Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Xabadia, Angels 0 0 1 381 2 5 50 2,240
Xandri Antuña, Juan Pablo 0 1 7 93 4 16 81 272
Xanthopoulos, Apostolos Toli 0 1 22 45 1 9 133 440
Xara-Brasil, Duarte 0 1 1 8 1 2 5 23
Xavier, Ana 0 1 18 2,060 3 8 62 8,988
Xavier-Oliveira, Emanuel 0 1 3 79 1 6 31 496
Xefteris, Dimitrios 5 46 216 1,855 30 146 793 5,706
Xekalaki, Evdokia 1 4 11 865 5 17 67 5,157
Xenidis, Yiannis 0 1 4 573 1 2 13 1,736
Xenogiani, Theodora 2 7 47 2,205 10 21 147 7,111
Xepapadeas, Anastasios 38 148 655 15,147 109 382 2,180 51,568
Xesfingi, Sofia 0 2 10 311 3 10 51 715
Xhoxhi, Orjon 1 1 8 38 1 4 27 199
Xia, Fan Dora 11 46 217 1,007 41 154 693 3,233
Xia, Jun 1 1 5 37 1 8 20 240
Xiang, Chong 3 8 48 2,967 11 47 260 10,078
Xiang, Guocheng 0 0 0 10 0 0 6 114
Xiang, Jun 1 4 15 1,303 8 20 98 4,963
Xiang, Shuwen 0 0 4 4 0 0 12 15
Xiang, Tao 1 3 12 376 4 11 65 1,841
Xiang, Yi 0 1 5 54 1 3 14 227
Xian, Hui 1 2 6 55 1 2 11 325
Xiao, Erte 5 11 67 3,451 42 115 702 12,080
Xiao, Han 0 0 0 2 0 1 2 14
Xiao, Jasmine 0 0 7 94 1 3 20 166
Xiao, Jing 4 18 107 1,082 8 49 266 2,377
Xiao, Jingliang 0 5 11 306 3 12 53 877
Xiao, Jun 0 0 0 64 0 1 4 175
Xiao, Junji 1 7 39 465 7 21 151 1,863
Xiaojun, Zhao 1 2 9 510 5 16 64 2,587
Xiao, Qin 2 8 12 1,591 10 30 102 4,858
Xiao, Saizi 5 14 102 300 13 37 279 1,018
Xiao, Tim 0 8 19 572 3 24 164 1,726
Xiao, Wei 1 2 15 979 6 13 87 4,346
Xiao, Wei 0 1 5 145 1 4 20 355
Xiao, Xiao 1 1 5 48 2 3 23 114
XIAO, Yan 1 1 13 160 3 4 40 604
Xiao, Yan fei 0 0 2 42 0 0 3 178
Xiao, Ying 0 0 1 56 0 2 6 184
Xiao, Yu 0 0 0 31 0 1 6 123
Xiao, Zhiguo 0 1 3 482 1 3 25 1,443
Xiao, Zhijie 11 30 287 9,633 40 96 516 28,412
Xia, Qingjie 0 1 24 1,547 3 8 106 5,582
Xiarchos, Irene 1 2 7 117 1 5 18 374
Xia, Shuo 1 7 55 55 17 78 348 348
Xia, Tian 6 15 45 1,320 21 41 193 5,925
Xia, Weixuan 2 5 10 18 3 11 36 82
Xia, Xiao-Hua 3 6 41 268 8 16 119 1,259
Xie, Chaoping 0 4 30 243 2 14 105 751
Xie, Danxia Daniel 3 19 92 1,271 19 57 271 4,188
Xie, Danyang 2 16 100 10,898 39 103 519 38,595
Xie, Erhao 0 16 22 198 2 23 65 271
Xie, Fangzhou 1 2 3 14 1 3 19 115
Xie, Fei 3 7 66 946 8 24 195 2,669
Xie, Feixue 12 50 156 1,919 40 139 594 6,117
Xie, Huan 0 0 5 1,027 2 20 113 2,454
Xie, Jian 0 1 4 39 1 6 20 89
Xie, Jun 1 5 19 57 6 17 68 210
Xie, Jun 1 2 16 76 6 13 87 431
Xie, Kuangli 0 0 0 8 0 1 9 50
Xie, Li 0 0 7 284 3 6 33 775
Xie, Ru 0 0 3 178 1 1 6 445
Xie, Taojun 0 2 17 164 3 10 77 523
Xie, Tian 11 28 94 643 23 77 360 1,276
Xie, Wei 1 7 18 91 6 25 102 582
Xie, Xin 0 0 0 16 1 1 7 1,238
Xie, Yinxi 0 9 90 411 23 60 301 1,228
Xie, Yu 1 3 3 246 2 7 16 2,328
Xie, Yuanyuan 0 0 0 126 0 0 3 573
Xie, Zhoudan 0 0 3 13 0 5 19 40
Xie, Zoe 4 12 36 327 18 35 133 703
Xifré, Ramon 0 0 2 166 1 3 35 862
Ximénez-de-Embún, Domingo Pérez 2 6 21 617 5 16 119 2,330
Xin, Baogui 0 2 9 80 1 9 75 764
Xing, Chunbing 5 13 107 2,043 18 61 409 5,673
Xin, Guangyi 0 0 0 76 0 0 1 125
Xing, Victor 0 2 5 328 1 9 69 1,191
Xing, Weibo 0 5 16 270 2 12 51 1,023
Xing, Yuhang 13 57 265 6,089 72 201 1,014 21,144
Xing, Yuqing 30 84 379 6,587 107 279 1,364 20,262
Xin, Katherine 0 0 1 62 0 1 20 432
Xinshuo, Hou 2 6 21 55 10 22 77 294
Xin, Xian 3 6 31 3,319 13 33 185 11,777
Xiong, Bo 0 1 5 928 9 22 100 2,683
Xiong, Chen 0 1 5 126 1 5 42 236
Xiong, Chenfeng 0 0 1 35 0 2 17 130
Xiong, Hang 0 1 4 16 0 3 9 109
Xiong, Siyang 2 4 8 270 2 7 33 1,654
Xiong, Wei 26 58 275 5,724 111 307 1,628 23,033
Xiong, Zequan 0 0 0 2 0 0 3 22
Xiouros, Costas 0 0 4 164 0 1 23 471
Xiu, Dacheng 32 104 546 1,718 120 443 2,119 5,801
Xu, Anqi 0 0 6 9 2 5 33 49
Xu, Bin 0 9 60 2,299 6 40 225 7,260
Xu, Bing 1 13 41 475 20 71 236 1,986
Xu, Bing 0 1 13 115 0 2 38 491
Xu, Bing 0 0 7 317 0 2 49 1,293
Xu, Changqing 0 0 0 10 0 0 1 32
xu, Chenggang 7 20 121 9,672 69 148 852 43,892
Xu, David 0 1 42 46 0 7 128 143
Xu, Dingbo 2 2 2 58 2 2 3 140
Xu, Dinghai 3 9 35 1,433 11 26 158 4,030
XUE, Jianpo 0 0 25 842 3 26 175 2,520
Xue, Li 0 0 0 17 0 1 17 106
Xue, Lian 0 1 1 6 0 1 4 29
Xue, Licun 2 4 22 2,584 4 14 104 9,853
Xue, Lin-Lin 0 0 10 11 0 1 21 30
XU, Elvis Cheng 0 0 2 39 1 1 17 88
Xue, Mei 3 4 8 1,196 4 6 38 4,760
Xue, Melanie Meng 3 7 83 492 12 35 293 1,301
Xue, Yi 0 1 7 268 3 9 43 1,309
Xue, Yuhan 0 1 11 37 1 9 67 236
Xue, Yunkui 0 1 1 28 0 2 6 100
Xu, Fang 5 16 68 3,357 31 75 409 13,835
Xu, Fangya 0 0 0 1 1 1 4 47
Xu, Guo 3 14 62 741 18 58 268 2,898
Xu, Haiqing 1 3 8 288 8 14 79 1,475
Xu, Hangtian 2 2 9 431 9 20 79 1,130
Xu, Hao 0 0 10 42 0 0 26 225
Xu, Haofeng 0 0 7 66 1 2 27 286
Xu, Heng 0 0 2 60 2 3 16 149
Xu, Jiahua 7 35 164 313 35 93 562 1,101
Xu, Jiajun 0 0 10 62 1 2 33 294
Xu, Jianhuan 0 1 6 64 1 6 26 185
Xu, Jianwei 0 5 16 636 7 27 107 1,581
Xu, Jiawen 1 1 5 40 2 2 16 46
Xu, Jing 0 8 37 151 6 21 93 477
Xu, Juanyi 2 8 60 2,017 12 45 186 6,264
Xu, Jun 0 0 2 32 1 1 10 96
Xu, Junyi 1 2 3 30 2 5 13 120
Xu, Kai 0 0 0 17 0 0 0 89
Xu, Ke 1 6 51 219 17 68 293 845
Xu, Ke-Li 0 3 9 998 0 3 28 2,988
Xu, Kuan 1 3 31 1,683 14 41 221 8,819
Xu, Lei 0 0 0 8 0 2 7 75
Xu, Lihe 0 1 2 76 0 3 9 452
Xu, Liheng 0 0 1 9 0 1 8 57
Xu, Lin 0 0 1 58 0 0 5 56
Xu, Lin 0 1 2 13 0 2 8 53
XU, Liujing 0 0 1 49 0 0 2 430
Xu, Lixin Colin 18 58 318 14,194 87 252 1,569 53,510
Xu, Mingxin 0 0 6 1,008 0 1 17 2,913
Xu, Minya 0 0 0 13 0 0 0 50
Xu, Nan 0 1 8 60 1 3 17 173
Xu, Ning 0 0 2 67 2 4 13 168
Xu, Qian 0 1 3 43 0 1 24 137
Xu, Qiuhua 0 0 0 6 0 0 2 35
Xu, Rong 1 2 12 211 4 10 53 544
Xu, Rongwei 0 0 2 5 0 0 3 18
Xu, Shaofeng 1 5 14 381 5 15 82 823
Xu, Shengxia 0 0 4 11 3 4 15 34
Xu, Tao 20 23 48 57 10 18 66 91
Xu, TengTeng 4 9 58 2,266 13 32 197 6,360
Xu, Tong 1 5 10 67 1 9 41 207
Xu, Wei 2 2 13 1,021 6 9 55 3,358
Xu, Weineng 0 0 0 92 0 0 5 150
Xu, Wenli 0 6 42 390 3 13 108 1,103
Xu, Xian 0 0 3 91 1 1 12 276
Xu, Xiaonian 2 6 25 2,014 5 17 85 5,681
Xu, Xing 0 3 16 70 2 10 53 144
Xu, Xinpeng 3 14 50 1,785 7 40 231 6,074
Xu, Xinzhong 1 7 43 1,991 10 29 156 5,098
Xu, Yahua 0 0 0 11 1 3 15 69
Xu, Yang 0 0 12 154 3 7 35 370
Xu, Yi Daniel 18 68 390 5,179 70 277 1,606 19,012
Xu, Yilan 1 2 7 84 2 4 35 425
Xu, Yilong 0 0 2 103 1 2 17 301
Xu, Ying 0 0 4 102 1 3 13 273
Xu, Ying 1 1 6 327 6 24 114 1,336
Xu, Yingfeng 0 1 8 1,069 0 1 19 3,207
Xu, Yizhi 2 4 5 63 3 7 15 116
Xu, Yongdeng 15 61 191 1,814 24 82 349 3,727
Xu, Yongsheng 5 19 82 4,343 15 56 378 22,619
Xu, Yu 0 0 8 101 2 6 34 381
Xu, Yuanwei 0 0 1 54 0 0 2 49
XU, Yuchen 0 8 23 51 0 16 52 92
Xu, Zeyu 1 4 25 616 2 17 92 2,262
XU, Zhengchuan 0 0 0 1 0 0 1 53
Xu, Zhenhui 1 3 9 1,096 8 16 89 6,942
Xu, Zhicheng Phil 1 3 23 124 3 9 81 475
Xu, Zhiwei 6 27 173 1,208 13 72 431 3,171
Xu, Zhiying 0 0 2 505 2 3 36 2,913
Xu, Zhun 0 0 6 16 0 0 7 60
Xyngis, Georgios 0 1 2 3 0 1 3 39