zhiguo 1 2 24 417 8 21 77 1,191
Xiao, Zhijie 49 81 250 9,229 91 212 822 26,212
Xia, Qingjie 10 18 54 1,364 19 68 194 4,670
Xiarchos, Irene 1 1 2 103 7 8 23 283
Xia, Tian 5 16 85 1,020 49 108 378 4,575
Xia, Xiao-Hua 2 4 13 76 41 58 168 503
Xie, Chaoping 5 10 38 91 8 18 82 240
Xie, Daniel Danxia 4 13 48 1,058 15 41 188 3,242
Xie, Danyang 34 80 285 10,775 93 232 845 37,244
Xie, Fei 8 13 81 688 22 45 207 1,832
Xie, Feixue 3 13 46 809 16 52 163 1,880
Xie, Huan 3 13 40 895 18 42 138 1,787
Xie, Jun 1 1 8 16 5 7 29 77
Xie, Li 1 2 24 216 8 12 72 501
Xie, Ru 1 2 4 163 2 3 13 388
Xie, Taojun 2 3 7 23 7 11 41 92
Xie, Xin 0 0 0 16 0 0 7 1,184
Xie, Yu 0 3 12 229 1 11 30 2,227
Xie, Yuanyuan 2 2 14 121 2 7 55 446
Xie, Zoe 0 3 58 108 1 4 28 38
Xifré, Ramon 0 1 18 120 1 5 48 562
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 6 12 44 541 23 61 174 1,664
Xin, Baogui 0 0 0 6 11 23 88 191
Xing, Chunbing 12 32 140 1,357 45 110 408 3,371
Xin, Guangyi 0 1 3 63 0 3 12 54
Xing, Victor 5 70 94 94 9 55 105 105
Xing, Weibo 2 4 15 156 6 11 56 592
Xing, Yuhang 32 97 282 5,025 90 257 924 16,735
Xing, Yuqing 24 83 392 4,309 75 221 932 12,206
Xin, Katherine 0 1 3 47 0 5 22 310
Xin, Xian 5 23 91 3,087 32 111 402 10,290
Xiong, Bo 2 11 66 892 17 48 226 1,962
Xiong, Chenfeng 4 8 12 31 7 17 51 117
Xiong, Siyang 0 2 8 250 6 18 57 1,402
Xiong, Wei 34 105 382 4,835 110 329 1,258 17,498
Xiouros, Costas 1 1 6 140 1 3 17 358
Xiu, Dacheng 0 0 2 78 4 8 35 335
Xu, Bin 7 22 87 2,052 36 92 347 6,285
Xu, Bing 3 3 16 34 10 25 89 193
Xu, Bing 4 22 84 166 20 52 191 533
xu, Chenggang 23 69 198 9,687 95 260 1,027 39,763
Xu, Dingbo 0 0 0 55 0 0 0 133
Xu, Dinghai 6 11 39 1,142 23 43 150 3,075
XUE, Jianpo 11 22 76 541 24 58 187 1,465
Xue, Licun 4 12 51 2,443 22 44 174 9,052
Xue, Mei 1 4 28 1,147 9 26 140 4,499
Xue, Melanie Meng 1 1 3 38 2 3 28 108
Xue, Yi 2 4 15 216 20 45 141 890
Xue, Yunkui 0 0 5 22 1 1 6 70
Xu, Fang 12 53 268 2,858 73 286 1,246 10,734
Xu, Guo 2 7 49 350 17 41 192 1,250
Xu, Haiqing 6 11 34 227 23 58 177 1,004
Xu, Hangtian 2 2 19 262 6 19 88 495
Xu, Jianwei 14 30 163 468 48 94 438 828
Xu, Juanyi 6 15 44 1,738 18 49 146 5,377
Xu, Jun 1 1 10 20 3 5 21 46
Xu, Junyi 0 0 1 15 1 3 10 47
Xu, Kai 0 2 3 14 0 5 9 48
Xu, Ke-Li 0 1 6 971 0 12 58 2,761
Xu, Kuan 14 32 134 5,864 42 118 420 30,904
Xu, Lihe 0 0 1 63 1 3 25 334
XU, Liujing 0 0 1 48 2 4 9 403
Xu, Lixin Colin 57 145 628 11,849 206 523 2,546 41,629
Xu, Mingxin 0 1 5 984 0 4 27 2,734
Xu, Minya 0 0 0 12 0 0 0 47
Xu, Nan 0 3 14 32 4 15 42 91
Xu, Ning 0 3 13 39 2 8 31 60
Xu, Qiuhua 1 2 3 5 1 2 8 19
Xu, Shaofeng 1 3 78 215 7 17 109 236
Xu, TengTeng 12 33 96 1,937 35 100 390 4,817
Xu, Tong 0 0 3 3 2 4 9 9
Xu, Wei 2 9 26 956 9 28 95 2,970
Xu, Weineng 0 0 4 89 2 4 21 106
Xu, Wenli 1 6 26 247 8 29 150 413
Xu, Xian 1 1 10 63 3 5 24 131
Xu, Xiaonian 4 4 19 1,892 9 14 127 5,210
Xu, Xinpeng 5 13 55 1,515 26 50 258 5,074
Xu, Xinzhong 9 23 92 2,013 23 65 271 5,047
Xu, Yang 0 4 8 47 0 9 41 75
Xu, Yi Daniel 41 105 405 3,235 149 324 1,163 11,021
Xu, Yilan 1 1 8 23 7 11 50 135
Xu, Yilong 4 8 15 77 9 22 51 139
Xu, Ying 3 6 22 296 6 11 73 1,035
Xu, Ying 2 6 24 73 6 17 53 146
Xu, Yingfeng 5 10 24 1,182 12 25 81 3,548
Xu, Yongdeng 26 81 359 961 32 96 350 1,615
Xu, Yongsheng 11 34 121 3,758 40 110 427 19,886
Xu, Zeyu 0 3 6 457 1 13 39 1,711
Xu, Zhenhui 5 5 16 1,193 22 35 121 7,185
Xu, Zhicheng Phil 3 9 55 122 9 41 143 212
Xu, Zhiwei 7 16 85 555 19 49 216 1,313
Xu, Zhiying 0 1 3 415 1 3 18 2,133
Xu, Zhun 1 1 2 3 2 2 8 27