Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 0 0 1 367 13 19 96 2,010
Xara-Brasil, Duarte 0 0 1 7 0 0 4 18
Xavier, Ana 0 3 12 2,027 5 17 142 8,836
Xavier-Oliveira, Emanuel 2 4 9 67 8 13 54 418
Xefteris, Dimitrios 13 37 183 1,504 62 180 854 4,029
Xekalaki, Evdokia 0 5 15 845 7 29 156 4,987
Xenidis, Yiannis 0 1 1 566 1 3 10 1,713
Xenogiani, Theodora 5 14 56 2,115 22 68 299 6,784
Xepapadeas, Anastasios 37 102 616 13,876 215 717 3,044 47,152
Xesfingi, Sofia 0 1 20 269 5 20 136 516
Xia, Fan Dora 10 39 158 569 70 189 637 1,702
Xia, Jun 0 0 1 28 2 5 23 200
Xiang, Chong 3 11 83 2,871 29 92 554 9,415
Xiang, Guocheng 0 0 0 9 4 6 17 101
Xiang, Jun 1 4 40 1,266 10 34 185 4,728
Xiang, Tao 0 0 5 352 9 35 180 1,672
Xiang, Yi 0 0 5 45 0 3 27 203
Xian, Hui 0 1 5 48 6 15 58 290
Xiao, Erte 26 44 158 3,164 76 235 1,000 10,560
Xiao, Jasmine 1 1 12 99 7 12 65 177
Xiao, Jing 4 13 49 905 28 66 276 1,861
Xiao, Jingliang 1 5 18 278 10 34 101 712
Xiao, Jun 0 0 0 63 2 5 10 161
Xiao, Junji 8 14 48 394 15 68 300 1,552
Xiaojun, Zhao 1 5 23 483 12 40 124 2,427
Xiao, Kezhou 0 0 2 4 0 0 13 31
Xiao, Qin 1 4 19 1,565 11 36 141 4,655
Xiao, Saizi 7 9 42 141 24 44 221 483
Xiao, Tim 1 4 140 517 65 136 540 1,193
Xiao, Wei 0 1 11 133 1 9 66 304
Xiao, Wei 2 3 22 942 5 14 155 4,131
XIAO, Yan 1 3 16 135 3 10 51 508
Xiao, Yan fei 0 1 2 36 0 3 13 165
Xiao, Ying 2 3 5 51 3 4 13 171
Xiao, Yu 0 0 0 31 1 3 11 108
Xiao, Zhiguo 0 1 14 475 1 7 61 1,363
Xiao, Zhijie 6 21 95 9,064 42 117 627 26,761
Xia, Qingjie 3 7 33 1,482 13 30 241 5,287
Xiarchos, Irene 0 0 0 107 1 2 25 337
Xia, Tian 3 8 46 1,229 16 66 358 5,464
Xia, Weixuan 0 0 2 16 1 5 26 77
Xia, Xiao-Hua 4 18 44 185 22 50 198 953
Xie, Chaoping 1 1 10 121 3 11 52 390
Xie, Danxia Daniel 4 7 28 1,150 9 68 222 3,782
Xie, Danyang 10 25 183 10,733 59 186 893 37,671
Xie, Erhao 0 0 28 166 2 7 53 150
Xie, Fangzhou 1 1 8 9 3 10 38 43
Xie, Fei 7 14 50 827 20 38 176 2,265
Xie, Feixue 4 39 192 1,606 40 156 726 4,787
Xie, Huan 1 3 15 951 20 46 158 2,142
Xie, Jun 1 1 17 23 3 14 44 66
Xie, Jun 1 3 10 41 8 26 89 242
Xie, Kuangli 1 1 2 6 2 6 13 28
Xie, Li 0 2 23 270 4 18 75 688
Xie, Ru 0 1 3 172 1 6 15 424
Xie, Taojun 6 17 55 91 16 39 120 251
Xie, Wei 0 1 17 62 9 32 151 356
Xie, Xin 0 0 0 16 4 8 16 1,219
Xie, Yu 0 0 1 240 3 7 27 2,292
Xie, Yuanyuan 0 0 0 125 1 2 40 551
Xie, Zoe 14 27 52 176 24 46 90 184
Xifré, Ramon 0 0 9 150 4 14 78 737
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 1 5 60 679 15 44 257 2,210
Xin, Baogui 0 4 17 52 14 37 149 519
Xing, Chunbing 2 16 113 1,827 37 132 600 4,740
Xin, Guangyi 0 1 2 74 0 4 25 117
Xing, Victor 2 7 29 310 7 33 262 983
Xing, Weibo 2 5 19 232 4 15 85 897
Xing, Yuhang 18 72 336 5,569 82 286 1,313 19,026
Xing, Yuqing 19 69 611 5,786 93 342 2,149 16,993
Xin, Katherine 0 0 1 54 1 2 16 370
Xinshuo, Hou 0 0 9 22 3 6 52 143
Xin, Xian 2 3 64 3,296 31 69 465 11,462
Xiong, Bo 3 8 35 906 15 49 232 2,424
Xiong, Chenfeng 1 1 4 30 1 3 12 97
Xiong, Hang 0 2 2 8 2 6 19 72
Xiong, Siyang 0 0 0 258 6 19 65 1,569
Xiong, Wei 16 43 387 5,152 97 386 1,735 19,543
Xiong, Zequan 0 0 0 2 0 0 3 18
Xiouros, Costas 0 0 3 153 3 5 25 413
Xiu, Dacheng 0 0 1 168 3 11 55 494
Xu, Bin 2 4 53 2,198 17 44 263 6,944
Xu, Bing 5 17 85 380 23 84 409 1,384
Xu, Bing 0 2 12 303 15 42 193 1,136
Xu, Bing 1 3 15 83 3 10 73 391
Xu, Changqing 0 0 0 10 0 0 2 30
xu, Chenggang 5 18 128 9,967 129 337 1,625 43,418
Xu, Dingbo 0 0 0 56 0 1 1 137
Xu, Dinghai 1 18 105 1,334 16 73 294 3,660
XUE, Jianpo 7 15 48 794 19 76 256 2,105
Xue, Lian 0 0 2 4 1 3 9 23
Xue, Licun 1 9 33 2,539 15 73 249 9,586
XU, Elvis Cheng 2 5 28 28 2 7 37 37
Xue, Mei 2 3 6 1,177 3 9 51 4,653
Xue, Melanie Meng 3 9 59 347 22 58 275 708
Xue, Yi 0 3 13 255 0 28 122 1,215
Xue, Yuhan 0 0 7 17 4 10 47 90
Xue, Yunkui 0 0 1 27 0 1 4 90
Xu, Fang 9 39 118 3,172 121 276 729 12,618
Xu, Fangya 0 0 1 1 2 2 30 36
Xu, Guo 7 18 109 598 36 89 436 2,253
Xu, Haiqing 2 4 17 273 11 40 123 1,321
Xu, Hangtian 1 1 16 419 11 25 124 947
Xu, Hao 1 2 10 28 9 12 54 159
Xu, Haofeng 0 0 9 55 2 11 59 213
Xu, Heng 0 0 11 48 3 13 61 94
Xu, Jiahua 2 8 38 65 9 31 159 207
Xu, Jiajun 1 3 11 44 8 18 49 207
Xu, Jianhuan 0 0 3 47 1 6 32 120
Xu, Jianwei 2 4 25 599 9 41 257 1,276
Xu, Jiawen 2 4 31 31 2 7 14 14
Xu, Juanyi 1 11 44 1,933 20 52 215 5,934
Xu, Jun 0 9 10 30 3 11 16 63
Xu, Junyi 0 0 1 20 0 0 2 66
Xu, Kai 0 0 1 17 0 2 19 83
Xu, Ke 1 1 23 143 10 13 93 448
Xu, Ke-Li 0 3 8 985 2 11 46 2,880
Xu, Kuan 2 9 48 1,605 17 55 399 8,238
Xu, Lei 0 0 1 5 2 6 23 48
Xu, Lihe 0 1 4 74 4 8 39 397
Xu, Lin 0 0 2 10 0 4 11 36
Xu, Lin 0 1 4 55 1 3 24 43
XU, Liujing 0 0 0 48 0 2 7 425
Xu, Lixin Colin 39 97 604 13,514 191 590 2,945 50,235
Xu, Mingxin 0 2 3 996 2 15 74 2,866
Xu, Minya 0 0 0 12 0 0 1 48
Xu, Nan 1 1 2 47 2 6 18 142
Xu, Ning 1 2 4 51 4 8 35 125
Xu, Qiuhua 0 0 0 6 0 0 2 30
Xu, Rong 1 3 16 190 3 12 61 428
Xu, Shaofeng 3 4 52 350 7 22 120 648
Xu, TengTeng 3 16 61 2,124 28 80 371 5,734
Xu, Tong 0 1 3 9 0 2 10 34
Xu, Wei 0 1 11 993 6 22 104 3,216
Xu, Weineng 1 1 1 92 1 6 16 139
Xu, Wenli 1 3 24 316 6 31 162 854
Xu, Xian 0 0 4 84 5 11 35 222
Xu, Xiaonian 2 7 34 1,970 8 24 116 5,485
Xu, Xing 2 3 3 3 3 4 4 4
Xu, Xinpeng 3 6 26 1,592 15 34 167 5,484
Xu, Xinzhong 3 14 59 1,896 22 57 218 4,739
Xu, Yahua 0 1 2 8 1 7 13 37
Xu, Yang 0 2 12 138 6 14 77 284
Xu, Yi Daniel 19 35 295 4,303 107 239 1,285 14,805
Xu, Yilan 0 2 19 69 2 13 103 341
Xu, Yilong 2 2 9 95 5 13 51 253
Xu, Ying 0 0 4 316 4 14 57 1,164
Xu, Ying 0 0 5 96 1 5 34 241
Xu, Yingfeng 0 1 9 1,060 7 15 56 3,148
Xu, Yizhi 0 0 1 56 2 8 25 84
Xu, Yongdeng 1 9 116 1,509 10 56 452 3,021
Xu, Yongsheng 14 22 137 4,137 55 207 822 21,536
Xu, Yu 0 0 3 85 3 9 30 302
Xu, Yuanwei 46 46 46 46 15 15 15 15
Xu, Zeyu 2 6 29 571 6 21 122 2,063
XU, Zhengchuan 1 1 1 1 1 2 2 51
Xu, Zhenhui 0 1 6 1,076 9 32 130 6,954
Xu, Zhicheng Phil 1 3 8 39 2 14 43 111
Xu, Zhiwei 2 9 75 892 16 52 304 2,248
Xu, Zhiying 1 1 3 422 6 10 85 2,253
Xu, Zhun 0 0 2 9 1 1 6 46
Xyngis, Georgios 0 0 0 1 1 2 7 28