Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Yabrudy Vega, Javier 0 0 0 26 1 2 8 129
Yabu, Tomoyoshi 3 21 96 2,391 28 81 348 7,406
Yacob, Mohd Rusli 0 0 0 38 1 4 8 164
Yacuzzi, Enrique 29 127 589 32,936 315 1,677 6,924 260,321
Yadav, Mahipal singh 0 0 1 22 0 1 5 112
Yadav, Niru 3 5 20 150 5 19 68 499
Yagan, Danny 17 62 175 2,066 76 270 804 6,183
Yagihashi, Takeshi 3 8 26 215 11 21 137 653
Yagi, Michiyuki 10 58 141 740 22 77 253 1,112
Yagi, Tadashi 1 4 8 233 4 15 57 1,209
Yagman, Ece 0 1 4 69 1 3 16 78
Yagmur, Mete Han 2 2 3 11 2 2 12 33
Yago, Milton Acaye 0 0 15 154 2 9 58 561
Yaguchi, Yue 0 0 1 158 2 3 13 479
YAHYAOUI, Abdelkarim 1 2 16 201 2 9 30 450
Yajima, Yoshihiro 0 2 3 86 5 7 14 658
Yakhin, Yossi 5 7 16 205 8 11 42 700
Yakhontova, Yelena Sergeevna 0 0 0 11 0 0 3 11
Yakhshilikov, Yorbol 2 5 17 283 10 25 64 1,207
Yakita, Akira 8 24 71 1,622 28 83 277 5,428
Yakovenko, Victor M. 2 5 27 1,236 21 52 193 5,627
Yakovleva, Ekaterina Urievna 0 2 9 25 1 7 22 74
Yakovleva, Kseniya 0 3 20 57 1 7 39 73
Yakovlev, Andrei A. 1 2 13 779 42 53 111 6,949
Yakovlev, Evgeny 5 13 128 1,719 23 148 479 6,741
Yakovlev, Pavel A. 3 10 49 860 20 58 462 4,206
Yakubov, Murat 0 0 2 19 1 1 10 102
Yakut, Aykut Mert 0 0 15 87 0 8 42 179
YALAMA, Abdullah 0 1 4 223 19 53 137 2,203
Yalamov, Todor 3 3 4 144 9 19 37 646
YALCIN, Cihan 14 54 213 3,093 81 260 850 11,301
Yalcin, Erdal 17 70 293 2,150 82 231 892 8,044
Yalcin, Yeliz 3 14 45 868 18 53 164 3,945
Yalçıntaş, Altuğ 2 4 24 692 11 23 82 2,129
Yaldız Hanedar, Elmas 3 14 32 401 7 32 102 1,512
Yalew, Amsalu Woldie 9 33 93 245 63 215 544 700
Yalincak, Orhun Hakan 1 4 15 97 9 34 114 479
Yallwe, Alem HAGOS 0 0 1 128 1 3 13 245
Yalonetzky, Gaston Isaias 12 23 87 1,060 50 103 366 3,546
Yalta, A. Talha 5 11 55 2,340 19 50 234 7,270
Yalta, Ayse Yasemin 6 20 90 1,894 33 75 301 5,682
Yalyalieva, Tatiana V. 0 0 3 3 0 0 13 17
Yamada, Daichi 1 3 8 44 6 18 35 108
Yamada, Eri 0 0 5 18 3 4 14 63
Yamada, Gustavo 107 299 1,146 8,120 192 1,045 4,258 31,086
Yamada, Hiroyuki 16 38 221 1,561 46 126 373 4,084
Yamada, Katsunori 6 16 53 2,265 35 70 327 7,630
Yamada, Kazuo 3 6 35 108 7 21 75 258
Yamada, Ken 34 116 262 1,727 63 178 463 4,521
Yamada, Kyohei 0 1 2 2 0 1 2 4
Yamada, Takeshi 2 7 23 668 7 20 69 4,035
Yamada, Tetsuji 0 6 12 1,527 8 19 46 10,561
Yamada, Tomoaki 10 67 153 1,662 31 115 412 4,811
Yamaga, Hisaki 1 3 21 364 7 24 100 2,305
Yamagata, Takashi 28 106 421 8,044 156 360 1,276 25,193
Yamagata, Tatsufumi 6 21 61 2,033 20 69 261 7,888
Yamagishi, Atsushi 3 10 43 249 14 36 129 411
Yamaguchi, Katsuhiro 1 4 15 263 4 10 43 764
Yamaguchi, Masao 0 2 7 127 0 3 22 404
Yamaguchi, Rintaro 0 3 14 188 8 20 83 751
Yamaguchi, Shintaro 13 25 86 1,937 36 101 340 5,735
Yamaji, Hidetoshi 0 0 0 68 12 18 24 410
Yamakawa, Shigetaka 0 0 0 42 2 5 16 1,858
Yamak, Rahmi 5 11 34 928 36 82 223 7,095
Yamamoto, Isamu 13 30 106 1,597 49 147 452 5,570
Yamamoto, Kazuhiro 4 13 64 2,744 30 136 396 10,355
Yamamoto, Ryuichi 0 0 2 105 4 4 21 416
Yamamoto, Shugo 0 0 6 101 1 10 33 434
Yamamoto, Yohei 3 18 162 1,342 33 103 370 2,797
Yamamoto, Yuki 0 1 8 111 0 4 25 418
Yamamura, Eiji 46 119 467 9,877 257 646 2,361 33,796
Yamana, Kazufumi 1 2 30 81 4 11 53 142
Yamane, Chisako 0 0 8 355 3 3 36 708
Yamane, Fumihiro 2 3 4 21 2 5 13 101
Yamane, Shoko 0 3 12 748 6 12 86 1,199
Yaman, Firat 1 3 40 257 17 25 81 801
Yamano, Norihiko 11 25 98 3,016 36 76 306 7,204
Yamano, Takashi 11 36 157 4,445 114 243 801 19,292
Yamarik, Steven 9 39 131 2,003 41 113 364 5,516
Yamasaki, Junichi 0 2 4 115 1 7 16 47
Yamashita, Hidetoshi 0 0 2 15 2 3 11 63
Yamashita, Nobuaki 7 14 44 2,358 23 52 207 6,853
Yamashita, Takuro 1 5 8 152 4 14 33 304
Yamashita, Yu 1 1 2 84 7 11 23 384
Yamauchi, Chikako 4 14 76 1,232 29 88 470 3,918
Yamauchi, Futoshi 15 31 152 3,851 131 226 627 14,351
YAMAUCHI, Isamu 3 6 23 253 13 26 66 605
Yamauchi, Naoto 1 1 2 143 3 9 21 664
Yamaura, Koichi 3 5 34 164 4 15 94 446
Yamazaki, Akio 2 23 79 85 15 63 162 184
Yamazaki, Satoshi 1 8 26 453 17 44 146 1,887
Yambare, Anki 0 1 2 2 0 1 6 6
Yameogo, Nadege Desiree 0 0 8 249 1 13 41 689
YAMI, Saïd 2 2 8 90 5 7 22 1,390
Yamori, Nobuyoshi 9 29 121 4,941 87 211 662 20,671
Yanagi, Takahide 1 3 17 252 5 12 67 411
Yanagizawa-Drott, David 9 57 185 2,103 88 272 847 6,118
Yan, Aimin 0 0 4 218 2 5 30 678
Yanase, Akihiko 4 15 53 611 15 51 226 1,900
Yanbarisova, Diana 1 4 14 68 1 4 33 129
Yan, Beiling 0 4 11 325 10 61 152 1,630
Yan, Binjian 0 0 1 9 1 1 3 35
Yanbykh, Renata 0 4 17 403 14 45 165 1,590
Yan, Chengliang 0 1 2 82 0 2 10 272
Yandiev, Magomet 2 8 24 342 12 31 95 595
Yan, Eric 1 2 2 157 3 6 9 208
Yanes, Leo 0 1 3 242 1 8 39 1,006
Yañez, Cesar 0 3 15 460 5 17 61 1,566
Yanez, Guillermo José 0 0 1 224 1 1 4 831
Yáñez, José 0 0 2 196 0 4 16 1,218
Yanez-Pagans, Monica 7 18 73 1,863 22 69 265 5,476
Yanez-Pagans, Patricia 0 0 2 93 3 3 18 308
Yang, Alan Xian 1 2 7 751 5 9 34 2,730
Yang, Anton 3 7 8 8 5 13 15 15
Yang, Bill Huajian 7 24 127 980 24 71 331 1,744
Yang, Bo 23 38 153 2,640 53 95 417 5,663
Yang, Chengyu 0 0 2 107 0 0 5 378
Yang, Chunyu 0 0 0 19 0 0 5 120
Yang, Cynthia Fan 1 22 30 55 3 16 34 85
Yang, Dar-Li 0 2 4 58 2 7 15 372
Yang, Dean 32 85 289 7,428 177 393 1,328 22,018
Yang, Dennis Tao 34 85 216 8,460 127 299 924 35,716
Yang, Doo Yong 6 25 83 1,729 30 83 288 4,618
Yang, Fan 1 1 2 12 4 9 19 81
Yang, Fang 10 51 160 3,689 77 183 560 8,583
Yang, Fuyu 0 3 20 382 9 25 82 968
Yang, Guanyi 11 13 14 28 7 19 26 67
Yang, Hai 12 54 203 3,459 67 207 757 15,184
Yang, Hongliang 1 1 12 1,503 9 20 61 4,994
Yang, Hongqiang 2 8 31 307 13 48 221 2,056
Yang, Huanxing 0 2 9 480 5 17 46 2,703
Yang, Jian 12 22 128 4,909 36 98 506 17,220
Yang, Jianxia 0 0 0 16 0 0 1 79
Yang, Jiawen 3 18 53 1,725 51 288 960 14,315
Yang, Jing 16 72 282 5,531 77 203 764 16,461
Yang, Jingjing 1 4 10 136 14 40 112 462
Yang, Jinrui 0 0 5 131 2 6 21 134
Yang, Joon-Mo 1 1 3 116 1 1 6 443
Yang, Juan 1 7 24 851 12 37 152 4,904
Yang, Judy 13 31 63 383 23 71 151 671
Yang, Jui-Chung 1 3 7 104 4 9 33 198
Yang, Jun 0 2 8 361 2 13 53 1,315
Yang, Jun 0 2 5 160 2 9 25 865
Yang, Ke 0 2 16 138 4 13 49 484
Yang, Lei 5 6 19 905 9 25 79 2,605
Yang, Li 8 21 76 806 24 68 248 2,642
Yang, Lijian 2 3 16 1,349 15 30 124 6,281
Yang, Ling 0 0 1 27 3 6 14 39
Yang, Lu 0 23 56 339 26 81 221 1,140
Yang, Lucun 0 0 1 123 1 2 12 250
Yang, Meifeng 0 1 1 1 1 4 6 6
Yang, Michael Shuo 0 0 4 367 11 11 39 1,269
Yang, Minxian 7 12 39 1,873 33 64 204 6,595
Yang, Nathan 0 5 8 159 2 14 28 453
Yang, Peter Jianhua 1 2 7 131 2 3 16 415
Yang, Philip 0 2 21 377 7 17 92 1,114
Yang, Po-Chieh 0 1 3 34 1 4 11 87
Yang, Qiao 0 0 1 90 3 7 22 160
Yang, Qing Gong 0 0 5 819 4 12 67 2,492
Yang, Sansi 1 1 4 65 2 5 26 166
Yang, Seung-Ryong 0 1 2 362 7 11 19 1,366
Yang, Sheng 0 0 3 111 2 3 16 316
Yang, Sheng-Yung 0 7 51 705 11 36 151 2,180
Yang, Shu-Chun S. 6 30 150 3,526 42 155 581 9,056
Yang, Wei 0 0 6 54 0 4 26 105
Yang, Xi 3 7 38 468 27 50 157 787
Yang, Xiaocong 0 0 0 16 2 3 4 43
Yang, Xiaokai 23 46 178 10,652 110 305 850 54,240
Yang, Xiye 0 0 11 41 4 6 59 86
Yang, Xuebing 0 1 3 91 3 5 17 439
YANG, Xuewei 2 2 7 111 5 8 23 518
Yang, Yang 2 3 12 84 3 7 33 74
Yang, Yanlin 0 1 3 97 2 12 25 293
Yang, Yibai 1 2 73 314 12 26 218 842
Yang, Yingrui 0 2 5 56 0 3 20 79
Yang, Yi-Nung 0 0 0 1,043 1 3 9 3,976
Yang, Yi-You 0 0 8 174 1 4 55 568
Yang, Yong 0 1 6 384 3 7 27 5,222
Yang, Yong 0 3 16 909 9 26 100 2,473
Yang, Yongheng 0 0 1 8 0 0 7 44
Yang, Yong Zhong 3 6 21 145 25 50 109 535
Yang, Youzhi 0 0 2 33 1 4 18 121
Yang, Yukai 90 122 303 3,398 81 201 892 7,676
Yang, Zaifu 1 2 21 603 3 13 55 2,008
Yang, Zaigui 0 2 9 330 6 11 36 1,543
Yang, Zheng 0 0 5 83 4 6 20 347
Yang, Zhenlin 1 4 20 3,085 33 61 225 12,563
Yang, Zhenzeng 0 0 3 86 2 2 9 121
Yang, Zhou 0 0 3 6 0 1 11 16
Yan, Ho-Don 2 5 13 405 10 20 60 1,517
Yan, Hong 1 3 27 1,022 8 19 91 3,899
Yan, Hongjun 4 6 48 592 25 50 248 2,518
Yanıkkaya, Halit 37 120 367 5,133 109 314 1,013 13,888
Yan, Ji 1 6 35 508 32 69 185 1,311
Yan, Jia 3 8 47 1,374 24 61 246 5,534
Yan, Jiahui 0 0 0 35 0 2 2 149
Yan, Jubo 1 5 19 143 14 35 111 534
Yankelevich, Aleksandr 2 3 30 61 11 19 43 185
Yankevich, Semen 0 0 12 22 0 0 10 12
Yan, Kit Ming Isabel 0 2 15 1,234 4 13 70 3,982
Yankov, Vladimir 4 10 31 1,182 11 33 114 2,876
Yankow, Jeffrey J 3 12 27 643 6 18 61 1,596
Yan, Li 0 0 0 296 3 4 14 696
Yannelis, Constantine Nicholas 1 4 35 437 15 39 129 1,396
Yannelis, Demetrius 6 8 20 189 16 50 167 1,202
Yano, Go 0 0 3 84 6 9 27 378
Yano, Makoto 1 7 31 1,933 24 57 211 9,233
Yanovskaya, Elena B. 0 0 0 90 0 0 6 515
Yanovskiy, Konstantin Moshe 0 9 63 1,462 36 85 355 3,608
Yan, Se 1 9 43 1,259 18 69 355 3,115
Yan, Shu 2 8 79 1,649 11 39 218 4,558
Yan, Wanfeng 2 4 19 529 7 16 71 1,269
Yan, Wenshou 4 8 16 49 12 20 54 106
Yany, Andres J. 1 3 3 8 2 6 10 28
Yan, Yong Hong 0 0 0 13 0 0 0 121
Yan, Zheng 0 1 2 74 0 2 3 203
Yan, Zhipeng 0 4 9 281 4 18 53 920
Yao, Becatien H. 28 76 77 77 5 22 27 27
Yao, Daqing 3 6 23 363 5 13 54 582
Yao, David 0 2 7 144 4 10 25 615
Yao, Fang 0 6 58 364 12 30 169 533
YAO, Jean-Marie K. 0 0 1 146 3 4 21 782
Yao, Jingjing 0 1 10 10 3 9 59 59
Yao, Lee J. 4 9 30 302 9 29 84 1,434
Yao, Richard Tolentino 1 10 30 1,283 45 133 347 4,871
Yao, Song 1 2 5 293 1 4 17 1,122
Yao, Vincent w. 4 20 93 1,886 51 145 480 6,985
Yao, Wen 14 38 213 2,521 37 108 358 4,972
Yao, Wenying 1 2 17 252 13 20 116 598
Yao, Yang 59 108 285 4,117 113 261 858 13,273
Yao, Yao 1 3 25 150 6 15 32 85
Yao, Zhiyong 0 0 6 151 1 3 27 398
Yap, Chee Jin 0 0 0 35 0 0 4 194
Yapor, Mijail 2 5 15 41 9 15 44 147
Yared, Pierre 11 48 269 5,015 71 187 623 13,889
Yaremenko, Nataliia Sergiivna 0 0 0 16 0 0 1 53
Yarime, Masaru 1 2 10 344 5 14 65 1,551
Yarkin, Alexander Mikhailovich 2 4 19 87 5 12 73 264
Yaron, Amir 10 46 201 9,651 78 217 815 29,938
Yaruro Jaime, Ana María 5 18 60 137 10 39 146 338
Yasar, Mahmut 8 49 246 4,197 50 187 727 9,970
Yasar, Yavuz 0 0 1 185 1 4 21 1,027
Yaseen, Ghulam 0 1 8 767 2 17 43 2,385
Yaseen, Muhammad Rizwan 1 2 43 50 3 13 110 128
Yashchenko, Sergei Olegovich 0 0 0 5 0 1 3 35
Yashiro, Naomitsu 5 13 122 552 14 43 146 1,433
Yashiv, Eran 5 21 89 4,999 62 167 538 17,799
Yasin, Evgeny G. 0 0 4 8 32 36 61 1,599
Yaskal, Ihor 0 2 11 31 2 5 24 132
Yasmin, Bushra 2 4 20 394 14 29 77 1,129
Yasser, Qaiser Rafique 1 1 7 169 2 6 21 543
Yassin, Shaimaa 3 4 13 217 8 24 118 254
Yastrebov, Gordey 0 0 9 51 0 1 18 185
Yasuda, Yosuke 0 3 12 326 13 38 121 1,110
Yasugi, Mariko 0 0 0 51 0 1 4 564
Yasui, Kengo 0 0 4 40 4 5 15 96
Yasui, Yuta 1 2 22 39 1 9 46 50
Yasuoka, Masaya 11 47 241 1,209 36 89 410 2,757
Yatchew, Adonis 35 69 195 4,611 88 167 484 12,153
Yates, Andrew J. 8 21 95 1,846 35 85 329 5,604
Yates, Anthony 14 30 99 5,706 39 103 366 22,379
Yates, Judith Nancy 1 9 41 437 9 25 116 3,073
Yatiwelle Koralalage, Weerakoon Banda 0 0 1 7 0 1 4 28
Yatsenko, Yuri 2 7 42 1,044 19 49 190 3,184
Yavas, Abdullah 14 54 169 4,544 36 146 530 16,098
Yavuzoglu, Berk 4 34 40 79 7 20 37 218
Yawson, Robert M. 1 1 9 137 7 12 58 1,157
Yaya, Mehmet ERDEM 0 0 18 314 6 31 102 1,302
Yaya, Olaoluwa SIMON 31 59 121 309 43 106 243 895
Yayla, Hilmi Erdogan 1 1 8 590 6 17 34 2,047
Yayla, Münür 0 2 6 152 3 5 24 380
Yazan, Abdurrahman Mete 1 1 1 9 4 5 8 50
Yazbeck, Myra 15 26 68 972 29 89 284 2,984
Yazdani, Saeed 0 0 1 141 7 7 23 1,052
Yazgan, Ege 4 17 100 2,413 41 111 485 5,894
Yazici, Hakki 2 6 92 388 19 47 248 901
YAZICI, Mehmet 0 0 1 88 0 2 5 271
Ybrayev, Zhandos 1 1 11 20 4 7 36 64
Yeager, Elizabeth A. 2 4 16 268 10 18 70 1,010
Yeaple, Stephen Ross 67 188 716 15,761 234 621 2,194 40,593
Yearwood, Douglas L. 0 0 4 111 2 3 11 389
Yeates, Stuart andrew 0 3 18 203 2 11 53 1,103
Ye, Bing 1 7 41 54 23 43 157 237
Yeboah, Felix Kwame 3 13 37 166 10 34 112 327
Yeboah, samuel Asuamah 0 0 0 39 0 4 11 344
Yedan, Ali 0 0 2 24 0 1 12 70
Yedgenov, Bauyrzhan 0 2 9 74 0 8 22 80
Yedid-Levi, Yaniv 3 15 52 737 22 60 249 1,715
Yee, Au Shion 0 0 2 25 2 2 18 142
Yee, Kenton K. 1 2 5 248 3 7 12 1,258
Yegen, Eyub 0 2 7 26 1 7 25 73
Yegorov, Igor 0 1 11 110 3 5 35 425
Yegorov, Yuri 8 20 90 1,032 93 257 1,096 5,381
Ye, Guangliang 7 8 29 493 18 34 132 1,752
Ye, Haichun 26 61 179 2,089 116 224 485 5,103
Ye, Hang 1 4 11 94 19 66 267 914
Yeh, Chun-Hsien 1 1 2 204 3 5 32 900
Yeh, Hsien-Hung Herman 0 0 1 52 2 2 5 199
Yektas, Hadi 0 5 11 306 5 15 69 1,063
Yeldan, Erinc 19 66 231 6,369 90 257 804 33,954
Ye, Lixin 4 9 31 1,469 21 43 158 5,382
Yellen, Janet L. 69 218 720 12,128 215 618 2,267 31,628
Yelou, Clement 0 0 12 557 3 12 44 1,802
Yelowitz, Aaron 4 26 164 4,288 99 244 785 25,344
Ye, Maoliang 0 0 0 131 2 2 7 392
Yemba, Boniface P. 2 4 14 29 9 19 56 89
Yemtsov, Ruslan G. 7 19 71 3,030 28 75 271 12,876
Yenalyev, Maxim 0 0 0 0 2 2 6 50
Yencha, Christopher 0 3 17 109 19 52 92 299
Yener, Haluk 0 3 5 142 5 13 44 476
Yengin, Duygu 2 22 37 281 22 45 127 1,211
Yeniaras, Volkan 1 1 1 5 6 18 60 270
Yeni, Onur 0 1 4 36 3 8 24 194
Yenmez, M. Bumin 7 29 123 683 37 99 407 2,094
Yeoh, Melissa M. 0 0 2 24 2 5 16 211
Yeong-Sheng, TEY (John) 2 12 37 1,843 31 111 232 8,780
Yepes, David A. 1 1 2 36 4 5 16 61
Yepez, Carlos A. 0 2 8 25 1 12 36 76
Yereli, Ahmet Burçin 0 4 18 109 7 27 86 325
Yeremchenko, Olga A. 0 0 0 10 3 5 10 43
Yergeau, Gabriel 0 0 9 47 1 3 22 48
Yerger, David Brian 0 1 7 283 2 14 67 1,570
Yermack, David Larry 39 175 622 9,548 130 431 1,586 30,737
Yerokhin, Oleg 0 1 8 550 19 52 110 2,183
Yerramareddy, Indira 1 1 3 134 2 3 15 465
Yerushalmi, Erez 1 7 17 131 10 24 76 259
Yeshineh, Alekaw Kebede 2 10 31 66 10 20 72 111
Yesilirmak, Muharrem 0 0 1 1 3 5 15 22
Yesiltas, Sevcan 4 10 47 484 11 47 198 1,540
Yesilyurt, Filiz 0 3 9 458 6 35 104 3,536
Yesilyurt, M. Ensar 0 2 17 529 9 46 163 4,709
Yesimov, Serhii 2 2 2 4 7 12 31 49
Yesin, Pinar Ayse 8 47 119 1,415 52 160 445 4,498
Yessimzhanova, Saira 0 1 3 11 0 3 10 29
Yeter, Mustafa 2 5 29 334 23 38 143 860
Yetkiner, Ibrahim Hakan 21 82 324 8,020 98 300 1,114 27,459
Yetman, James 39 122 343 4,659 137 299 855 15,203
Yetter, Erin A. 0 2 5 53 4 17 52 322
Yeung, Arthur 0 0 0 167 0 0 0 364
Yeung, Danny 2 7 47 509 25 55 208 1,718
Yeung, May T. 1 1 9 210 20 28 60 1,129
Yeung, Timothy Yu-Cheong 2 2 4 58 7 10 24 92
Yeung, Wai Chung Henry 6 19 67 1,700 39 99 274 7,793
Yew, Siew Ling 1 13 70 669 39 73 308 1,731
Ye, Xinyue 1 4 14 33 4 17 63 212
Yezer, Anthony Marvin 5 13 70 1,779 20 62 300 7,206
Yfantopoulos, John 0 0 3 244 12 20 41 1,131
Ygosse Battisti, Jolanda Eline 0 0 3 18 0 0 7 86
Yiengprugsawan, Vasoontara 0 0 3 40 4 4 17 204
Yien, Lim chia 0 4 29 57 3 20 97 174
Yigit, Ozlem 0 1 8 76 3 10 42 286
Yigit, Serkan 2 7 17 805 12 21 52 4,940
Yigit, Taner 2 6 30 2,334 21 50 162 7,640
Yi, Hongmei 7 14 74 841 33 83 264 2,240
Yi, Insill 0 0 1 7 0 0 1 27
Yi, Jianxin 0 0 1 66 6 8 19 516
Yi, Jing 3 4 14 82 5 9 35 190
Yi, Junjian 22 80 210 3,307 80 244 724 9,454
Yi, Kei-Mu 45 183 652 18,182 181 536 1,890 62,853
yilanci, Veli 5 18 60 1,083 24 71 247 3,904
Yilankaya, Okan 1 8 28 2,165 27 61 223 9,162
YILDIRAN, Cenk Ufuk 0 1 2 2 1 6 10 10
Yildiran, Levent 1 3 6 561 5 10 53 2,855
YILDIRIM, Dilem 4 9 36 714 20 39 123 1,601
Yildirim, H. Semih 1 3 35 1,130 8 26 132 2,791
Yildirim, Julide 4 17 69 2,104 21 66 250 7,049
Yildirim, Mustafa 0 0 6 42 2 2 45 150
YILDIRIM, Nuri 0 1 9 441 10 16 81 1,680
Yildirim, Pinar 2 14 93 169 11 48 164 281
Yildirim, Ramazan 0 1 8 47 1 4 14 106
Yildirim, Zekeriya 2 8 22 331 8 24 84 898
Yildirir, Hilal 2 3 12 68 2 6 35 189
Yildiz, Halis Murat 41 202 665 3,673 108 486 1,345 8,879
Yildizhan, Celim 2 3 27 239 13 26 110 752
Yildiz, Helene 0 0 0 0 2 14 31 39
Yildiz, Kemal 1 4 9 27 3 12 32 90
Yildiz, Muhamet 4 7 29 1,553 18 36 183 6,338
Yildizoglu, Murat 6 13 74 4,819 39 97 422 18,807
Yildiz, Özgür 7 16 85 568 27 60 266 1,529
Yildizparlak, Anil 0 0 2 38 0 0 9 138
Yilmaz, Cengiz 1 5 14 437 14 51 143 2,802
Yilmaz, Engin 5 8 64 177 11 13 69 198
Yilmazer, Tansel 1 6 32 642 14 37 127 2,504
Yilmaz, Fatih 2 8 40 203 11 42 136 405
Yilmaz, Kamil 125 393 1,403 11,253 361 1,096 3,741 35,643
Yilmazkuday, Demet 2 2 28 313 8 22 130 1,020
Yilmazkuday, Hakan 8 48 265 3,852 68 204 868 11,216
Yilmaz, Kuzey 3 7 27 1,158 28 60 190 4,232
Yilmaz, Levent 0 0 0 58 1 4 15 107
Yilmaz, Mesut 1 3 9 149 3 14 49 628
Yilmaz, Murat 1 2 6 133 2 4 17 323
Yilmaz, Ozhan 1 6 8 59 2 9 25 107
Yilmaz, Sakir Devrim 1 10 28 1,057 15 38 104 2,961
Yim, Andrew 0 4 13 238 10 26 58 995
Yi, Myung Hoon 10 34 76 626 22 63 178 1,702
Yin, Deyun 0 2 25 25 0 2 10 10
Yin, Fengbao 3 7 23 258 8 13 44 624
Yinger, John 9 31 128 6,035 54 184 938 29,155
Ying, Huikang 1 1 18 332 6 9 57 495
Ying, John S. 0 3 14 939 5 17 66 3,965
Ying, Xiao Hua 0 1 4 194 0 1 6 755
Yin, Heng 0 3 12 109 4 12 43 366
Yin, Jason Z. 0 0 1 119 1 2 7 419
Yin, Libo 2 20 113 314 41 124 521 1,246
Yin, Shou-Yung 0 1 6 97 3 8 30 256
Yin, Ting 1 2 6 154 1 2 23 656
Yinusa, Olalekan Dauda 1 1 20 585 4 12 90 2,158
Yin, Wei 0 1 14 146 3 11 40 318
Yin, Wesley 3 5 28 1,104 20 48 163 4,400
Yin, Xiangkang 4 9 41 1,846 47 92 328 24,451
Yin, Xiaopeng 1 1 6 214 5 13 34 902
Yin, Yong 1 5 44 3,052 16 38 181 6,214
Yin, Yuliang 0 0 0 3 0 0 1 53
Yip, Chi-Man (Winnie) 0 4 13 1,795 6 16 57 5,936
Yip, Chong K. 8 45 148 6,002 45 157 599 29,528
Yip, George 1 1 10 165 4 8 27 514
Yip, Terry Ansel 0 5 21 114 5 13 44 177
Yiridoe, Emmanuel 0 1 14 452 9 23 77 2,468
Yirmibesoglu, Funda 2 6 12 1,040 6 20 64 3,517
Yi, Sang-Seung 2 9 21 1,524 8 25 85 6,357
Yitzhaki, Shlomo 46 150 617 16,678 173 521 1,884 59,104
Yıldırım, Durmuş Çağrı 5 9 34 143 15 37 109 237
Yıldırım, Ertugrul 2 8 19 203 12 31 81 1,230
Yıldırım, Sadullah 2 14 32 295 16 54 123 546
Yıldırır Keser, Hilal 2 3 18 91 9 22 85 296
Yıldız, Sebahattin 0 0 2 75 1 1 16 314
Yılmaz, Emine 0 1 2 31 8 23 52 490
Yılmaz, Erdal 10 18 52 617 39 76 267 3,359
Yılmaz, Gökhan 7 28 74 1,122 28 109 322 4,819
Yılmaz, Mustafa Kemal 2 4 6 144 12 22 52 955
Yılmaz, Oğuzhan 0 0 0 6 0 0 4 30
Yılmaz, Özgür 0 1 6 83 3 9 24 578
Yılmaz, Tuba 2 5 5 5 2 9 9 9
Yoder, Jonathan Keith 4 16 64 3,120 37 86 328 12,031
Yoeli, Erez 1 1 1 1 2 4 22 22
Yogatama, Aditya Rangga 1 1 5 62 1 5 22 147
Yogo, Motohiro 33 111 360 10,810 222 558 1,555 32,569
Yogo, Thierry Urbain 8 16 68 1,378 28 65 291 3,286
Yoguel, Gabriel 2 9 80 1,256 24 60 311 4,577
Yohe, Gary Wynn 4 17 94 3,860 52 174 608 16,703
Yohou, Djedje Hermann 3 8 18 162 15 25 72 318
Yokoo, Hide-Fumi 1 4 7 93 3 7 17 281
Yokota, Koji 0 0 0 9 0 1 6 83
Yokotani, Akira 0 1 1 31 1 2 6 35
Yokoyama, Izumi 9 22 75 878 23 60 245 2,866
Yokoyama, Kazuki 1 2 3 318 5 6 19 1,721
Yoldas, Emre 2 6 34 728 26 52 172 1,782
Yol, Nicolas 5 9 55 59 16 44 135 141
Yonezawa, Hidemichi 10 37 143 824 50 134 480 1,563
Yong, Alexis 1 2 8 73 4 7 23 274
Yong, Chen Chen 0 2 17 154 12 37 135 1,580
Yong, Dorothé Ngondjeb 0 0 1 4 0 1 5 23
Yong, Jongsay 1 6 32 2,791 20 53 200 10,035
Yong, Karen 0 0 0 2 0 0 0 11
Yongoua Tchikanda, Gaelle Tatiana 2 6 34 124 9 45 124 207
Yoo, Byoung Hark 3 3 5 166 9 16 45 1,815
Yoo, Byung Sam 7 30 91 3,151 30 91 343 10,550
Yoo, Hong Il 14 44 242 2,043 72 234 1,067 6,109
Yoo, Kwang-Yeol 3 5 26 3,505 13 29 117 11,088
Yoong, Joanne 0 1 11 380 15 39 123 1,874
Yoon, Hyungseok 4 7 17 34 10 17 88 179
Yoon, Jae-Ho 1 1 1 214 2 2 6 660
Yoon, Kiho 1 3 25 1,563 11 25 115 5,336
Yoon, Kyung Hwan 3 13 42 544 12 45 162 1,771
Yoon, Sang W. 0 0 2 165 3 4 24 383
Yoon, Seong-Min 8 25 143 1,128 51 130 536 3,839
Yoon, Young-Ro 0 0 1 65 1 1 9 318
Yoo, Seung Han 8 15 19 572 20 35 85 1,107
Yoo, Seung-Hoon 7 26 132 3,007 85 187 675 11,225
Yordanova, Desislava Ivanova 0 5 26 175 9 22 86 1,056
Yordanov, Vilimir 0 0 1 48 1 2 6 137
Yörük, Barış K. 3 27 75 1,350 74 174 478 5,974
Yorukoglu, Mehmet 7 34 142 5,551 39 124 495 26,113
Yorulmazer, Tanju 31 73 259 5,581 106 242 902 15,847
Yosef, Sivan 0 0 2 27 0 0 3 155
Yoshida, Chisato 1 1 5 149 2 5 16 1,135
Yoshida, Jiro 2 5 16 477 9 24 117 1,636
Yoshida, Kazuo 0 0 0 72 1 1 14 408
Yoshida, Shohei 4 7 42 157 8 21 119 375
Yoshida, Yuichiro 5 11 106 1,418 34 73 329 4,092
Yoshida, Yushi 3 16 62 2,517 37 90 305 9,208
Yoshihara, Naoki 2 21 144 4,099 92 235 874 20,081
Yoshimi, Taiyo 0 9 42 458 11 41 171 1,206
Yoshino, Joe Akira 0 2 23 1,015 17 29 113 3,218
Yoshino, Naoyuki 13 48 225 4,339 103 231 840 10,686
Yoshino, Yutaka 0 0 17 837 9 20 102 2,646
Yoshizaki, Yasunori 0 1 13 195 7 13 68 491
Yotov, Yoto V. 118 460 1,731 8,527 348 1,135 4,105 16,926
Yotsuya, Koichi 0 0 0 51 0 0 2 234
Yotzov, Victor Ivanov 0 5 19 106 11 23 68 392
Youderian, Xiaoyan Chen 2 8 29 190 6 22 86 506
Yougbaré, Lassana 0 0 0 62 3 7 9 164
You, Hye Mi 0 0 3 20 0 0 5 74
You, Jing 5 16 100 1,218 60 138 553 3,320
You, Liangzhi 12 36 132 3,816 54 145 575 14,375
Younas, Javed 1 15 75 1,168 23 65 262 3,630
Younas, Zahid Irshad 0 1 5 47 6 13 41 321
Younes, Ben Zaied 4 14 57 392 24 83 313 1,231
Young, Andrew Thomas 14 45 161 8,605 160 372 1,285 35,000
Young, Chester Edwin 1 3 17 392 6 29 79 2,074
Young, Chris 2 6 11 179 8 14 30 487
Young, David Thomas 3 12 33 175 15 45 153 690
Young, Denise 1 6 26 897 10 34 143 6,034
Young, Eric R. 24 72 331 7,238 148 331 1,216 21,503
Younger, Stephen D. 5 10 48 3,530 15 30 149 11,309
Young, Garry 14 46 196 8,830 67 163 640 34,667
Young, H. Peyton 17 54 226 9,678 71 201 690 28,341
Young, Leslie 3 11 26 2,266 40 97 314 10,354
Young, Martin Robert 2 9 32 1,266 9 51 125 5,047
Young, Michael Denis 3 14 65 5,230 11 56 196 20,444
Young, Michael S. 1 3 9 1,200 3 12 35 5,763
Young, Robert A. 0 0 0 305 2 11 28 1,637
Younis, Fizza 3 7 33 113 8 21 79 231
Yousefian, Ali 0 0 0 5 0 1 5 26
Yousefi-Sahzabi, Amin 0 0 0 17 0 0 1 113
Yousfani, Abdul Majid 0 0 0 482 1 3 5 1,693
YOUSFI, Ouidad 0 5 36 1,471 70 104 281 4,383
Youssef, Mohd Hassan 0 0 0 16 0 0 1 94
Yousuf, Ahmed Sadek 0 2 4 138 0 2 21 223
Youtie, Jan 8 15 71 852 18 47 206 3,168
You, Wen 2 8 31 707 15 33 117 3,361
Ypma, Gerard 5 7 51 128 18 35 163 373
Yuan, Chunming 0 6 24 441 23 38 124 1,790
Yuan, Haishan 0 0 2 8 1 1 7 30
Yuan, Huiping 1 4 24 1,233 21 42 155 4,380
Yuan, Jiahai 6 15 54 704 31 90 323 3,098
Yuan, Jiang 0 0 0 282 0 2 5 633
Yuan, Kathy 2 4 25 1,091 18 42 176 3,729
Yuan, Mingwei 0 0 8 4,010 10 25 67 22,841
Yuan, Wang Shenq 0 0 1 4 1 1 7 88
Yuan, Xiao-Chen 2 10 28 288 23 56 156 774
Yuan, Xiaotong 1 4 10 29 4 8 25 36
YUAN, Yan 2 10 32 1,077 14 41 159 4,001
Yuan, Yu 23 62 198 1,064 76 185 553 3,077
Yuan, Yue 0 2 4 46 3 6 19 143
Yuan, Yufei 3 6 14 417 10 30 97 1,309
Yuan, Yun pu 1 1 7 135 13 30 54 588
Yu, Bingxin 13 42 111 4,008 38 132 410 12,471
Yu, Biying 1 1 7 97 2 3 37 438
Yucel, Ali Gokhan 0 0 0 0 0 1 5 7
YUCEL, Fatih 0 3 5 99 2 10 14 311
Yucel, Mine Kuban 27 59 222 9,614 127 261 836 47,066
Yücel, Mustafa Eray 11 36 106 3,305 37 105 472 14,077
YÜCEL, Rahmi 2 8 27 359 14 57 191 2,590
Yüceol, Hüseyin 0 0 0 0 0 0 2 2,227
YÜCER, Ayçıl 5 10 42 322 16 44 179 1,288
Yu, Changhua 2 9 45 447 22 44 170 777
Yu, Chia-Ming 1 2 14 806 15 19 55 1,927
Yuchtman, Noam 14 38 185 2,528 107 265 986 6,216
Yu, Chunjiao 0 2 9 37 0 3 14 82
Yudanov, Andrei 0 0 0 42 6 8 19 288
Yu, Derek 8 40 157 5,356 141 498 1,877 26,490
Yudin, Greg 0 0 0 0 2 2 2 13
Yudistira, Donsyah 2 2 21 3,863 13 31 111 8,443
Yudkevich, Maria 1 3 24 554 21 58 211 1,976
Yue, Chengyan 3 8 35 2,054 22 63 238 9,291
Yu, Edison 10 23 80 511 26 73 250 1,214
Yue, Heng 3 14 52 874 17 65 188 3,362
Yueh, Linda 8 21 76 2,635 27 77 277 8,460
Yue, Ho Yin 0 1 3 20 0 2 4 59
Yue, Kan 0 0 1 38 3 3 17 231
Yuen, Kevin Kam Fung 0 0 0 3 0 0 1 39
Yu, Eric Jinsan 0 1 2 28 2 3 5 62
Yue, Vivian Zhanwei 7 25 88 2,993 30 94 354 9,354
Yue, Xiaoguang 0 0 0 11 7 15 40 103
Yue, Yang 0 2 3 105 2 7 17 412
Yu, Fang 8 19 42 409 14 34 109 1,237
Yu, Fei 0 0 0 147 1 6 11 837
Yufei, Ren 4 10 32 448 23 54 169 1,548
YU, Ge 0 0 0 98 0 1 1 430
Yu, Hai-Chin 0 0 1 1,218 6 8 32 4,066
Yu, Han 2 10 72 128 6 18 66 192
Yu, Haomiao 3 5 32 539 10 25 103 1,491
Yu, Hui-Kuang Tiffany 2 7 19 436 10 20 70 1,636
Yu, Jeff Jiewei 1 1 4 336 5 7 23 1,102
Yu, Jian 0 0 0 13 0 0 2 58
YU, Jianyu 2 2 30 250 6 15 71 662
Yu, Jihai 27 84 275 2,488 67 223 705 6,495
Yu, Jisang 7 36 57 106 10 39 105 220
Yu, Jun 23 64 413 9,894 167 356 1,445 31,663
Yu, Jung-Suk 0 0 0 599 1 1 8 1,817
Yu, Kam 0 1 5 178 4 7 33 1,052
Yuki, Kazuhiro 3 13 64 1,531 21 54 208 5,288
Yüksekbilgili, Zeki 0 5 24 135 12 31 113 428
Yuksel, Canan 6 24 89 735 37 106 386 2,616
Yuksel, Fatih 0 0 0 8 0 2 2 33
Yüksel, Fati̇h 0 0 0 8 0 2 2 33
Yüksel, Mustafa Kerem 2 3 11 122 9 26 73 411
Yuksel, Mutlu 4 8 36 810 15 50 323 3,585
Yuksel, Serkan 1 1 3 37 4 9 29 192
Yukutake, Norifumi 5 7 21 168 12 30 83 879
Yuldashev, Oybek Bekhzadovich 0 2 12 276 3 17 70 567
Yu, Lean 1 4 26 524 12 30 153 2,398
Yu, Lei 0 0 1 422 1 2 8 1,777
Yulek, Murat 0 0 3 184 2 6 18 862
Yu, Li 5 11 28 761 30 61 167 2,221
Yu, Linhui 4 9 24 235 9 16 64 671
Yumanova, Natalya N. 0 0 0 0 0 0 10 33
Yu, Miaojie 24 66 180 2,430 74 219 693 6,713
Yu, Min-Teh 1 4 23 842 16 36 144 4,005
Yum, Minchul 28 37 52 107 162 211 252 348
Yumna, Athia 4 6 15 190 16 21 60 608
Yüncüler, Çağlar 0 13 43 232 16 60 185 589
Yunez-Naude, Antonio 2 10 34 1,349 9 33 88 5,101
Yung, Chris 1 4 10 289 5 14 29 986
Yung, Julieta 3 6 21 138 12 24 71 151
Yun, Hayong 0 0 0 86 1 1 8 404
Yun, Kwan Koo 0 1 7 378 4 12 50 2,888
Yun, Lihong 1 2 8 567 7 11 39 2,104
Yun, Myeong-Su 18 77 319 11,180 137 306 1,038 46,830
Yunoue, Hideo 1 3 16 434 8 22 91 1,896
Yun, Seong 1 15 23 89 12 17 70 223
Yun, Sungho 0 4 11 239 8 16 59 1,269
Yun, Tack 6 35 169 5,505 39 142 521 12,436
Yunus, Jamal Nordin 1 4 11 26 5 24 64 133
Yunus, Mohammad 0 0 5 207 1 2 15 725
Yu, Pei Cheng 10 13 13 13 11 11 11 11
Yu, Philip L.H. 2 6 15 1,707 10 26 64 5,737
Yu, Pingkang 0 1 1 994 3 5 11 1,880
Yurdagul, Emircan 31 54 124 357 34 80 235 720
Yurdakul, Funda 0 0 0 8 2 2 8 119
Yurday, Zeynep 0 0 1 31 0 1 3 139
Yurekli (Yürekli), Sitki (Sıtkı) 1 2 3 10 4 7 14 95
Yuret, Tolga 0 3 16 305 5 10 67 2,026
Yurko, Anna V. 2 11 33 559 21 57 188 3,318
Yurmanova, Helena Alexandrovna 0 0 0 1 0 0 1 16
Yurt, Emel 0 1 2 160 0 2 20 820
Yurtoglu, Burcin B. 17 98 349 7,393 64 261 1,013 21,511
Yurtseven, Caglar 2 4 16 62 5 19 87 307
Yurukoglu, Ali 4 11 56 725 34 122 388 1,926
Yu, Run 0 17 43 479 5 33 105 1,372
Yu, Sandy 0 0 10 12 1 3 32 40
Yu, Sherry Xinrui 3 3 7 19 5 12 33 90
Yu, Shih-Ti 2 5 50 1,129 18 38 153 3,133
YU, Shiwei 2 12 33 390 15 44 131 1,324
Yu, Shu 4 14 60 1,034 10 44 216 2,716
Yusifov, Sabuhi 0 3 14 161 2 11 40 400
Yusifzada, Leyla 1 6 14 114 6 13 39 195
Yusof, Jeffrey 0 0 3 71 1 1 11 97
Yusop, Zulkornain B. 8 27 108 6,274 31 105 311 21,133
Yusrina, Asri 0 0 0 25 3 3 10 118
Yusuf, Arief Anshory 35 127 609 14,352 175 445 1,864 45,547
Yusuf, muhammad Dandume 1 6 33 296 7 25 154 1,064
Yusuf, Shahid 5 22 52 3,902 60 107 354 15,049
Yusuf, Sulaimon Aremu 1 8 32 350 11 37 129 794
Yusupov, Kakhramon 0 1 5 60 1 8 21 161
Yusupov, Nurmukhammad 1 10 33 373 4 29 105 1,050
Yu, Tongkui 0 0 6 358 2 4 24 682
Yu, Tun-hsiang Edward 0 9 55 3,041 87 161 1,011 13,735
Yu, Wei-Choun 1 4 20 709 3 11 57 1,637
Yu, Wusheng 0 4 14 2,131 6 15 69 8,623
Yu, Xiangrong 5 10 36 522 14 25 123 1,138
Yu, Xiaodan 2 3 24 395 4 12 103 594
Yu, Xiaohua 36 94 296 3,661 136 308 1,055 12,406
Yu, Xiaoyun 1 4 17 1,060 6 33 106 3,770
Yu, Yan 0 0 0 160 0 1 13 872
Yu, Yihua 30 77 282 2,302 79 201 720 6,349
Yu, Zhengfei 0 1 1 76 0 1 9 125
Yu, Zhihao 2 11 55 3,224 21 65 288 13,463
Yu, Zhihong 3 11 62 1,647 18 60 272 4,845
Yvrande-Billon, Anne 0 3 11 703 6 26 78 2,375