Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Yabrudy Vega, Javier 0 0 0 28 0 1 1 139
Yabu, Tomoyoshi 3 9 38 2,721 31 51 225 9,354
Yacob, Mohd Rusli 0 0 0 38 0 0 1 178
Yacouba, kassouri 1 5 22 95 5 14 63 368
Yacuzzi, Enrique 20 55 351 34,815 196 402 2,940 281,642
Yadava, Anup Kumar 3 7 18 35 3 9 29 43
Yadav, Bhawna 0 0 1 3 0 0 2 27
Yadav, Chandra shekhar 0 0 0 1 0 0 4 18
Yadav, Jayant 0 1 1 18 1 3 16 108
Yadav, Mahipal singh 0 0 0 25 0 6 14 187
Yadav, Milind KUMAR 0 1 4 5 0 1 6 9
Yadav, Niru 3 4 13 221 3 8 46 719
Yadav, Pratima 0 0 1 3 0 0 3 19
Yadav, Sandeep 3 7 31 82 8 31 105 228
ya, DU Zhuo 1 2 3 3 2 4 6 6
Yagan, Danny 16 38 196 3,276 72 181 813 12,122
Yaghoubi, Mona 1 6 23 237 8 19 73 815
Yagihashi, Takeshi 0 7 31 471 4 24 115 1,262
Yagi, Michiyuki 2 12 57 1,025 16 54 261 2,415
Yagi, Tadashi 0 0 6 277 1 6 31 1,479
Yagman, Ece 0 4 9 92 6 19 56 235
Yagmur, Mete Han 1 2 4 37 2 9 18 123
Yago, Milton Acaye 2 3 7 197 2 8 21 762
Yaguchi, Yue 0 0 1 172 1 1 9 573
Yahaya, Mohamad Fadhili 0 0 1 1 0 0 3 3
Yajima, Giuliano Toshiro 4 18 102 449 20 47 250 1,116
Yajima, Yoshihiro 0 0 0 93 0 0 6 746
Yakhin, Yossi 2 10 38 386 8 29 110 1,141
Yakhontova, Yelena Sergeevna 0 0 0 12 0 0 0 17
Yakhshilikov, Yorbol 25 39 146 1,167 44 100 392 3,988
Yakita, Akira 3 9 69 2,001 9 46 260 6,981
Yakovenko, Victor M. 7 34 70 1,556 23 60 201 6,854
Yakovleva, Anna Yurievna 0 0 1 74 0 0 5 142
Yakovleva, Ekaterina Urievna 0 0 3 39 1 1 10 165
Yakovleva, Kseniya 0 1 5 162 1 5 24 471
Yakovlev, Andrei A. 0 1 5 770 2 11 75 7,189
Yakovlev, Evgeny 5 19 55 2,093 49 104 301 8,992
Yakovlev, Igor' 2 13 51 154 4 25 132 444
Yakovlev, Pavel A. 3 8 37 832 10 33 132 3,831
Yakubov, Murat 2 4 6 40 2 6 15 227
Yakubu, Ahmed 0 1 7 101 12 30 77 463
Yakubu, Ibrahim Nandom 3 4 21 120 6 14 84 676
Yakut, Aykut Mert 1 2 12 180 4 8 37 523
YALAMA, Abdullah 0 0 2 203 3 7 37 2,365
Yalamov, Todor 0 1 1 154 0 4 13 727
YALCIN, Cihan 3 9 72 3,735 15 79 345 15,226
Yalcin, Erdal 285 845 3,698 8,981 578 1,702 8,610 26,563
YALCINKAYA, Yusuf 0 0 1 15 0 0 2 66
Yalcin, Yeliz 1 7 18 1,043 10 36 113 4,733
Yalçıntaş, Altuğ 1 2 15 768 4 11 58 2,588
Yalçıntaş, Murat 2 4 18 100 2 11 52 372
Yaldız Hanedar, Elmas 1 2 9 379 3 9 30 1,619
Yalew, Amsalu Woldie 3 6 17 529 6 12 64 2,897
YALEW, Belainew Belete 0 1 7 49 2 4 21 241
Yalincak, Orhun Hakan 1 5 22 182 9 31 267 1,364
Yallwe, Alem HAGOS 0 0 1 133 0 2 8 306
Yalonetzky, Gaston Isaias 7 18 105 1,614 33 96 389 5,967
Yalta, A. Talha 0 5 24 2,576 6 26 119 8,750
Yalta, Ayse Yasemin 1 7 26 2,174 3 28 122 7,255
Yalyalieva, Tatiana V. 0 0 1 8 0 0 1 47
Yamada, Daichi 0 1 4 63 1 4 14 269
Yamada, Eiji 3 9 34 256 9 26 111 471
Yamada, Eri 0 0 0 24 0 0 3 120
Yamada, Gustavo 49 103 862 13,108 229 559 4,114 56,575
Yamada, Hiroyuki 6 57 217 2,839 71 209 1,469 11,378
Yamada, Katsunori 0 3 25 2,440 9 30 174 9,081
Yamada, Kazuo 1 1 16 236 2 7 72 861
Yamada, Ken 13 34 139 2,429 20 73 316 6,330
Yamada, Kyohei 1 2 9 59 1 5 27 196
Yamada, Takahiro 1 1 2 184 1 5 26 450
Yamada, Takeshi 1 3 8 725 6 20 58 4,545
Yamada, Tetsuji 1 1 5 1,581 8 12 38 10,934
Yamada, Tomoaki 7 21 74 2,087 13 73 301 6,792
Yamaga, Hisaki 0 2 13 379 2 7 42 2,413
Yamagata, Takashi 19 82 309 9,455 91 262 1,062 30,822
Yamagata, Tatsufumi 3 9 33 2,210 13 31 147 9,100
Yamagishi, Atsushi 7 8 85 489 40 68 342 1,561
Yamaguchi, Katsuhiro 3 3 8 300 3 4 16 913
Yamaguchi, Masao 0 2 6 210 0 4 11 502
Yamaguchi, Rintaro 2 4 16 242 6 14 55 1,142
Yamaguchi, Shintaro 1 13 74 2,240 8 42 221 7,019
Yamaji, Hidetoshi 0 0 2 80 2 3 11 528
Yamakawa, Shigetaka 0 0 0 42 1 3 14 1,924
Yamak, Rahmi 0 4 11 1,042 11 40 161 8,347
Yamamori, Toru 1 3 21 120 7 19 56 358
Yamamoto, Fuyo 0 0 5 31 0 1 8 101
Yamamoto, Isamu 4 12 57 2,042 25 69 316 7,871
Yamamoto, Kazuhiro 2 7 20 2,930 12 30 134 12,119
Yamamoto, Ryuichi 2 4 22 321 3 14 79 1,414
Yamamoto, Shugo 0 0 7 163 0 2 19 637
Yamamoto, Yohei 2 9 79 1,920 28 101 475 5,573
Yamamoto, Yuki 1 2 20 198 1 10 64 840
Yamamura, Eiji 35 96 422 11,880 107 360 1,865 46,625
Yamana, Kazufumi 8 16 56 357 24 57 253 1,293
Yamane, Chisako 0 1 5 378 3 8 20 864
Yamane, Fumihiro 0 0 4 32 3 11 32 185
Yamane, Shoko 0 2 10 792 4 9 37 1,652
Yaman, Firat 0 2 10 301 1 8 37 1,370
Yamano, Norihiko 11 29 77 3,402 26 70 226 8,662
Yamano, Takashi 8 15 102 5,077 105 285 962 24,209
Yamarik, Steven 3 11 63 2,455 10 45 249 7,138
Yamasaki, Junichi 2 9 47 268 6 39 185 608
Yamashita, Hidetoshi 0 1 4 27 0 1 5 88
Yamashita, Nobuaki 1 7 35 2,829 7 31 186 8,570
Yamashita, Takuro 3 5 63 521 12 23 122 1,159
Yamashita, Yu 0 0 3 103 1 2 14 467
Yamauchi, Chikako 9 23 101 1,754 31 106 513 7,663
Yamauchi, Futoshi 6 14 77 4,231 22 56 294 16,948
YAMAUCHI, Isamu 0 2 13 524 6 16 82 1,360
Yamauchi, Naoto 0 2 2 160 0 3 13 773
Yamaura, Koichi 1 2 8 225 3 4 19 728
Yamazaki, Akio 3 7 46 337 8 24 123 850
Yamazaki, Satoshi 1 4 52 599 8 31 177 2,936
Yambare, Anki 1 3 10 29 1 3 23 89
Yameogo, Nadege Desiree 1 2 12 417 2 5 40 1,288
Yamin Slotkus, Paulius 0 0 1 3 0 0 5 51
YAMI, Saïd 0 2 5 129 0 4 14 1,561
Yamori, Nobuyoshi 7 26 107 5,538 28 86 424 24,766
Yanagi, Takahide 1 4 16 491 13 34 116 1,372
Yanagizawa-Drott, David 16 31 150 2,926 68 155 732 12,403
Yan, Aimin 0 0 3 241 0 2 11 786
Yanase, Akihiko 4 13 80 860 15 43 185 2,805
Yanbarisova, Diana 0 4 6 93 0 6 14 226
Yan, Beiling 4 16 24 1,704 12 24 87 8,800
Yan, Binjian 0 0 1 14 0 0 4 52
Yanbykh, Renata 0 2 11 464 8 119 354 3,672
Yan, Chengliang 0 1 2 93 0 1 4 299
Yan, Daying 0 0 4 307 3 9 28 861
Yandiev, Magomet 1 2 12 387 3 11 55 895
Yan, Dong 0 0 1 3 0 1 7 39
Yan, Eric 1 2 6 200 4 15 37 451
Yanes, Leo 0 0 3 251 0 1 8 1,164
Yañez, Cesar 0 3 8 518 0 5 24 1,812
Yanez, Guillermo José 0 0 0 227 0 0 3 873
Yáñez, José 0 0 5 222 1 1 10 1,286
Yanez-Pagans, Monica 2 8 113 2,172 16 48 184 6,847
Yanez-Pagans, Patricia 0 0 0 94 0 0 0 335
Yang, Alan Xian 0 1 8 782 0 2 27 2,925
Yang, Anton 1 1 2 51 2 2 9 105
Yang, Baochen 10 26 130 182 23 59 319 732
Yang, Bill Huajian 9 20 81 1,593 20 57 259 3,671
Yang, Bo 7 26 107 3,065 30 84 372 7,442
Yang, Boqiong 0 0 0 350 0 0 4 1,097
Yang, Chengyu 0 0 1 116 0 1 5 405
Yang, Choongryul 1 5 39 212 2 11 91 418
Yang, Chunyu 0 0 0 21 0 1 3 145
Yang, Cynthia Fan 1 6 25 223 6 20 90 615
Yang, Dar-Li 0 0 0 65 2 4 10 474
Yang, David Y. 29 82 378 2,068 76 272 1,294 6,493
Yang, Dean 30 87 368 9,008 136 336 1,364 30,063
Yang, Dennis Tao 5 19 134 8,436 51 141 618 36,689
Yang, Doo Yong 2 10 38 1,934 7 25 136 5,569
Yang, Fan 0 1 1 17 0 2 7 124
Yang, Fang 11 47 167 4,675 45 191 547 12,040
Yang, Fuyu 2 3 7 450 4 14 60 1,577
Yang, Guanyi 0 2 17 97 3 12 62 346
Yang, Hai 13 42 230 4,468 48 140 750 19,552
Yang, Han 1 1 1 17 1 1 5 41
Yang, Hee-Seung 1 8 37 449 6 31 130 1,695
Yang, Hongliang 0 2 5 1,541 1 4 24 5,260
Yang, Hongqiang 2 4 22 422 7 20 95 3,039
Yang, Huanxing 0 5 20 533 15 28 167 3,158
Yang, Jian 11 30 98 5,332 27 89 357 19,204
Yang, Jianxia 0 0 0 19 0 0 1 92
Yang, Jiawei 0 0 3 12 0 1 21 39
Yang, Jiawen 9 31 114 2,147 86 204 850 19,736
Yang, Jing 3 18 139 6,317 20 72 375 19,466
Yang, Jingjing 0 0 3 157 0 0 21 674
Yang, Jinrui 3 10 26 257 22 53 196 957
Yang, Jinyang 0 0 13 29 1 4 44 210
Yang, Joon-Mo 0 0 1 121 0 2 3 466
Yang, Juan 0 0 11 913 10 23 87 5,514
Yang, Judy 4 6 24 541 6 12 79 1,282
Yang, Jui-Chung 10 40 252 1,348 40 162 775 4,719
Yang, Jun 0 2 6 437 2 7 45 1,828
Yang, Jun 0 0 0 210 3 3 13 1,389
Yang, Ke 1 1 5 131 6 9 43 633
Yang, Kelly Kaili 0 3 5 27 0 3 15 74
Yang, Lavender yin 0 1 10 32 1 3 35 76
Yang, Lei 0 2 8 949 2 5 31 2,827
Yang, Li 3 8 40 993 18 35 145 3,342
Yang, Lijian 0 6 28 1,494 11 33 139 7,531
Yang, Ling 1 1 1 32 1 1 1 59
Yang, Liyan 6 17 74 839 25 70 309 3,521
Yang, Lu 4 12 71 642 19 55 290 2,569
Yang, Lucun 0 2 4 134 0 2 7 284
Yang, Meifeng 0 0 2 29 2 5 10 147
Yang, Michael Shuo 0 0 0 385 0 0 3 1,430
Yang, Minxian 2 14 45 2,088 14 52 161 7,589
Yang, Nathan 0 1 4 193 0 4 34 679
Yang, Panpan 0 1 3 51 0 2 9 182
Yang, Peter Jianhua 0 0 1 140 2 12 20 485
Yang, Philip 0 4 4 416 5 15 44 1,470
Yang, Po-Chieh 0 0 1 39 0 1 6 118
Yang, Qiao 1 1 1 101 2 2 3 202
Yang, Qing Gong 2 3 8 861 4 7 37 2,828
Yang, Sansi 0 0 4 89 1 2 24 348
Yang, Seung-Ryong 0 0 3 381 0 4 15 1,525
Yang, Sheng 0 0 1 113 0 0 3 427
Yang, Sheng-Ping 0 1 7 225 0 2 22 820
Yang, Sheng-Yung 2 4 22 835 4 11 65 2,746
Yang, Shu 3 5 26 164 12 30 144 810
Yang, Shubin 0 0 2 64 2 3 9 150
Yang, Shu-Chun S. 9 22 107 3,735 40 96 406 11,035
Yang, Songtao 0 1 2 9 0 4 9 45
Yang, Thomas Tao 1 1 4 287 5 8 31 828
Yang, Tzu-Yi 1 9 28 108 7 22 67 399
Yang, Wei 3 6 25 33 6 19 60 99
Yang, Wei 0 0 8 147 1 2 24 403
Yang, Wentao 0 2 6 11 1 5 17 66
Yang, Wenyi 1 2 15 242 3 8 38 886
Yang, Xi 1 2 9 529 3 7 45 1,326
Yang, Xiaocong 0 0 0 18 0 0 1 58
Yang, Xiaokai 8 23 111 10,997 46 147 752 57,801
Yang, Xiye 1 2 16 93 2 7 39 299
Yang, Xuebing 1 4 9 178 3 11 37 748
YANG, Xuewei 3 4 7 117 4 7 19 559
Yang, Yadi 1 1 7 9 2 2 16 51
Yang, Yang 0 0 3 172 1 1 5 411
Yang, Yanlin 0 0 1 108 1 2 7 362
Yang, Yibai 5 11 39 541 16 31 133 1,527
Yang, Yingrui 0 1 7 103 1 5 18 206
Yang, Yi-Nung 0 0 1 1,049 0 2 8 4,023
Yang, Yi-You 0 3 7 221 2 12 37 870
Yang, Yong 1 4 8 971 2 9 44 2,914
Yang, Yong 0 2 9 381 0 2 17 5,305
Yang, Yongheng 0 2 10 56 2 6 35 255
Yang, Yong Zhong 3 5 17 183 8 22 88 1,313
Yang, Youzhi 0 2 5 45 3 30 41 215
Yang, Yucheng 1 5 20 82 5 25 100 217
Yang, Yukai 12 44 220 4,454 54 173 897 11,729
Yang, Zaifu 7 21 85 3,536 22 69 318 15,017
Yang, Zaigui 0 0 2 373 1 1 6 1,752
Yang, Zhaojun 1 8 30 280 2 14 85 1,634
Yang, Zheng 3 5 10 117 4 12 34 585
Yang, Zhenlin 3 6 36 2,841 43 93 383 12,599
Yang, Zhenzeng 0 0 1 90 0 0 4 149
Yang, Zhiming 0 0 7 55 1 8 44 338
Yang, Zhou 0 0 0 7 0 0 0 27
Yang, Zili 10 23 82 1,913 27 69 297 6,252
Yan, Ho-Don 0 0 2 450 1 2 9 1,764
Yan, Hong 2 8 26 1,229 20 46 153 4,789
Yan, Hongjun 7 12 55 599 25 44 193 2,721
Yanik, Serhat 0 1 5 207 3 6 39 721
Yanıkkaya, Halit 33 79 288 6,858 74 211 762 18,906
Yan, Ji 3 3 14 569 4 11 37 1,634
Yan, Jia 5 12 40 1,576 15 40 178 7,020
Yan, Jiahui 0 0 1 37 0 0 2 162
Yan, Jubo 1 6 26 336 10 27 129 1,349
Yan, Karen 4 5 12 74 6 8 32 400
Yankelevich, Aleksandr 0 0 2 151 4 7 30 638
Yankevich, Semen 0 0 0 23 0 1 1 36
Yan, Kit Ming Isabel 0 0 7 659 3 6 45 2,724
Yankov, Vladimir 1 5 46 1,370 13 38 162 3,655
Yankow, Jeffrey J 1 6 19 742 4 12 55 1,982
Yan, Li 0 0 0 298 1 1 1 714
Yannelis, Constantine Nicholas 13 53 233 2,581 67 196 883 9,245
Yannelis, Demetrius 1 1 4 233 4 6 55 1,555
Yano, Go 0 1 38 359 1 16 132 1,479
Yano, Makoto 7 11 44 2,281 20 61 259 11,081
Yanovskaya, Elena B. 0 0 1 99 0 1 5 555
Yanovskiy, Konstantin Moshe 3 7 24 1,601 16 32 156 4,974
Yanquen, Eduardo 21 52 264 1,139 49 109 524 1,915
Yan, Se 1 4 19 1,351 7 24 74 3,932
Yan, Shu 3 10 61 1,911 17 37 194 5,649
Yan, Wanfeng 1 1 12 578 6 11 36 1,595
Yan, Wen 1 1 3 16 2 3 6 42
Yan, Wenshou 4 7 30 127 8 21 93 514
Yan, Xiaohuan 0 0 0 3 0 0 0 14
Yany, Andres J. 0 0 0 0 0 0 0 0
Yan, Yong Hong 0 0 0 13 0 0 0 125
Yan, Zhen 0 0 1 138 0 3 11 438
Yan, Zheng 0 0 0 82 0 0 1 244
Yan, Zhipeng 0 0 5 347 0 5 25 1,200
YAN, Zizhong 0 3 22 24 2 7 46 62
Yao, Becatien H. 0 1 5 132 2 8 21 216
Yao, Daqing 0 1 10 422 1 9 39 834
Yao, David 0 0 2 167 2 2 11 744
Yao, Fang 5 7 41 576 14 38 194 1,313
YAO, Jean-Marie K. 0 0 2 172 3 4 15 900
Yao, Jingjing 0 0 7 33 4 8 61 324
Yao, Lee J. 2 3 19 264 5 10 48 1,094
Yao, Richard Tolentino 0 4 12 1,385 2 16 100 6,523
Yao, Song 1 1 2 301 1 1 7 1,187
Yao, Vincent w. 4 16 92 2,356 31 88 413 9,696
Yao, Wen 8 14 79 2,993 17 40 183 6,358
Yao, Wenying 1 4 30 412 5 23 125 1,249
Yao, Yang 11 30 140 4,720 55 155 607 16,770
Yao, Yao 1 1 6 47 1 2 14 96
Yao, Yao 3 5 30 239 9 17 142 545
Yao, Ying 0 0 8 33 1 2 27 116
Yao, Yuxi 1 1 1 5 1 1 3 41
Yao, Zhiyong 0 1 2 216 0 6 26 897
Yapa, Shanta Rajapaksha 0 0 1 2 0 0 2 14
Yapatake Kossele, Thales Pacific 1 7 14 166 8 24 78 836
Yap, Chee Jin 0 0 0 35 0 0 0 210
YAPI, Joseph 1 8 17 107 5 14 37 219
Yapor, Mijail 0 1 4 78 2 4 21 352
Yapp, Emily Hon-Tshin 0 0 0 9 0 0 0 91
Yared, Pierre 10 36 136 6,037 48 166 652 19,879
Yaremenko, Nataliia Sergiivna 0 0 2 20 0 0 3 64
Yarime, Masaru 1 2 16 400 1 7 41 1,820
Yarkin, Alexander 0 2 7 123 6 26 58 551
Yaron, Amir 14 31 97 9,510 45 111 384 30,910
Yarovaya, Larisa 23 78 408 1,404 97 302 1,353 5,315
Yaru, Mohammed Aminu 1 13 62 225 14 55 316 1,293
Yaruro Jaime, Ana María 3 8 51 411 11 26 168 1,113
Yasar, Mahmut 8 22 93 3,712 23 67 292 9,752
Yasar, Sezer 0 0 0 2 1 3 14 458
Yasar, Yavuz 0 1 3 198 0 1 5 1,081
Yaseen, Ghulam 0 0 3 788 0 3 16 2,592
Yaseen, Hanaan 0 0 3 23 1 1 7 88
Yaseen, Muhammad Rizwan 0 0 13 103 0 3 24 326
Yashchenko, Sergei Olegovich 0 0 0 7 0 0 1 103
Yashiro, Naomitsu 3 13 45 1,153 18 45 161 3,133
Yashiv, Eran 5 38 78 5,339 18 47 237 20,101
Yasin, Evgeny G. 0 0 0 11 1 9 46 1,844
Yasin, Iftikhar 0 3 14 33 3 16 83 222
Yasin, Mohammad Zeqi 1 4 31 101 9 19 98 335
Yaskal, Ihor 0 0 6 56 0 4 19 238
Yasmin, Bushra 2 6 17 695 5 19 54 2,074
Yas, Murat 0 0 3 3 0 8 35 35
Yasser, Qaiser Rafique 1 1 4 186 1 2 9 603
Yassin, Shaimaa 1 2 6 264 3 11 35 569
Yastrebov, Gordey 0 0 1 63 1 3 16 284
Yasuda, Yosuke 3 4 8 365 7 11 39 1,491
Yasugi, Mariko 0 0 0 52 0 0 0 575
Yasui, Kengo 0 0 0 45 0 0 1 133
Yasui, Shota 0 0 1 12 0 1 5 136
Yasui, Yuta 0 0 2 72 2 5 15 179
Yasuoka, Masaya 22 50 197 2,253 40 116 484 5,725
Yatchew, Adonis 2 15 57 5,166 12 44 180 13,887
Yates, Andrew J. 4 7 83 2,359 28 68 356 7,888
Yates, Anthony 2 7 28 5,528 6 24 116 22,959
Yates, Judith Nancy 1 5 28 492 4 11 82 3,291
Yatiwelle Koralalage, Weerakoon Banda 0 0 0 9 0 0 0 54
Yatsenko, Yuri 1 5 26 1,168 4 16 104 4,299
Yavas, Abdullah 14 32 114 5,253 37 76 339 18,669
Yavlinsky, Grigory 0 1 2 80 0 1 9 521
Yavuzoglu, Berk 0 0 9 139 4 10 51 544
Yavuz, Yasemin 0 0 3 7 1 2 12 32
Yawson, Robert M. 0 1 32 244 24 69 312 2,138
Yaya, Mehmet ERDEM 4 7 16 387 7 14 47 1,685
Yaya, Olaoluwa SIMON 5 15 202 1,156 23 71 393 3,638
Yaya, Sanni 0 2 11 87 3 9 51 466
Yayla, Hilmi Erdogan 2 4 7 602 3 6 15 2,126
Yayla, Münür 0 0 0 173 0 1 4 468
Yazan, Abdurrahman Mete 0 1 2 23 1 6 9 96
Yazbeck, Myra 0 6 53 1,261 12 33 173 4,481
Yazdanfar, Darush 1 1 6 160 4 7 37 551
Yazdani, Saeed 0 1 4 202 1 4 27 1,379
Yazgan, Ege 3 16 44 2,972 20 59 245 8,429
Yazici, Hakki 1 2 15 486 4 5 44 1,429
YAZICI, Mehmet 0 0 0 100 0 0 1 314
Yazykov, Artem 0 0 9 46 1 3 23 164
Ybrayev, Zhandos 0 2 7 60 1 4 20 204
Yeager, Elizabeth A. 2 6 32 447 7 18 90 1,827
Yeah, Kim Leng 0 0 1 180 1 1 6 971
Yeaple, Stephen Ross 32 76 333 17,698 100 260 1,154 48,814
Yeap, Xiu Wei 0 0 3 3 1 1 5 7
Yearwood, Douglas L. 0 1 4 120 0 2 8 430
Yeates, Stuart andrew 1 4 16 277 3 8 46 1,537
Ye, Bing 2 5 15 175 4 15 99 925
Yeboah, Abraham 0 1 3 25 1 4 10 193
Yeboah, Felix Kwame 1 4 17 253 3 11 49 788
Yeboah, samuel Asuamah 0 1 23 588 7 20 144 2,248
Yedan, Ali 0 0 0 35 0 0 3 131
Yedgenov, Bauyrzhan 1 22 33 268 2 22 62 612
Yedid-Levi, Yaniv 4 10 78 1,219 16 41 196 2,939
Ye, Dongyan 0 0 0 4 0 1 5 32
Yee, Au Shion 0 0 0 27 0 0 0 167
Yee, Kenton K. 0 0 1 205 1 2 7 1,133
Yegen, Eyub 2 5 9 51 3 9 16 150
Yegorov, Igor 0 1 11 180 2 4 40 798
Yegorov, Yuri 0 5 22 1,140 21 74 401 9,018
Ye, Guangliang 1 5 33 690 12 31 143 2,864
Ye, Haichun 5 16 93 2,794 16 53 257 7,029
Ye, Han 0 1 4 28 0 2 8 48
Ye, Hang 0 2 4 123 1 5 27 1,800
Yeh, Chun-Hsien 0 0 1 217 0 0 3 978
Yeh, Hsien-Hung Herman 0 0 0 58 0 0 1 221
Ye, Karen J. 0 1 3 26 1 9 27 224
Yektas, Hadi 1 1 3 317 2 2 12 1,244
Yeldan, Erinc 27 46 128 7,039 48 119 409 37,425
Ye, Lixin 3 9 47 1,706 15 37 234 6,442
Yellen, Janet L. 30 97 485 15,919 84 266 1,208 42,278
Yelou, Clement 0 0 9 719 1 4 28 2,176
Yelowitz, Aaron 4 12 72 4,928 20 64 341 29,209
Yeltekin, Sevin 1 5 15 2,357 12 39 169 10,317
Ye, Maoliang 0 0 35 79 1 5 45 319
Yemba, Boniface P. 0 1 8 43 1 5 26 212
Yemelyanov, Volodymyr 0 0 0 4 0 1 2 37
Yemtsov, Ruslan G. 3 13 59 3,383 15 46 242 14,568
Yenalyev, Maxim 0 0 0 0 0 0 0 51
Yencha, Christopher 0 5 17 164 2 15 115 869
Yenerall, Jackie 2 2 19 49 6 18 59 160
Yener, Haluk 0 0 3 169 2 2 6 618
Yengin, Duygu 2 4 8 376 7 18 84 1,883
Yeniaras, Volkan 0 0 0 14 2 11 24 438
Yeni, Onur 0 2 13 68 2 11 48 397
Yenmez, M. Bumin 13 29 146 1,910 79 191 819 7,180
Yeoh, Melissa M. 0 0 1 34 0 2 6 285
Yeo, Jonathan 0 0 7 436 2 11 59 414
Yeong-Sheng, TEY (John) 0 8 47 2,053 8 40 226 10,296
Yepes, David A. 0 0 0 48 0 1 4 109
Yepes, Tito 1 9 34 2,569 4 19 98 7,662
Yepez, Carlos A. 1 3 11 77 3 8 35 332
Yereli, Ahmet Burçin 0 5 19 228 1 11 54 816
Yeremchenko, Olga A. 0 5 29 151 6 19 90 750
Yeres, Philip 0 0 0 81 0 1 3 208
Yergabulova, Aigerim 0 1 3 21 0 2 7 101
Yergeau, Gabriel 0 0 1 54 1 1 2 74
Yerger, David Brian 0 0 6 314 0 5 28 1,670
Yermack, David Larry 25 68 288 10,542 89 229 1,040 34,963
Yerokhin, Oleg 0 1 10 587 0 5 40 2,564
Yerovi, Adrian 0 0 3 3 1 1 4 4
Yerramareddy, Indira 0 0 0 146 0 0 1 500
Yerushalmi, Erez 0 0 4 216 9 21 70 701
Yerzhan, Islam 0 6 22 75 6 20 72 239
Yeshineh, Alekaw Kebede 0 4 28 208 3 13 78 618
Yesilirmak, Muharrem 1 2 9 57 3 9 67 299
Yesiltas, Sevcan 4 15 78 1,545 31 96 441 5,506
Yesilyurt, Filiz 0 0 11 515 0 4 30 3,816
Yesimov, Serhii 0 0 1 5 0 0 9 218
Yesin, Pinar Ayse 10 77 108 1,831 37 97 323 7,109
Yessimzhanova, Saira 0 4 15 49 2 10 46 217
Yeter, Mustafa 1 2 14 423 3 13 62 1,569
Yetkiner, Ibrahim Hakan 13 43 162 9,254 33 124 590 33,015
Yetman, James 9 29 167 5,625 56 162 699 20,049
Yetter, Erin A. 2 3 7 109 2 9 40 762
Yeung, Arthur 0 0 0 170 1 1 1 376
Yeung, Danny 3 6 30 662 16 72 299 2,935
Yeung, H 0 0 0 0 0 0 2 2
Yeung, May T. 1 4 28 299 5 21 107 1,678
Yeung, Timothy Yu-Cheong 0 0 11 76 2 6 41 289
Yeung, Wai Chung Henry 4 11 51 1,676 19 62 211 8,143
Yewell, Katherine 1 1 1 23 1 1 5 281
Yew, Siew Ling 6 15 78 968 14 67 381 3,612
Ye, Xinyue 0 0 3 59 3 6 14 410
Yezer, Anthony Marvin 6 20 90 2,153 30 99 419 9,029
Ye, Zhen Peter 1 2 10 41 4 7 36 138
Yezza, Hedi 0 5 6 16 1 12 38 134
Yfantopoulos, John 0 1 2 265 1 2 18 1,273
Ygosse Battisti, Jolanda Eline 0 0 1 19 0 0 2 102
Yiannaka, Amalia 1 2 11 271 11 25 114 1,854
Yiannoulis, Yiannis 1 2 5 5 1 4 9 15
Yiengprugsawan, Vasoontara 1 1 4 67 2 5 24 384
Yien, Lim chia 0 3 16 117 3 7 43 379
Yi, Gang 0 1 5 21 0 2 19 88
Yigit, Ozlem 0 1 5 87 0 4 14 361
Yigit, Serkan 0 1 5 857 0 6 32 5,238
Yigit, Taner 1 1 23 2,626 5 21 127 8,817
Yi, Hongmei 1 6 27 992 23 51 214 3,570
Yi, Insill 0 0 0 8 0 0 2 34
Yi, Jianxin 0 0 5 84 2 3 16 628
Yi, Jing 0 0 2 108 0 0 9 278
Yi, Junjian 12 33 261 4,436 62 195 1,042 15,148
Yi, Kei-Mu 27 91 416 20,752 87 307 1,323 73,221
yilanci, Veli 9 12 70 1,436 18 44 243 5,220
Yilankaya, Okan 1 2 9 2,214 11 20 68 9,791
YILDIRAN, Cenk Ufuk 1 2 9 45 3 12 41 211
Yildiran, Levent 0 0 12 841 4 10 68 4,051
YILDIRIM, Dilem 0 1 16 804 2 9 48 2,011
Yildirim, H. Semih 1 3 9 1,163 1 6 26 2,939
Yildirim, Julide 1 8 41 2,391 6 31 159 8,217
Yildirim, Mustafa 1 1 2 56 2 4 10 277
YILDIRIM, Nuri 0 2 7 345 0 2 16 1,484
Yildirim, Pinar 4 7 24 385 9 32 139 1,160
Yildirim, Ramazan 0 0 0 59 0 1 2 146
Yildirim, Yildiray 0 8 48 1,205 6 30 152 3,901
Yildirim, Zekeriya 1 3 7 410 9 30 79 1,294
Yildirir, Hilal 0 1 8 87 2 18 57 325
Yildiz, Halis Murat 0 13 76 4,533 7 47 371 14,072
Yildizhan, Celim 2 4 13 304 4 12 58 1,201
Yildiz, Helene 0 1 3 22 0 1 8 205
Yildiz, Kemal 0 1 5 49 2 3 25 323
Yildiz, Muhamet 2 5 22 1,701 9 26 99 7,490
Yildizoglu, Murat 2 3 13 3,373 15 58 224 15,700
Yildiz, Özgür 2 14 56 888 13 46 165 2,659
Yildizparlak, Anil 0 0 0 42 0 0 2 181
Yilmaz, Cengiz 0 0 13 516 5 28 110 3,544
Yilmaz, Engin 0 0 3 151 3 7 20 353
Yilmazer, Tansel 3 9 21 857 7 25 108 3,142
Yilmaz, Fatih 6 53 132 954 23 88 322 2,191
Yilmaz, Kamil 51 186 815 15,856 210 678 2,800 51,236
Yilmazkuday, Demet 3 6 12 375 3 10 31 1,399
Yilmazkuday, Hakan 48 153 434 5,540 84 351 1,226 17,824
Yilmaz, Kuzey 0 0 9 1,226 0 6 76 5,036
Yilmaz, Levent 0 0 9 135 0 2 30 313
Yilmaz, Mesut 0 0 8 176 2 4 20 807
Yilmaz, Nejat 0 2 7 55 0 3 27 197
Yilmaz, Okan 0 0 3 19 2 4 12 99
Yilmaz, Ozhan 0 0 3 79 0 0 5 201
Yilmaz, Sakir Devrim 6 19 79 1,441 15 42 183 3,953
Yilmaz, Siobhan K. 0 0 0 2 0 0 1 27
Yim, Andrew 0 0 1 267 4 8 33 1,336
Yi, Mengxi 0 0 1 6 1 1 7 23
Yimga, Jules O. 5 8 37 169 11 18 107 864
Yi, Myung Hoon 3 11 46 930 9 37 154 2,588
Yin, Deyun 5 57 82 267 19 66 173 638
Yin, Fengbao 0 3 9 323 0 5 20 821
Ying, Chao 3 3 7 55 4 10 32 135
Yinger, John 6 18 102 6,592 29 73 375 31,884
Ying, Huikang 0 0 2 376 2 8 28 787
Ying, John S. 1 2 5 995 2 7 17 4,207
Yin, Heng 2 3 8 149 2 4 19 490
Yin, Jason Z. 0 0 0 119 0 0 0 427
Yin, Libo 5 32 148 1,118 29 108 519 4,651
Yin, Na 0 0 1 118 0 0 7 415
Yin, Qing 0 0 0 2 0 0 0 6
Yin, Rémi 0 1 7 78 1 7 33 265
Yin, Shou-Yung 0 1 1 114 0 4 9 354
Yin, Ting 0 1 1 169 0 2 6 754
Yinusa, Olalekan Dauda 1 5 18 696 6 14 69 2,657
Yin, Wei 0 0 8 166 1 2 18 408
Yin, Wesley 4 5 24 1,284 12 30 129 5,371
Yin, Xiangkang 3 11 64 2,089 42 102 408 26,206
Yin, Xiaopeng 0 1 9 249 2 4 27 1,102
Yin, Yong 2 4 16 3,124 6 12 58 6,847
Yin, Yuliang 0 0 0 6 0 0 0 61
Yip, Chi-Man (Winnie) 1 3 11 1,664 3 7 41 5,739
Yip, Chong K. 6 19 101 6,811 25 79 348 33,298
Yip, George 2 2 6 202 2 6 17 634
Yip, Terry Ansel 0 2 7 135 1 7 24 368
Yiridoe, Emmanuel 0 2 27 602 1 10 95 3,296
Yirmibesoglu, Funda 1 1 6 1,081 2 2 22 3,809
Yi, Sang-Seung 0 4 14 1,452 5 13 50 6,195
Yitayaw, Mekonnen Kumlachew 0 0 0 0 0 0 0 6
Yitbarek, Eleni Abraham 2 9 68 299 17 67 322 859
Yitzhaki, Shlomo 31 85 351 18,884 89 266 1,041 66,029
Yi, Yimin 0 0 4 38 0 1 17 218
Yi, Zhiheng 0 11 11 11 1 7 9 9
Yıldırım, Durmuş Çağrı 0 1 6 189 2 4 23 509
Yıldırım, Ertugrul 1 4 36 390 3 29 164 2,282
Yıldırım, Sadullah 1 9 51 505 4 24 114 1,085
Yıldırır Keser, Hilal 3 10 21 169 17 66 152 818
Yıldız, Sebahattin 0 0 0 77 0 0 1 359
Yılmaz, Emine 0 2 6 63 6 15 63 851
Yılmaz, Erdal 4 12 45 922 8 38 166 4,728
Yılmaz, Gökhan 2 13 53 1,120 16 62 236 5,583
Yılmaz, Murat 1 2 8 95 1 4 22 398
Yılmaz, Mustafa Kemal 0 1 7 182 0 5 34 1,186
Yılmaz, Oğuzhan 0 0 0 8 0 2 2 55
Yılmaz, Özgür 0 1 3 90 0 5 18 692
Yılmaz, Tuba 4 6 16 106 6 8 24 229
Yoder, Jonathan Keith 6 10 41 3,338 13 27 128 13,368
Yoder, Nathan 0 0 4 21 0 0 11 102
Yoeli, Erez 0 0 2 79 4 5 21 447
Yogatama, Aditya Rangga 0 0 1 69 2 2 6 187
Yogo, Motohiro 16 64 350 12,181 134 330 1,328 39,030
Yogo, Thierry Urbain 5 25 66 2,015 21 70 289 6,091
Yoguel, Gabriel 2 3 32 1,525 9 19 171 6,157
Yohe, Gary Wynn 7 15 50 4,201 46 130 337 19,307
Yohou, Djedje Hermann 1 2 12 294 4 13 60 923
Yokoo, Hide-Fumi 1 4 53 336 13 27 145 894
Yokota, Koji 0 0 0 18 1 1 3 140
Yokotani, Akira 1 1 1 34 1 2 5 68
Yokoyama, Izumi 0 5 28 902 9 35 115 3,345
Yokoyama, Kazuki 0 2 4 343 1 6 14 1,905
Yoldas, Emre 5 7 47 993 12 33 136 2,617
Yol, Nicolas 1 3 10 181 1 10 34 1,140
Yom, Zeynep 1 3 27 544 15 42 147 1,458
Yonezawa, Hidemichi 8 21 108 1,611 20 62 325 3,902
Yong, Alexis 0 0 0 83 0 0 4 392
Yong, Chen Chen 3 3 10 253 7 10 40 2,046
Yong, Dorothé Ngondjeb 1 1 3 9 1 1 3 46
Yong, Jongsay 1 14 41 3,005 11 31 159 11,378
Yong, Karen 0 0 0 4 0 0 1 21
Yongoua Tchikanda, Gaelle Tatiana 0 1 3 163 0 3 14 438
Yonk, Ryan Merlin 1 5 17 122 5 10 39 553
Yoo, Byoung Hark 0 0 1 181 1 4 14 1,993
Yoo, Byung Sam 6 16 77 3,635 18 49 216 12,062
Yoo, Donghoon 1 6 46 135 11 32 130 431
Yoo, Hong Il 17 42 156 3,068 86 255 989 11,795
Yoo, Kwang-Yeol 3 11 23 3,600 7 20 67 11,512
Yoon, Bong Joon 0 0 12 642 0 7 41 2,132
Yoon, Chungeun 1 1 3 41 2 2 14 195
Yoong, Joanne 1 1 11 436 8 17 60 2,361
Yoon, Hyungseok 0 0 7 86 3 8 64 548
Yoon, Jae Ho 0 3 5 222 0 11 19 702
Yoon, Jong Cheol 0 0 2 17 0 0 6 53
Yoon, Kiho 0 3 24 1,792 5 17 78 6,132
Yoon, Kyung Hwan 7 11 28 768 10 23 88 2,398
Yoon, Sang W. 0 1 3 207 10 17 45 648
Yoon, Seong-Min 16 57 278 2,433 72 236 1,020 10,205
Yoon, Young-Ro 1 1 2 74 1 5 8 390
Yoo, Seung Han 3 15 101 1,104 17 69 341 3,138
Yoo, Seung-Hoon 11 33 144 3,777 41 118 515 16,010
Yoo, Sunbin 0 1 10 86 4 9 67 467
Yordanova, Desislava Ivanova 2 4 19 281 7 20 92 1,731
Yordanov, Vilimir 0 0 0 54 0 0 1 161
Yorucu, Vedat 0 0 0 9 0 2 4 41
Yörük, Barış K. 3 9 56 1,711 21 44 251 8,207
Yorukoglu, Mehmet 4 27 115 6,361 30 101 419 29,104
Yorulmazer, Tanju 7 17 116 6,367 39 115 492 19,444
Yosef, Sivan 0 0 1 35 0 0 6 191
Yoshida, Chisato 0 0 2 164 0 2 11 1,246
Yoshida, Jiro 1 4 19 469 4 15 93 1,736
Yoshida, Jun 0 2 12 98 1 6 39 169
Yoshida, Kazuo 0 0 1 79 0 2 7 463
Yoshida, Shohei 0 2 4 223 0 3 20 651
Yoshida, Yuichiro 5 12 75 1,837 25 65 304 6,478
Yoshida, Yushi 4 18 86 2,869 8 54 269 11,116
Yoshihara, Naoki 4 14 60 4,903 22 69 318 24,921
Yoshimi, Taiyo 2 11 56 744 11 41 203 2,611
Yoshimoto, Hisayuki 0 0 2 18 1 2 14 81
Yoshino, Joe Akira 1 3 8 1,051 2 6 34 3,569
Yoshino, Naoyuki 34 91 444 7,283 122 366 1,682 20,830
Yoshino, Yutaka 3 6 26 973 8 16 79 3,285
Yoshizaki, Yasunori 0 3 15 250 0 4 51 774
Yotov, Yoto V. 524 1,542 5,914 24,330 1,220 3,479 14,404 61,217
Yotsuya, Koichi 0 0 2 54 0 2 5 253
Yotzov, Ivan 1 34 189 242 4 38 264 444
Yotzov, Victor Ivanov 4 9 33 263 15 37 229 1,265
You, Chuanman 1 2 6 12 1 4 11 29
Youderian, Xiaoyan Chen 4 4 24 300 10 14 66 847
Yougbaré, Lassana 0 0 0 64 2 5 33 395
You, Hui Wei 2 3 4 13 2 4 15 53
You, Hye Mi 0 1 3 50 0 1 7 189
You, Jing 3 5 40 1,498 23 50 261 5,102
You, Liangzhi 9 25 136 4,707 41 109 516 18,435
Younas, Javed 6 14 46 1,519 10 36 146 5,062
Younas, Muhammad Zeeshan 0 3 9 110 0 5 44 449
Younas, Zahid Irshad 0 0 2 77 0 0 4 448
Younes, Ben Zaied 4 8 33 589 11 41 166 2,484
Young, Andrew Thomas 11 27 97 6,651 35 110 480 32,281
Young, Carlos Eduardo Frickmann 1 4 78 562 4 15 303 2,619
Young, Chester Edwin 1 2 5 464 2 8 37 2,673
Young, Chris 0 2 8 221 0 4 18 651
Young, David Thomas 6 10 32 310 13 24 81 1,206
Young, Denise 3 6 16 974 11 22 78 6,690
Young, Eric R. 10 34 239 8,913 88 290 1,161 29,200
Younger, Stephen D. 1 5 22 3,639 3 19 92 11,665
Young, Garry 10 33 174 9,696 36 123 583 38,854
Young, H. Peyton 8 24 209 10,464 31 110 802 31,965
Young, Leslie 1 6 20 2,368 25 82 279 11,905
Youngman, Tom 3 3 16 16 5 7 37 37
Young, Martin Robert 1 4 29 1,409 4 14 83 5,672
Young, Michael Denis 2 7 40 5,475 10 25 136 21,697
Young, Michael S. 0 0 4 1,239 1 3 17 6,011
Young, Robert A. 0 0 7 360 2 7 26 1,859
Young, Samuel 1 4 14 189 4 15 54 544
Younis, Fizza 1 4 19 192 1 6 49 579
Younus, Rijja Ali 0 0 1 64 0 1 6 47
Yousaf, Hasin 0 6 76 121 8 38 264 436
Yousaf, Imran 23 56 173 379 74 183 509 1,284
Yousefian, Ali 0 0 0 5 0 0 1 34
Yousef, Ibrahim 2 2 27 242 7 15 188 1,644
Yousefi-Sahzabi, Amin 0 0 1 18 0 4 6 126
Yousef, Sahar F. 0 1 1 11 0 2 3 34
Yousfani, Abdul Majid 0 0 2 493 1 1 6 1,749
YOUSFI, Ouidad 5 9 34 1,639 20 62 247 6,058
Youssef, Mohd Hassan 0 0 0 17 0 0 2 101
Yousuf, Ahmed Sadek 0 0 1 151 0 0 10 297
Youtie, Jan 5 18 66 1,165 17 55 207 4,822
You, Vithyea 0 0 2 60 6 12 37 304
You, Wen 1 3 21 796 3 12 77 3,954
You, Yu 1 1 19 160 6 25 143 676
Yovogan, Marcellin 0 0 6 28 0 0 8 96
Ypma, Gerard 3 6 43 334 5 21 125 1,187
Ysmailov, Bektemir 0 0 3 14 0 1 9 31
Yuan, Baolong 1 6 19 222 4 18 61 1,014
Yuan, Bo 0 0 1 6 0 0 4 45
Yuan, Chunming 0 0 2 475 1 3 34 2,099
Yuan, Fei 0 0 3 9 0 0 4 53
Yuan, Haishan 0 0 3 116 0 0 14 386
Yuan, Han 0 0 6 63 1 3 45 334
Yuan, Huiping 0 0 2 1,263 1 2 12 4,653
Yuan, Jiahai 3 6 38 970 11 31 159 4,352
Yuan, Jiang 0 0 0 283 0 0 0 650
Yuan, Kathy 0 3 34 1,224 9 26 132 4,576
Yuan, Lingran 0 0 8 23 2 3 18 48
Yuan, Mingwei 0 2 6 4,487 4 21 71 24,372
Yuan, Song 0 0 2 52 0 1 17 47
Yuan, Wang Shenq 0 0 0 5 0 0 0 106
Yuan, Xiao-Chen 1 3 13 371 6 11 73 1,515
Yuan, Xiaotong 1 1 2 43 2 4 7 106
YUAN, Yan 4 8 43 1,219 26 60 230 4,854
Yuan, Yu 8 29 150 1,972 42 117 633 7,296
Yuan, Yue 0 0 1 58 2 2 8 208
Yuan, Yuemei 0 0 3 15 1 2 17 87
Yuan, Yufei 0 2 7 468 1 15 50 1,659
Yuan, Yun pu 2 3 16 199 3 6 41 884
Yu, Bingxin 4 18 110 4,423 26 78 384 14,650
Yu, Biying 3 14 79 461 28 69 376 2,557
Yucel, Ali Gokhan 3 7 27 39 5 17 86 142
YUCEL, Fatih 0 0 0 102 0 1 2 344
Yucel, Mine Kuban 13 47 180 11,887 37 130 560 56,937
Yücel, Mustafa Eray 4 15 87 3,928 15 73 359 16,504
YÜCEL, Rahmi 0 0 4 403 1 5 16 2,934
Yüceol, Hüseyin 0 0 0 0 0 1 7 2,264
YÜCER, Ayçıl 1 2 18 451 10 20 82 2,063
Yu, Changhua 6 14 108 1,044 22 53 280 2,479
Yu, Chia-Feng (Jeffrey) 6 9 40 181 17 37 171 867
Yu, Chia-Ming 0 0 7 832 0 10 36 2,138
Yuchtman, Noam 36 106 344 4,103 96 316 1,297 13,141
Yu, Chunjiao 0 0 5 53 0 0 11 133
Yudanov, Andrei 0 1 3 63 5 24 76 596
Yu, Derek 3 5 89 5,962 23 60 428 32,746
Yudhistira, Muhammad Halley 4 13 68 536 13 36 225 1,536
Yudin, Greg 0 0 0 0 1 1 4 24
Yudistira, Donsyah 0 1 8 3,950 2 8 33 8,740
Yudkevich, Maria 3 6 25 1,019 27 65 261 4,168
Yue, Chengyan 1 1 13 2,162 8 20 117 10,458
Yu, Edison 2 8 73 960 22 65 313 3,035
Yue, Heng 9 24 112 1,339 26 66 394 5,197
Yueh, Linda 3 14 33 2,708 16 46 158 9,014
Yue, Ho Yin 3 5 9 33 7 14 27 113
Yue, Kan 0 1 1 50 0 1 5 309
Yuen, C. Y. Kelvin 1 3 6 36 3 9 26 77
Yuen, Kevin Kam Fung 0 0 0 3 0 0 0 49
Yu, Eric Jinsan 0 0 1 34 2 2 5 92
Yue, Vivian Zhanwei 13 31 153 5,489 56 150 695 17,375
Yue, Xiaoguang 6 8 49 410 25 65 265 2,713
Yue, Yang 0 0 0 113 3 3 10 476
Yu, Fang 1 3 14 520 6 20 75 1,719
Yu, Fei 0 0 1 159 1 2 10 915
Yufei, Ren 6 17 58 644 9 29 146 2,277
YU, Ge 0 0 0 100 0 0 0 453
Yu, Hai-Chin 1 2 12 1,263 7 11 35 4,321
Yu, Han 1 2 4 179 3 9 13 429
Yu, Hang 0 1 3 37 3 6 15 85
Yu, Haomiao 2 2 15 655 2 6 50 2,028
Yuhua, Xu 1 2 8 19 1 6 23 104
Yu, Hui-Kuang Tiffany 0 1 18 510 2 10 48 1,949
Yu, Jeff Jiewei 4 9 15 384 7 21 46 1,308
Yu, Jialing 0 1 5 55 1 5 22 207
Yu, Jian 0 0 0 13 0 0 0 58
YU, Jianyu 0 0 3 297 4 10 50 1,135
Yu, Jihai 13 35 185 3,552 37 121 574 9,824
Yu, Jin 0 0 10 127 5 19 73 475
Yu, Jisang 3 7 73 342 13 27 173 999
Yu, Jun 21 134 454 11,686 66 252 988 39,332
Yu, Jung-Suk 0 0 1 603 1 1 6 1,885
Yu, Kam 0 1 9 246 2 10 57 1,402
Yu, Kangkang 0 3 17 167 3 10 65 640
Yuki, Kazuhiro 5 6 21 1,680 6 31 126 6,336
Yu, Krista Danielle 2 3 25 124 5 8 50 698
Yüksekbilgili, Zeki 1 2 5 191 2 11 36 788
Yuksel, Canan 3 7 43 1,026 6 24 147 4,027
Yuksel, Fatih 0 0 1 9 0 0 1 41
Yüksel, Fati̇h 0 0 1 9 0 0 1 41
Yüksel, Mustafa Kerem 0 0 0 156 1 3 10 640
Yuksel, Mutlu 4 7 26 966 10 26 104 5,402
Yuksel, Serkan 0 0 0 39 0 8 22 259
Yuksel, U. Furkan 0 0 1 2 2 2 6 12
Yukutake, Norifumi 1 3 8 232 8 17 57 1,255
Yuldashev, Oybek Bekhzadovich 0 0 5 331 0 2 20 742
Yu, Lean 14 35 144 1,183 34 97 450 5,260
Yu, Lei 0 0 2 428 0 1 8 1,846
Yulek, Murat 0 0 0 189 0 0 6 927
Yu, Li 1 1 9 849 3 14 79 3,072
Yu, Linhui 2 3 7 288 3 8 25 885
Yumanova, Natalya N. 0 0 0 1 0 0 7 73
Yu, Miaojie 10 33 212 3,836 48 144 714 11,905
Yu, Min-Teh 2 6 46 1,051 15 31 164 5,036
Yum, Minchul 5 13 92 565 17 58 281 1,587
Yumna, Athia 0 0 4 245 1 3 15 823
Yüncüler, Çağlar 1 9 71 531 6 33 157 1,615
Yunez-Naude, Antonio 1 4 10 1,456 2 7 32 5,487
Yung, Chris 0 3 23 489 4 14 62 1,746
Yung, Julieta 6 11 42 366 8 21 104 873
Yun, Hayong 0 0 1 89 0 0 1 416
Yun, Kwan Koo 0 1 6 405 4 18 72 3,219
Yun, Lihong 0 0 1 583 2 5 13 2,228
Yun, Myeong-Su 12 45 195 12,077 42 153 687 51,305
Yunoue, Hideo 1 7 17 500 3 13 38 2,237
Yun, Seong 1 3 12 148 1 4 36 494
Yun, Sungho 1 2 13 283 2 5 31 1,525
Yun, Tack 7 27 116 5,993 18 60 281 14,354
Yunus, Jamal Nordin 0 0 3 65 2 6 17 291
Yunus, Mohammad 1 6 19 547 6 17 73 2,048
Yun, Youngjin 1 15 33 144 2 22 78 350
Yu, Pei Cheng 0 5 12 146 7 62 94 377
Yu, Philip L.H. 6 11 42 1,836 10 23 98 6,176
Yu, Pingkang 0 0 1 1,000 0 0 3 1,924
Yurdagul, Emircan 13 31 129 1,252 28 71 317 3,283
Yurdakul, Funda 0 0 2 24 0 0 2 186
Yurday, Zeynep 0 0 0 32 0 0 0 151
Yurekli (Yürekli), Sitki (Sıtkı) 1 2 7 35 1 5 20 221
Yuret, Tolga 0 0 55 400 3 8 194 2,627
Yurieva, Anna A. 0 0 1 12 1 3 14 44
Yurieva, Tatiana Vladimirovna 1 1 4 15 1 8 17 88
Yurko, Anna V. 1 10 27 717 13 75 282 5,045
Yurmanova, Helena Alexandrovna 0 0 0 2 0 0 0 24
Yurt, Emel 0 1 4 199 0 2 12 919
Yurtkuran, Süleyman 0 0 2 50 1 5 19 194
Yurtoglu, Burcin B. 10 46 205 8,212 46 156 678 24,602
Yurtseven, Caglar 2 2 6 123 3 5 28 692
Yurukoglu, Ali 3 13 45 938 17 52 159 3,025
Yu, Run 1 6 24 664 5 15 67 1,812
Yu, Sandy 0 0 2 18 0 0 7 72
Yu, Sherry Xinrui 0 4 16 164 1 6 38 577
Yu, Shihao 0 0 2 8 1 4 27 100
Yu, Shih-Ti 2 5 24 1,263 10 30 104 3,765
YU, Shiwei 0 1 18 462 1 4 55 1,906
Yu, Shu 8 14 66 1,509 19 35 253 4,569
Yusifov, Sabuhi 0 7 9 216 2 15 24 631
Yusifzada, Leyla 0 0 3 144 1 5 31 368
Yusifzada, Tural 0 0 0 0 0 0 0 0
Yusof, Jeffrey 0 0 0 75 0 1 2 159
Yusop, Zulkornain B. 3 8 62 6,618 7 32 203 22,774
Yusrina, Asri 0 0 1 36 0 0 3 156
Yusuf, Arief Anshory 33 75 377 16,313 81 240 1,134 52,897
Yusuf, Hammed Agboola 0 1 9 101 2 8 50 600
Yusuf, Ismaila AKANNI 0 0 4 44 0 2 14 169
Yusuf, muhammad Dandume 1 3 9 367 2 4 24 1,402
Yusuf, Shahid 9 17 66 4,149 27 51 206 16,456
Yusuf, Sulaimon Aremu 1 7 18 562 2 25 77 2,125
Yusuf, Wasiu Akintunde 2 7 25 503 6 15 67 2,239
Yusupova, Guzel 2 2 8 157 3 6 29 636
Yusupov, Kakhramon 1 1 1 73 2 3 7 219
Yusupov, Nurmukhammad 1 2 8 460 6 21 82 1,548
Yu, Tongkui 0 0 0 364 1 2 7 758
Yu, Tun-hsiang Edward 1 5 29 3,196 7 21 143 15,736
Yu, Tuotuo 0 0 1 3 0 0 2 14
Yu, Wei-Choun 2 3 16 797 9 19 81 2,029
Yu, Wusheng 0 0 13 2,413 5 17 120 9,616
Yu, Xiangrong 1 1 21 601 4 10 98 1,723
Yu, Xiaodan 1 5 22 933 6 16 75 1,664
Yu, Xiaohua 20 93 264 4,829 66 158 779 17,886
Yu, Xiaoyun 3 6 17 1,123 9 28 118 4,270
Yu, Xuewen 2 3 22 166 3 12 57 116
Yu, Yan 0 0 2 167 0 2 11 939
Yu, Yi 0 0 1 29 0 2 6 83
Yu, Yihua 8 14 108 3,045 19 37 282 9,091
Yu, Yip-Ching 0 0 1 12 2 3 11 44
Yu, Zhengfei 2 6 25 465 3 9 48 934
Yu, Zhihao 3 9 28 3,380 3 23 110 14,396
Yu, Zhihong 5 11 76 3,192 29 83 449 10,699
Yu, Zhixiu 2 3 5 71 5 14 40 202
Yvrande-Billon, Anne 1 3 13 756 3 13 42 2,666