Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Yabrudy Vega, Javier 0 0 0 26 0 3 7 125
Yabu, Tomoyoshi 3 14 54 2,321 20 104 296 7,243
Yacob, Mohd Rusli 0 0 2 38 1 2 10 159
Yacuzzi, Enrique 44 156 728 32,685 522 1,769 7,477 256,921
Yadav, Mahipal singh 0 1 2 22 0 1 4 109
Yadav, Niru 1 6 20 140 10 22 60 469
Yagan, Danny 5 47 217 1,975 58 222 710 5,754
Yagihashi, Takeshi 3 6 48 201 8 38 152 606
Yagi, Michiyuki 3 14 67 608 8 40 205 946
Yagi, Tadashi 0 0 9 228 4 16 61 1,183
Yagman, Ece 0 2 5 67 2 7 26 73
Yagmur, Mete Han 0 0 3 8 1 4 15 29
Yago, Milton Acaye 1 4 13 148 4 12 45 530
Yaguchi, Yue 0 0 5 158 0 4 19 475
YAHYAOUI, Abdelkarim 0 5 20 196 2 8 36 437
Yajima, Yoshihiro 1 1 2 84 2 3 15 650
Yakhin, Yossi 0 3 7 193 2 8 22 672
Yakhontova, Yelena Sergeevna 0 0 0 11 0 0 3 11
Yakhshilikov, Yorbol 0 0 14 272 5 12 80 1,171
Yakita, Akira 3 18 88 1,589 16 69 291 5,292
Yakovenko, Victor M. 2 2 54 1,225 30 48 271 5,532
Yakovleva, Kseniya 0 9 48 48 1 14 57 57
Yakovlev, Andrei A. 1 5 14 775 2 19 84 6,882
Yakovlev, Evgeny 8 34 151 1,674 20 105 355 6,485
Yakovlev, Pavel A. 4 14 50 840 37 308 445 4,102
Yakubov, Murat 0 1 1 18 1 2 13 99
Yakut, Aykut Mert 1 5 30 84 5 11 69 162
YALAMA, Abdullah 1 1 7 254 8 30 173 2,239
Yalamov, Todor 0 0 2 140 1 3 13 617
YALCIN, Cihan 12 37 187 2,993 46 165 731 10,872
Yalcin, Erdal 12 63 298 2,002 64 253 987 7,619
Yalcin, Yeliz 1 6 53 844 7 29 176 3,862
Yalçıntaş, Altuğ 0 4 22 681 5 18 111 2,090
Yaldız Hanedar, Elmas 7 12 63 484 14 35 150 1,804
Yalew, Amsalu Woldie 12 25 165 199 33 113 377 386
Yalincak, Orhun Hakan 0 5 28 90 5 21 155 427
Yallwe, Alem HAGOS 0 1 1 128 2 5 22 241
Yalonetzky, Gaston Isaias 4 16 77 1,014 22 86 322 3,366
Yalta, A. Talha 3 8 83 2,316 8 46 309 7,160
Yalta, Ayse Yasemin 8 20 104 1,856 22 76 340 5,548
Yalyalieva, Tatiana V. 1 2 3 3 1 5 16 16
Yamada, Daichi 0 0 0 36 0 0 2 73
Yamada, Eri 0 1 7 18 1 3 15 59
Yamada, Gustavo 86 359 1,277 7,509 408 1,329 4,776 28,792
Yamada, Hiroyuki 6 17 104 1,381 19 77 347 3,859
Yamada, Katsunori 6 14 139 2,242 26 100 389 7,499
Yamada, Kazuo 0 2 51 81 1 9 75 218
Yamada, Ken 8 42 160 1,532 22 93 320 4,208
Yamada, Takeshi 2 5 23 655 4 21 81 4,004
Yamada, Tetsuji 0 2 16 1,520 0 9 51 10,535
Yamada, Tomoaki 6 29 161 1,578 20 98 465 4,626
Yamaga, Hisaki 0 3 23 359 7 20 96 2,264
Yamagata, Takashi 29 83 438 7,824 123 348 1,240 24,524
Yamagata, Tatsufumi 5 15 70 2,003 24 66 290 7,767
Yamagishi, Atsushi 2 11 72 227 8 30 180 347
Yamaguchi, Katsuhiro 0 1 16 255 4 10 42 742
Yamaguchi, Masao 0 1 7 124 0 8 33 398
Yamaguchi, Rintaro 0 3 18 185 13 27 88 721
Yamaguchi, Shintaro 12 23 125 1,897 22 91 390 5,579
Yamaji, Hidetoshi 0 0 1 68 1 2 10 389
Yamakawa, Shigetaka 0 0 0 42 1 3 15 1,849
Yamak, Rahmi 3 5 51 914 13 52 295 6,990
Yamamoto, Isamu 12 37 111 1,486 50 130 401 5,272
Yamamoto, Kazuhiro 6 16 73 2,716 24 71 400 10,119
Yamamoto, Ryuichi 1 1 5 104 1 3 16 405
Yamamoto, Shugo 1 3 11 100 1 11 39 418
Yamamoto, Yohei 10 18 91 1,219 32 99 323 2,605
Yamamoto, Yuki 0 1 9 110 0 6 27 407
Yamamura, Eiji 24 103 688 9,692 176 677 2,591 32,782
Yamana, Kazufumi 0 20 24 74 1 19 42 117
Yamane, Chisako 0 2 23 354 6 21 64 702
Yamane, Fumihiro 0 1 1 18 0 3 14 92
Yamane, Shoko 0 3 33 744 12 42 130 1,175
Yaman, Firat 16 29 43 253 9 25 86 768
Yamano, Norihiko 8 17 133 2,973 28 82 366 7,069
Yamano, Takashi 11 41 223 4,380 56 202 874 18,862
Yamarik, Steven 7 18 58 1,857 23 57 225 5,137
Yamasaki, Junichi 0 0 6 112 0 2 21 37
Yamashita, Hidetoshi 0 2 3 15 0 3 5 55
Yamashita, Nobuaki 1 12 54 2,337 12 56 269 6,763
Yamashita, Takuro 0 1 8 147 1 6 33 287
Yamashita, Yu 0 0 5 82 0 4 22 368
Yamauchi, Chikako 5 20 125 1,203 27 114 490 3,677
Yamauchi, Futoshi 13 65 167 3,794 32 190 766 14,041
YAMAUCHI, Isamu 0 3 19 237 1 11 60 562
Yamauchi, Naoto 0 0 5 141 0 6 28 653
Yamaura, Koichi 4 9 41 153 9 28 117 416
Yamazaki, Akio 1 3 12 13 6 14 46 55
Yamazaki, Satoshi 1 8 19 440 9 35 188 1,817
Yameogo, Nadege Desiree 1 5 32 324 7 17 138 966
YAMI, Saïd 2 4 9 87 2 6 17 1,377
Yamori, Nobuyoshi 5 18 169 4,886 34 148 643 20,331
Yanagi, Takahide 1 4 17 244 2 13 71 381
Yanagizawa-Drott, David 6 18 55 1,193 33 88 304 3,847
Yan, Aimin 0 2 8 217 1 8 40 664
Yanase, Akihiko 4 19 50 583 14 74 205 1,794
Yan, Beiling 8 25 105 2,068 26 84 337 8,464
Yan, Binjian 0 0 0 8 0 0 3 32
Yanbykh, Renata 1 5 23 397 16 39 214 1,505
Yan, Chengliang 0 0 3 81 0 2 22 269
Yandiev, Magomet 1 7 16 330 8 19 93 544
Yan, Eric 0 0 1 155 3 3 6 202
Yanes, Leo 0 0 2 241 1 6 50 991
Yañez, Cesar 2 4 15 455 4 12 69 1,533
Yanez, Guillermo José 0 0 0 223 1 1 9 829
Yáñez, José 0 0 4 195 0 2 22 1,206
Yanez-Pagans, Monica 4 13 75 1,822 16 70 296 5,339
Yanez-Pagans, Patricia 0 0 5 93 0 5 22 305
Yang, Alan Xian 0 0 11 749 2 6 32 2,718
Yang, Bill Huajian 11 34 330 934 28 88 613 1,611
Yang, Bo 9 33 184 2,565 49 133 458 5,480
Yang, Chengyu 0 0 2 106 0 2 9 377
Yang, Chunyu 0 0 1 19 0 0 9 116
Yang, Cynthia Fan 2 4 10 30 8 11 25 64
Yang, Dar-Li 0 1 3 56 0 2 40 362
Yang, Dean 11 48 320 7,131 87 279 1,215 20,880
Yang, Dennis Tao 9 35 264 8,349 58 201 1,024 35,282
Yang, Doo Yong 7 25 92 1,686 22 80 307 4,464
Yang, Fan 0 1 3 11 0 5 22 71
Yang, Fang 10 27 297 3,606 43 129 597 8,291
Yang, Fuyu 2 8 25 376 5 23 80 929
Yang, Guanyi 0 0 20 32 1 3 24 57
Yang, Hai 10 41 162 3,150 24 105 706 13,510
Yang, Hongliang 1 7 22 1,502 2 15 78 4,962
Yang, Hongqiang 2 7 32 294 18 60 223 1,953
Yang, Huanxing 0 1 20 477 5 9 56 2,676
Yang, Jian 13 43 139 4,855 53 171 586 17,012
Yang, Jianxia 0 0 1 16 0 0 4 79
Yang, Jiawen 1 8 65 1,693 45 158 986 13,720
Yang, Jing 19 71 275 5,396 49 189 837 16,092
Yang, Jingjing 2 3 14 131 8 12 122 402
Yang, Jinrui 0 0 20 130 0 6 43 126
Yang, Joon-Mo 0 0 7 114 0 0 17 441
Yang, Juan 1 4 42 839 11 33 342 4,823
Yang, Judy 2 3 27 329 7 15 84 556
Yang, Jui-Chung 1 2 8 100 4 11 32 181
Yang, Jun 1 1 10 157 1 7 38 853
Yang, Jun 0 2 12 356 4 15 61 1,290
Yang, Ke 0 4 15 128 1 9 56 457
Yang, Lei 1 6 37 897 6 21 115 2,574
Yang, Li 7 15 81 761 18 55 282 2,505
Yang, Lijian 1 7 18 1,344 8 38 130 6,229
Yang, Ling 0 0 3 27 2 3 10 29
Yang, Lu 2 12 40 306 20 65 177 1,022
Yang, Lucun 0 0 2 122 1 3 15 246
Yang, Michael Shuo 0 3 10 367 1 13 33 1,251
Yang, Minxian 1 10 53 1,852 6 54 198 6,481
Yang, Nathan 1 1 4 154 3 6 24 437
Yang, Peter Jianhua 0 0 6 128 2 4 17 409
Yang, Philip 2 6 92 369 5 18 167 1,074
Yang, Po-Chieh 0 0 2 32 0 0 5 78
Yang, Qiao 0 0 2 90 0 7 21 151
Yang, Qing Gong 0 2 8 819 7 22 76 2,466
Yang, Sansi 1 1 7 62 2 8 25 151
Yang, Seung-Ryong 1 1 2 361 2 2 12 1,351
Yang, Sheng 0 1 5 109 0 1 20 307
Yang, Sheng-Yung 3 14 62 681 11 36 157 2,101
Yang, Shu-Chun S. 10 45 189 3,472 46 176 626 8,804
Yang, Wei 1 2 9 53 3 8 30 95
Yang, Xi 3 6 65 456 9 27 161 713
Yang, Xiaocong 0 0 1 16 0 0 3 40
Yang, Xiaokai 9 51 178 10,576 29 167 913 53,739
Yang, Xiye 2 3 39 39 7 20 67 67
Yang, Xuebing 0 0 3 89 1 4 22 429
YANG, Xuewei 1 1 5 107 1 5 32 504
Yang, Yang 1 1 18 81 1 4 45 62
Yang, Yanlin 0 0 0 92 0 1 2 266
Yang, Yibai 4 14 65 298 8 46 207 783
Yang, Yingrui 0 0 7 54 2 2 29 74
Yang, Yi-Nung 0 0 0 1,043 0 3 9 3,972
Yang, Yi-You 0 3 14 172 1 17 80 551
Yang, Yong 1 2 4 380 1 4 25 5,208
Yang, Yong 1 6 20 904 5 27 95 2,427
Yang, Yongheng 0 0 0 7 0 3 8 42
Yang, Yong Zhong 2 10 20 140 10 29 71 482
Yang, Youzhi 0 0 7 33 0 2 28 115
Yang, Yukai 18 51 358 3,240 70 239 1,056 7,301
Yang, Zaifu 0 4 13 587 0 10 45 1,968
Yang, Zaigui 0 3 20 347 1 9 63 1,629
Yang, Zheng 0 0 3 80 1 3 26 336
Yang, Zhenlin 1 3 31 3,078 13 58 255 12,469
Yang, Zhenzeng 0 0 5 86 0 0 13 118
Yang, Zhou 1 2 6 6 3 8 15 15
Yan, Ho-Don 0 3 16 399 2 14 74 1,487
Yan, Hong 5 10 30 1,014 10 35 123 3,865
Yan, Hongjun 3 20 54 580 48 106 238 2,430
Yanıkkaya, Halit 22 89 451 4,960 69 268 1,037 13,410
Yan, Ji 0 3 34 498 8 37 122 1,206
Yan, Jia 8 19 51 1,360 20 74 276 5,447
Yan, Jiahui 0 0 0 35 0 0 3 147
Yan, Jubo 2 6 18 136 3 21 88 475
Yankelevich, Aleksandr 0 1 4 33 0 4 24 153
Yan, Kit Ming Isabel 1 4 20 1,229 6 18 96 3,950
Yankov, Vladimir 3 8 43 1,169 13 28 122 2,822
Yankow, Jeffrey J 1 8 27 626 5 15 90 1,564
Yan, Li 0 0 0 296 0 3 15 690
Yannelis, Constantine Nicholas 3 8 39 425 7 26 119 1,330
Yannelis, Demetrius 2 6 16 178 29 59 133 1,111
Yano, Go 0 1 10 84 1 6 26 362
Yano, Makoto 2 8 55 1,919 16 58 221 9,125
Yanovskaya, Elena B. 0 0 1 90 0 0 10 513
Yanovskiy, Konstantin Moshe 3 15 79 1,441 16 69 390 3,444
Yan, Se 2 9 54 1,242 28 124 359 2,977
Yan, Shu 4 14 89 1,627 18 51 240 4,465
Yan, Wanfeng 0 2 11 516 4 20 57 1,226
Yan, Wenshou 1 1 9 39 5 13 46 80
Yany, Andres J. 0 0 5 5 0 2 21 22
Yan, Yong Hong 0 0 0 13 0 0 0 121
Yan, Zheng 0 0 1 73 0 0 1 201
Yan, Zhipeng 0 1 10 274 3 13 53 890
Yao, Daqing 2 10 51 355 5 20 112 563
Yao, David 1 2 5 141 1 5 17 600
Yao, Fang 7 19 148 346 15 49 179 470
YAO, Jean-Marie K. 0 0 3 145 1 2 14 768
Yao, Jingjing 1 1 6 6 12 21 32 32
Yao, Lee J. 2 9 24 284 6 24 92 1,386
Yao, Richard Tolentino 1 7 38 1,264 10 48 303 4,649
Yao, Song 1 2 8 291 4 8 28 1,118
Yao, Vincent w. 7 17 88 1,833 28 110 406 6,723
Yao, Wen 9 88 213 2,433 25 81 336 4,770
Yao, Wenying 1 3 28 246 4 34 149 562
Yao, Yang 11 37 258 3,931 45 188 886 12,771
Yao, Yao 0 2 81 128 2 8 43 66
Yao, Zhiyong 0 1 7 150 4 7 31 386
Yap, Chee Jin 0 0 0 35 0 1 8 193
Yapor, Mijail 0 6 19 36 2 16 48 125
Yared, Pierre 68 153 250 4,922 61 186 574 13,567
Yaremenko, Nataliia Sergiivna 0 0 0 16 1 1 4 53
Yarime, Masaru 0 2 12 340 2 11 89 1,517
Yarkin, Alexander Mikhailovich 2 4 14 79 2 18 66 233
Yaron, Amir 10 48 297 9,568 49 214 950 29,553
Yaruro Jaime, Ana María 12 17 62 102 15 43 139 259
Yasar, Mahmut 16 75 265 4,111 59 214 735 9,655
Yasar, Yavuz 0 0 3 185 1 5 22 1,017
Yaseen, Ghulam 1 3 11 765 4 10 36 2,358
Yaseen, Muhammad Rizwan 0 3 9 10 1 9 27 29
Yashchenko, Sergei Olegovich 0 0 0 5 0 1 4 34
Yashiv, Eran 6 26 147 4,961 41 137 533 17,519
Yasin, Evgeny G. 1 3 4 8 2 10 49 1,563
Yaskal, Ihor 0 2 9 29 2 5 26 123
Yasmin, Bushra 4 9 26 387 4 17 61 1,086
Yasser, Qaiser Rafique 1 2 7 164 3 5 17 530
Yassin, Shaimaa 1 1 84 212 13 38 137 217
Yastrebov, Gordey 1 6 13 50 2 8 32 180
Yasuda, Yosuke 0 4 18 321 9 30 129 1,046
Yasugi, Mariko 0 0 0 51 0 0 1 561
Yasui, Kengo 1 4 4 40 1 7 14 90
Yasuoka, Masaya 9 80 215 1,065 25 125 365 2,540
Yatchew, Adonis 12 45 191 4,510 29 125 456 11,902
Yates, Andrew J. 8 33 122 1,812 23 101 393 5,464
Yates, Anthony 5 24 101 5,660 17 103 356 22,206
Yates, Judith Nancy 3 11 31 414 8 33 123 3,016
Yatiwelle Koralalage, Weerakoon Banda 0 1 3 7 0 2 11 27
Yatsenko, Yuri 1 16 60 1,032 10 55 252 3,096
Yavas, Abdullah 9 30 170 4,458 31 125 534 15,844
Yawson, Robert M. 0 2 9 132 0 8 109 1,132
Yaya, Mehmet ERDEM 1 5 29 310 4 22 115 1,263
Yaya, Olaoluwa SIMON 5 5 32 200 18 35 159 724
Yayla, Hilmi Erdogan 0 1 4 585 0 2 12 2,019
Yayla, Münür 2 3 4 150 5 11 16 369
Yazan, Abdurrahman Mete 0 0 0 8 0 1 4 43
Yazbeck, Myra 6 15 87 932 18 68 301 2,814
Yazdani, Saeed 0 0 4 141 3 4 32 1,040
Yazgan, Ege 6 27 314 2,393 43 160 561 5,772
Yazici, Hakki 1 5 151 364 16 55 230 778
YAZICI, Mehmet 0 0 3 87 0 1 7 268
Ybrayev, Zhandos 1 3 11 17 2 13 29 52
Yeager, Elizabeth A. 1 4 29 263 7 22 87 981
Yeaple, Stephen Ross 60 175 754 15,325 165 522 2,256 39,452
Yearwood, Douglas L. 0 1 3 110 0 2 10 384
Yeates, Stuart andrew 0 4 19 194 3 9 58 1,071
Ye, Bing 9 19 26 37 20 57 86 158
Yeboah, Felix Kwame 3 7 32 148 8 26 96 271
Yeboah, samuel Asuamah 0 0 2 39 2 4 20 339
Yedan, Ali 0 2 5 24 1 4 16 66
Yedgenov, Bauyrzhan 1 3 13 71 1 6 25 69
Yedid-Levi, Yaniv 1 8 66 711 12 52 264 1,596
Yee, Au Shion 1 1 4 25 2 2 22 140
Yee, Kenton K. 0 1 6 245 0 2 13 1,250
Yegen, Eyub 0 1 7 23 2 6 26 61
Yegorov, Igor 0 1 8 104 3 9 36 409
Yegorov, Yuri 11 19 76 992 71 223 999 4,883
Ye, Guangliang 1 6 30 478 15 40 153 1,689
Ye, Haichun 12 38 150 1,982 24 78 350 4,777
Ye, Hang 0 1 15 88 11 33 225 766
Yeh, Chun-Hsien 0 0 8 203 2 6 32 889
Yeh, Hsien-Hung Herman 0 1 3 52 0 1 7 196
Yektas, Hadi 1 1 12 298 2 25 70 1,037
Yeldan, Erinc 12 80 213 6,267 45 226 681 33,548
Ye, Lixin 3 9 28 1,455 7 40 134 5,310
Yellen, Janet L. 51 149 821 11,771 159 508 2,328 30,576
Yelou, Clement 0 1 17 553 0 6 45 1,780
Yelowitz, Aaron 8 44 202 4,220 48 152 694 24,900
Ye, Maoliang 0 0 0 131 2 2 8 390
Yemba, Boniface P. 0 3 15 20 13 20 49 57
Yemtsov, Ruslan G. 4 12 88 2,992 11 72 308 12,743
Yenalyev, Maxim 0 0 0 0 0 0 3 47
Yencha, Christopher 1 2 16 99 2 10 56 232
Yener, Haluk 0 0 8 137 3 18 41 456
Yengin, Duygu 0 0 11 245 9 20 95 1,141
Yeniaras, Volkan 0 0 2 4 2 14 67 243
Yeni, Onur 2 2 7 35 4 10 30 184
Yenmez, M. Bumin 5 27 222 633 20 98 421 1,913
Yeoh, Melissa M. 0 0 3 23 1 3 18 199
Yeong-Sheng, TEY (John) 1 5 43 1,820 8 28 199 8,618
Yepes, David A. 1 1 3 35 1 7 20 56
Yepez, Carlos A. 0 0 12 20 1 2 28 49
Yereli, Ahmet Burçin 0 3 19 103 5 15 81 277
Yeremchenko, Olga A. 0 0 0 10 0 1 6 36
Yergeau, Gabriel 0 3 12 45 0 5 22 40
Yerger, David Brian 1 4 13 282 8 21 97 1,546
Yermack, David Larry 38 155 500 9,228 105 412 1,353 29,929
Yerokhin, Oleg 0 0 17 545 6 25 85 2,118
Yerramareddy, Indira 0 0 1 131 1 5 16 460
Yerushalmi, Erez 0 3 8 121 11 26 48 220
Yeshineh, Alekaw Kebede 0 3 7 39 1 6 14 45
Yesilirmak, Muharrem 0 1 1 1 1 4 9 13
Yesiltas, Sevcan 1 11 55 463 14 63 214 1,457
Yesilyurt, Filiz 2 2 13 454 10 18 115 3,477
Yesilyurt, M. Ensar 4 5 19 525 14 38 176 4,632
Yesimov, Serhii 0 0 2 2 5 10 30 30
Yesin, Pinar Ayse 5 16 84 1,337 18 101 403 4,251
Yessimzhanova, Saira 0 0 5 10 1 2 13 26
Yeter, Mustafa 2 11 48 327 17 61 170 801
Yetkiner, Ibrahim Hakan 18 87 364 7,877 96 332 1,230 26,944
Yetman, James 24 88 338 4,474 66 208 779 14,721
Yetter, Erin A. 1 3 6 51 3 14 64 293
Yeung, Arthur 0 0 0 167 0 0 0 364
Yeung, Danny 4 15 63 493 14 48 221 1,616
Yeung, May T. 0 2 17 209 0 5 74 1,090
Yeung, Timothy Yu-Cheong 1 2 5 56 2 8 26 78
Yeung, Wai Chung Henry 5 14 67 1,663 21 66 297 7,630
Yew, Siew Ling 17 26 83 638 25 87 345 1,588
Yezer, Anthony Marvin 2 22 130 1,757 18 100 332 7,083
Yfantopoulos, John 0 0 6 243 2 4 40 1,105
Ygosse Battisti, Jolanda Eline 0 0 3 17 0 0 6 83
Yiengprugsawan, Vasoontara 0 0 4 40 1 1 15 198
Yien, Lim chia 1 3 33 45 5 11 87 120
Yigit, Ozlem 0 1 5 71 4 10 39 265
Yigit, Serkan 1 5 13 796 2 10 57 4,911
Yigit, Taner 5 14 56 2,326 13 57 225 7,577
Yi, Hongmei 6 25 97 819 26 79 287 2,120
Yi, Insill 0 0 2 7 0 0 2 27
Yi, Jianxin 0 0 2 66 2 4 25 508
Yi, Jing 1 2 15 72 3 8 39 169
Yi, Junjian 15 45 217 3,189 45 147 687 9,042
Yi, Kei-Mu 69 153 664 17,839 148 440 1,888 61,857
yilanci, Veli 4 15 70 1,052 17 61 267 3,785
Yilankaya, Okan 2 7 39 2,152 3 62 264 9,071
Yildiran, Levent 0 1 16 558 7 12 90 2,834
YILDIRIM, Dilem 2 8 50 700 6 27 138 1,544
Yildirim, H. Semih 2 11 45 1,117 12 43 136 2,732
Yildirim, Julide 3 8 55 2,057 14 36 188 6,866
Yildirim, Mustafa 0 1 5 40 1 12 32 130
YILDIRIM, Nuri 1 1 11 435 6 25 64 1,643
Yildirim, Ramazan 3 4 10 46 4 7 16 102
Yildirim, Zekeriya 1 8 34 318 9 28 113 858
Yildirir, Hilal 1 3 12 65 4 8 36 177
Yildiz, Halis Murat 49 211 671 3,379 77 385 1,148 8,164
Yildizhan, Celim 2 6 28 229 7 23 122 701
Yildiz, Kemal 0 0 4 10 0 3 14 56
Yildiz, Muhamet 4 10 34 1,542 18 55 196 6,270
Yildizoglu, Murat 2 18 87 4,794 35 98 474 18,636
Yildiz, Özgür 7 23 95 533 17 61 289 1,405
Yildizparlak, Anil 0 0 3 38 1 4 11 137
Yilmaz, Cengiz 1 6 20 430 9 35 166 2,722
Yilmaz, Engin 4 55 66 169 9 31 83 173
Yilmazer, Tansel 3 8 47 632 10 34 138 2,446
Yilmaz, Kamil 76 234 1,267 10,563 226 720 3,083 33,720
Yilmazkuday, Demet 2 6 45 304 12 44 192 970
Yilmazkuday, Hakan 42 128 276 3,750 114 310 952 10,831
Yilmaz, Kuzey 3 5 27 1,144 13 46 166 4,126
Yilmaz, Levent 0 0 5 58 1 2 20 100
Yilmaz, Mesut 0 2 7 136 1 7 39 530
Yilmaz, Murat 1 1 6 130 2 5 19 316
Yilmaz, Ozhan 0 0 30 52 4 7 35 97
Yilmaz, Sakir Devrim 3 6 38 1,039 6 26 112 2,902
Yim, Andrew 1 4 19 233 1 7 69 962
Yimer, Addis 0 0 0 0 0 0 0 0
Yi, Myung Hoon 1 15 51 579 13 42 145 1,604
Yin, Deyun 0 22 22 22 1 6 7 7
Yin, Fengbao 2 4 21 249 5 15 45 608
Yinger, John 7 33 156 5,853 77 284 1,205 28,490
Ying, Huikang 1 4 25 327 6 21 64 479
Ying, John S. 0 4 14 934 3 22 66 3,938
Ying, Xiao Hua 0 0 1 191 1 1 6 752
Yin, Heng 0 3 27 105 4 15 59 350
Yin, Jason Z. 0 1 1 119 0 1 5 415
Yin, Libo 0 2 22 128 4 13 93 441
Yin, Shou-Yung 1 1 5 93 3 7 39 239
Yin, Ting 0 1 7 152 1 8 26 647
Yinusa, Olalekan Dauda 2 6 24 578 16 29 102 2,123
Yin, Wei 1 4 14 140 3 9 34 295
Yin, Wesley 2 7 31 1,091 10 39 150 4,314
Yin, Xiangkang 3 11 58 1,831 16 59 341 24,304
Yin, Xiaopeng 1 3 9 211 2 8 37 882
Yin, Yong 0 3 19 3,017 11 45 168 6,114
Yin, Yuliang 0 0 0 3 0 1 5 53
Yip, Chi-Man (Winnie) 0 5 23 1,789 6 22 79 5,910
Yip, Chong K. 9 31 232 5,932 41 153 627 29,255
Yip, George 1 5 15 161 1 9 31 499
Yip, Terry Ansel 2 7 54 106 2 12 66 159
Yiridoe, Emmanuel 1 6 24 449 5 16 87 2,432
Yirmibesoglu, Funda 0 1 4 1,032 6 12 44 3,482
Yi, Sang-Seung 2 4 26 1,511 8 24 98 6,316
Yitzhaki, Shlomo 43 162 759 16,848 149 521 2,157 61,474
Yıldırım, Durmuş Çağrı 0 10 93 123 5 27 86 169
Yıldırım, Ertugrul 0 5 19 192 2 14 72 1,183
Yıldırım, Sadullah 1 7 27 278 15 38 123 482
Yıldırır Keser, Hilal 2 6 23 86 8 22 87 257
Yılmaz, Emine 0 0 1 29 2 6 42 458
Yılmaz, Erdal 2 13 43 587 19 57 187 3,212
Yılmaz, Gökhan 3 13 43 1,074 25 87 268 4,649
Yılmaz, Mustafa Kemal 0 0 8 140 3 8 55 927
Yılmaz, Oğuzhan 0 0 2 6 0 2 11 30
Yılmaz, Özgür 0 0 3 80 0 2 25 563
Yoder, Jonathan Keith 3 14 67 3,093 15 84 354 11,877
Yogatama, Aditya Rangga 0 0 9 61 2 5 28 140
Yogo, Motohiro 28 75 388 10,632 103 362 1,391 31,701
Yogo, Thierry Urbain 1 10 81 1,348 11 82 334 3,169
Yoguel, Gabriel 2 6 62 1,195 12 53 249 4,349
Yohe, Gary Wynn 6 23 155 3,828 35 141 802 16,439
Yohou, Djedje Hermann 2 3 22 152 4 22 74 286
Yokoo, Hide-Fumi 0 0 1 86 1 2 8 268
Yokota, Koji 0 0 0 9 0 1 4 80
Yokotani, Akira 0 0 2 30 0 1 5 32
Yokoyama, Izumi 6 25 79 842 24 79 251 2,768
Yokoyama, Kazuki 0 0 5 316 1 2 24 1,713
Yoldas, Emre 2 8 31 713 14 37 148 1,690
Yonezawa, Hidemichi 4 15 77 714 26 78 289 1,230
Yong, Alexis 0 1 10 70 0 4 19 261
Yong, Chen Chen 2 8 21 148 10 42 143 1,522
Yong, Dorothé Ngondjeb 1 1 2 4 2 2 5 20
Yong, Jongsay 5 9 55 2,778 18 46 245 9,939
Yong, Karen 0 0 0 2 0 0 3 11
Yongoua Tchikanda, Gaelle Tatiana 3 13 43 112 6 45 109 147
Yoo, Byoung Hark 0 0 5 163 2 10 46 1,794
Yoo, Byung Sam 5 25 126 3,108 26 90 411 10,388
Yoo, Hong Il 26 85 296 1,937 96 316 885 5,566
Yoo, Kwang-Yeol 2 8 30 3,492 5 20 183 11,028
Yoong, Joanne 1 5 22 379 6 27 135 1,813
Yoon, Hyungseok 0 2 11 25 7 20 62 135
Yoon, Jae-Ho 0 0 0 213 1 3 4 658
Yoon, Kiho 2 7 40 1,604 6 31 138 5,360
Yoon, Kyung Hwan 2 7 71 523 7 26 217 1,681
Yoon, Sang W. 0 0 7 165 3 13 42 378
Yoon, Seong-Min 9 43 169 1,067 53 150 567 3,570
Yoon, Young-Ro 0 0 1 65 0 4 8 315
Yoo, Seung Han 0 3 37 556 6 17 116 1,064
Yordanova, Desislava Ivanova 1 10 26 165 10 28 96 1,021
Yordanov, Vilimir 0 0 3 48 0 1 4 133
Yörük, Barış K. 7 13 164 1,310 42 109 548 5,724
Yorukoglu, Mehmet 4 48 159 5,490 19 139 480 25,877
Yorulmazer, Tanju 18 52 260 5,453 61 228 1,061 15,428
Yosef, Sivan 0 1 2 26 0 1 2 153
Yoshida, Chisato 0 1 3 146 1 4 11 1,123
Yoshida, Jiro 1 1 17 467 13 33 118 1,586
Yoshida, Kazuo 0 0 0 72 4 4 20 407
Yoshida, Shohei 1 10 83 141 7 35 131 332
Yoshida, Yuichiro 3 16 122 1,366 15 70 385 3,938
Yoshida, Yushi 13 21 72 2,491 25 75 343 9,044
Yoshihara, Naoki 7 46 501 4,059 59 209 971 19,714
Yoshimi, Taiyo 0 7 49 442 11 53 203 1,139
Yoshino, Joe Akira 2 4 28 1,007 12 42 131 3,171
Yoshino, Naoyuki 26 66 275 4,235 83 236 914 10,265
Yoshino, Yutaka 1 3 26 834 7 22 123 2,603
Yoshizaki, Yasunori 1 5 21 191 6 21 79 462
Yotov, Yoto V. 124 378 2,194 7,660 287 991 4,222 14,793
Yotsuya, Koichi 0 0 1 51 0 0 6 234
Yotzov, Victor Ivanov 1 2 22 95 5 14 95 357
Youderian, Xiaoyan Chen 5 8 28 177 13 26 87 469
Yougbaré, Lassana 0 0 1 62 0 1 6 156
You, Hye Mi 2 3 4 20 3 4 8 74
You, Jing 7 26 146 1,182 43 147 583 3,053
You, Liangzhi 7 23 144 3,745 32 118 655 14,070
Younas, Javed 5 13 78 1,138 17 71 261 3,512
Younas, Zahid Irshad 0 0 7 45 0 2 41 297
Younes, Ben Zaied 2 14 62 364 27 70 278 1,034
Young, Andrew Thomas 13 42 245 8,523 133 387 1,469 34,365
Young, Chester Edwin 2 4 18 387 4 16 125 2,087
Young, Chris 1 1 7 173 2 8 20 471
Young, David Thomas 0 1 16 147 3 13 83 572
Young, Denise 1 9 31 886 6 41 183 5,968
Young, Eric R. 18 77 431 7,064 75 322 1,193 20,915
Younger, Stephen D. 3 14 60 3,512 11 45 190 11,395
Young, Garry 11 36 205 8,684 42 144 631 34,282
Young, H. Peyton 9 69 244 9,591 36 178 732 28,022
Young, Leslie 0 4 32 2,248 26 92 311 10,199
Young, Martin Robert 1 10 32 1,250 8 28 118 4,967
Young, Michael Denis 6 13 65 5,193 9 43 393 20,338
Young, Michael S. 2 4 13 1,197 2 7 46 5,745
Young, Robert A. 0 0 0 305 0 5 22 1,622
Younis, Fizza 1 7 32 101 3 17 72 194
Yousefi-Sahzabi, Amin 0 0 0 17 0 0 0 112
Yousfani, Abdul Majid 0 0 3 482 0 0 7 1,689
YOUSFI, Ouidad 3 9 52 1,458 62 91 291 4,245
Youssef, Mohd Hassan 0 0 0 16 0 0 2 93
Yousuf, Ahmed Sadek 1 1 1 135 1 7 17 214
Youtie, Jan 6 31 65 822 21 57 206 3,073
You, Wen 0 3 32 689 9 29 135 3,309
Ypma, Gerard 5 18 69 115 13 46 163 312
Yuan, Chunming 3 6 33 433 10 46 143 1,745
Yuan, Haishan 0 0 0 6 1 2 6 26
Yuan, Huiping 0 7 33 1,224 5 42 214 4,325
Yuan, Jiahai 2 16 60 680 27 84 462 2,938
Yuan, Jiang 0 0 0 282 1 1 1 629
Yuan, Kathy 1 8 34 1,080 10 50 188 3,640
Yuan, Mingwei 1 5 14 4,008 3 11 79 22,808
Yuan, Wang Shenq 0 1 2 4 0 2 8 86
YUAN, Yan 4 8 35 1,062 12 48 172 3,933
Yuan, Yu 14 51 208 925 32 126 448 2,685
Yuan, Yue 0 0 2 42 2 4 19 131
Yuan, Yufei 1 3 27 410 12 23 117 1,262
Yu, Bingxin 6 23 129 3,950 36 109 442 12,269
Yu, Biying 0 0 6 93 1 5 50 420
Yucel, Ali Gokhan 0 0 0 0 0 1 2 3
YUCEL, Fatih 0 1 1 95 0 1 5 299
Yucel, Mine Kuban 15 38 256 9,510 55 198 755 46,629
Yücel, Mustafa Eray 7 19 112 3,244 19 96 490 13,862
YÜCEL, Rahmi 2 7 30 345 6 45 202 2,499
Yüceol, Hüseyin 0 0 0 0 0 1 5 2,227
YÜCER, Ayçıl 2 12 55 305 7 52 195 1,211
Yu, Changhua 2 8 64 428 10 40 192 697
Yu, Chia-Ming 2 3 11 798 7 11 44 1,896
Yuchtman, Noam 11 43 315 2,448 56 232 945 5,694
Yu, Chunjiao 2 3 11 33 3 5 18 76
Yudanov, Andrei 0 0 1 42 0 3 19 276
Yu, Derek 12 29 246 5,425 119 371 2,416 26,146
Yudin, Greg 0 0 0 0 0 0 0 11
Yudistira, Donsyah 0 7 25 3,854 7 40 131 8,395
Yudkevich, Maria 0 2 27 544 13 35 193 1,866
Yue, Chengyan 1 6 51 2,040 14 58 239 9,198
Yu, Edison 9 24 169 477 18 68 241 1,089
Yue, Heng 0 9 48 848 5 35 256 3,265
Yueh, Linda 3 15 86 2,599 19 51 292 8,320
Yue, Ho Yin 0 0 1 18 0 0 3 56
Yue, Kan 1 1 5 38 5 8 27 227
Yuen, Kevin Kam Fung 0 0 1 3 0 0 2 38
Yu, Eric Jinsan 0 0 3 26 0 0 7 58
Yue, Vivian Zhanwei 7 21 114 2,948 25 106 394 9,181
Yue, Xiaoguang 0 0 0 11 0 4 24 77
Yue, Yang 0 1 1 103 1 5 8 401
Yu, Fang 1 12 39 386 7 37 128 1,189
Yu, Fei 0 0 0 147 3 4 11 830
Yufei, Ren 1 3 53 430 9 39 209 1,458
YU, Ge 0 0 2 98 0 0 4 429
Yu, Hai-Chin 1 1 7 1,218 5 13 49 4,054
Yu, Han 15 53 92 112 11 24 73 158
Yu, Haomiao 3 7 40 531 6 20 111 1,442
Yu, Hui-Kuang Tiffany 1 3 15 422 5 14 78 1,593
Yu, Jeff Jiewei 1 2 6 335 3 7 30 1,091
Yu, Jian 0 0 0 13 1 1 4 57
YU, Jianyu 1 5 36 246 4 18 82 634
Yu, Jihai 23 56 231 2,337 55 176 689 6,115
Yu, Jisang 0 2 18 55 1 7 67 139
Yu, Jun 30 134 673 9,777 128 412 1,525 31,059
Yu, Jung-Suk 0 0 1 599 1 1 16 1,811
Yu, Kam 1 2 7 176 2 10 36 1,039
Yuki, Kazuhiro 3 33 71 1,513 14 61 214 5,204
Yüksekbilgili, Zeki 0 5 30 127 6 24 109 377
Yuksel, Canan 5 26 89 694 24 100 336 2,417
Yuksel, Fatih 0 0 0 8 0 0 2 31
Yüksel, Fati̇h 0 0 0 8 0 0 2 31
Yüksel, Mustafa Kerem 0 2 17 117 1 13 64 372
Yuksel, Mutlu 7 8 58 798 21 178 357 3,513
Yuksel, Serkan 0 0 5 35 3 10 40 179
Yuldashev, Oybek Bekhzadovich 1 4 15 272 6 23 79 537
Yu, Lean 1 9 26 513 12 35 275 2,334
Yu, Lei 0 0 0 421 0 1 5 1,771
Yulek, Murat 1 1 3 184 3 3 12 849
Yu, Li 1 6 13 536 2 9 36 1,430
Yu, Linhui 1 10 30 223 3 21 89 645
Yumanova, Natalya N. 0 0 0 0 2 7 12 33
Yu, Miaojie 8 32 211 2,321 42 183 712 6,348
Yu, Min-Teh 3 9 29 838 9 40 170 3,961
Yum, Minchul 0 4 11 63 7 17 33 119
Yumna, Athia 0 3 17 180 1 11 53 577
Yüncüler, Çağlar 1 5 34 209 5 29 121 480
Yunez-Naude, Antonio 3 9 41 1,336 6 17 95 5,052
Yung, Chris 1 3 7 284 2 8 22 967
Yung, Julieta 1 2 54 140 6 22 73 136
Yun, Hayong 0 0 2 86 0 4 9 400
Yun, Kwan Koo 0 1 7 376 0 11 50 2,869
Yun, Lihong 0 0 9 564 6 9 38 2,090
Yun, Myeong-Su 19 72 368 11,046 59 253 1,092 46,346
Yunoue, Hideo 0 4 36 429 5 16 111 1,854
Yun, Sungho 0 2 7 234 1 14 58 1,236
Yun, Tack 10 51 197 5,426 46 156 554 12,184
Yunus, Mohammad 0 2 8 205 0 5 25 720
Yu, Philip L.H. 1 3 19 1,700 4 10 75 5,702
Yu, Pingkang 0 0 1 993 0 3 10 1,873
Yurdagul, Emircan 3 8 51 253 12 36 167 561
Yurdakul, Funda 0 0 2 8 1 3 9 116
Yurday, Zeynep 0 1 1 31 0 1 2 138
Yurekli (Yürekli), Sitki (Sıtkı) 1 1 2 8 1 3 10 84
Yuret, Tolga 0 3 27 298 4 14 117 2,006
Yurko, Anna V. 5 10 67 543 13 43 250 3,225
Yurmanova, Helena Alexandrovna 0 0 0 1 0 0 1 16
Yurt, Emel 0 0 2 159 1 3 10 805
Yurtoglu, Burcin B. 13 63 325 7,219 49 222 1,051 21,063
Yurtseven, Caglar 1 6 16 58 5 26 81 275
Yurukoglu, Ali 3 8 93 686 28 76 301 1,651
Yu, Run 1 7 37 452 16 33 119 1,324
Yu, Sandy 0 0 0 5 0 1 2 32
Yu, Sherry Xinrui 0 1 8 16 1 6 38 71
Yu, Shih-Ti 9 18 69 1,111 12 44 175 3,059
YU, Shiwei 2 4 66 372 11 20 203 1,256
Yu, Shu 3 21 79 1,009 12 58 250 2,626
Yusifov, Sabuhi 1 4 20 153 5 10 55 380
Yusifzada, Leyla 0 1 8 104 1 7 29 170
Yusof, Jeffrey 0 0 5 70 2 6 14 95
Yusop, Zulkornain B. 4 24 123 6,226 24 72 350 20,969
Yusrina, Asri 0 0 5 25 1 2 16 114
Yusuf, Arief Anshory 23 100 449 13,440 118 362 1,451 43,655
Yusuf, muhammad Dandume 1 8 55 287 10 49 211 1,012
Yusuf, Shahid 2 14 78 3,879 8 61 444 14,903
Yusuf, Sulaimon Aremu 7 8 48 339 12 29 143 736
Yusupov, Kakhramon 0 1 9 59 1 7 18 151
Yusupov, Nurmukhammad 1 7 34 358 8 32 92 1,000
Yu, Tongkui 0 1 5 356 0 5 18 669
Yu, Tun-hsiang Edward 4 15 78 3,015 57 629 994 13,479
Yu, Wei-Choun 1 5 30 698 3 9 101 1,612
Yu, Wusheng 0 3 16 2,126 4 23 86 8,596
Yu, Xiangrong 6 9 45 505 14 41 166 1,088
Yu, Xiaodan 3 6 37 386 13 34 128 562
Yu, Xiaohua 22 63 280 3,501 89 264 1,041 11,859
Yu, Xiaoyun 1 6 24 1,053 8 25 146 3,711
Yu, Yan 0 0 2 160 1 5 14 865
Yu, Yihua 27 74 276 2,153 68 185 696 5,967
Yu, Zhengfei 0 0 0 75 0 2 8 123
Yu, Zhihao 3 13 66 3,203 14 83 281 13,339
Yu, Zhihong 1 6 68 1,611 16 65 259 4,704
Yvrande-Billon, Anne 0 2 12 700 3 17 63 2,337